Číslo zmluvySúborObjednávateľDodávateľZmluvná cenaDátum podpisuDátum zverejnenia
ZoZR Zmluva o zabezpečení reklamy (418 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Merkur Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 15 685 0,00 € 8.02.2018 9.02.2018
140/2017 Zmluva o zriadení vecného bremena (ČOV) (2.02 MB) Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441 OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO: 00 315 419 302,20 € bez DPH 22.12.2017 23.12.2017
139/2017 Zmluva o zriadení vecného bremena (ČOV) (1.67 MB) Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441 OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO: 00 315 419 1280,- € bez DPH 22.12.2017 23.12.2017
ZoZVB Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (zokruhovanie vodovodného potrubia) (2.09 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 366 72 441 0,00 € 4.12.2017 4.12.2017
144/LM/2017 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave na rok 2018 (2.32 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 4.12.2017 4.12.2017
ZoD Zmluva o dielo (modernizácia domu smútku) (9.03 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 TetraStav s.r.o., Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 416 851 115334,16 € 24.11.2017 24.11.2017
ZoD Zmluva o dielo (modernizácia multifunkčného ihriska) (9.12 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 TetraStav s.r.o., Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 416 851 135607,34 € 24.11.2017 24.11.2017
3/2017 Kúpna zmluva (predaj pozemku) (3.66 MB) Proč Miroslav, 032 23 Liptovská Sielnica 91 OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO: 00 315 419 6032,39 € 22.11.2017 22.11.2017
4/2017 Kúpna zmluva (predaj pozemku) (3.73 MB) Peter Halahija, 032 23 Liptovská Sielnica 74 OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO: 00 315 419 13900,- € 21.11.2017 21.11.2017
ZoMP Zmluva o manažmente projektu (projekt NFP - dom smútku) (3.6 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50 068 849 1000,00 € 6.11.2017 10.11.2017
ZoMP Zmluva o manažmente projektu (projekt NFP - multifunkčné ihrisko) (3.56 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50 068 849 1000,00 € 6.11.2017 10.11.2017
01/11/2017 Zmluva o dielo (vybudovanie bezdrôtového rozhlasu v obci) (1.16 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 CSB spol. s r.o., Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 566 138 7738,80 € 10.11.2017 10.11.2017
P470/2017 Darovacia zmluva (412 kB) Pierott, n.o., Volgogradská 4787/18, 080 01 Prešov, IČO: 457 403 72 OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO: 00 315 419 50,- € 27.10.2017 2.11.2017
2/2017 Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií na rok 2017/2018 (970 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Svitek Ján, 032 23 Liptovská Sielnica 9 20,00 / 1hod. vykona 31.10.2017 31.10.2017
ZoUV Zmluva o umeleckom výkone (665 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Maja Production s.r.o., Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava 3, IČO: 359 20 483 850,- € 20.09.2017 24.10.2017
ZoBU Zmluva o bežnom účte (289 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 0,00 € 20.10.2017 20.10.2017
1-94584242879 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (telefón MŠ) (843 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 30,00 € 18.10.2017 19.10.2017
1-94587120209 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (telefón OcÚ) (836 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 30,- € 18.10.2017 19.10.2017
18/2017 Licenčná zmluva na softvér Tendernet (verejné obstarávanie) (593 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, IČO: 501 39 088 150,00 €/1 rok 1.10.2017 11.10.2017
SOP-06-9-2017-SK Zmluva o prevádzke webového sídla (692 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468, IČO: 471 929 41 250,- € + DPH 3.10.2017 4.10.2017
MA-03-9-2017-SK Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie (655 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468, IČO: 471 929 41 500,- € + DPH/ 150,- 3.10.2017 4.10.2017
SOD-06-9-2017-SK Zmluva o vytvorení webového sídla (1.6 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468, IČO: 471 929 41 590,- € + DPH 3.10.2017 4.10.2017
ZoPFP Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (MŠ) (545 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 172,0- € 26.06.2017 30.06.2017
ZoD Zmluva o dielo (rekonštrukcia živičného krytu na miestnej komunikácií) (4.57 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 316 515 18 98280,- € 26.06.2017 27.06.2017
4300067319 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy (verejné osvetlenie) (1.98 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 0,00 € 5.06.2017 6.06.2017
4300067315 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy (verejné osvetlenie) (1.92 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 0,00 € 5.06.2017 6.06.2017
147166 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (1.32 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3, IČO: 00 177 474 1400,- € 5.06.2017 6.06.2017
Z Zmluva o dielo (zabezpečenie zberu, prepravy a využitia odpadov) (494 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 0,00 € 31.05.2017 2.06.2017
Z07082015025 príloha č. 1 k Zmluve č. Z07082015025 (530 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010 0,00 € 31.01.2017 29.05.2017
7/2017 Kúpna zmluva (BJ24 - pozemok parkovisko) (1.6 MB) NBD Liptovská Sielnica, s.r.o., ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 534 084 OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO: 00 315 419 1,- € 22.03.2017 23.03.2017
6/2017 Mandátna zmluva o obstaraní záležitosti investora (BJ24) (1.31 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Mária Gajanová MG - REAL, E. Š. Martinčekovej 4506/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 1950,- € 22.03.2017 23.03.2017
SITB-OO2-2015/000041-891 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke (matričný úrad) (587 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00 151 866 0,00 € 21.03.2017 21.03.2017
1/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov (ZS) (2.31 MB) HP industrial company, s.r.o., Kyjevská 9/3032, 934 05 Levice, IČO: 45 266 841 OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO: 00 315 419 81,50 € /štvrťrok 1.03.2017 2.03.2017
ZoZR Zmluva o zabezpečení reklamy (275 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Merkur Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 15 685 15,00 € 23.02.2017 23.02.2017
303-2/2017-LM Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia SP z evidencie SHR (4.92 MB) Sociálna poisťovňa, ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 308 07 484 OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO: 00 315 419 0,00 € 9.01.2017 10.01.2017
3/2017 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu (ŠJ) (896 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča, IČO: 469 16 105 10,00 €/1mesiac 2.01.2017 3.01.2017
138/LM/2016 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave (1.29 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 2.01.2017 2.01.2017
Z-S-2016-000296-00 Zmluva o dielo (obnova sústavy verejného osvetlenia obce) (3.83 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 42552,- € 14.12.2016 15.12.2016
DkZoD Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo (261 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 0,00 € 12.12.2016 12.12.2016
ZLP-2016-0417 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM (dátové centrum obcí a miest) (4.22 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava, IČO: 45 736 359 1,- €/1 obyvateľa/ro 19.10.2016 19.10.2016
1/2016 Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií na rok 2016/2017 (494 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Svitek Ján, 032 23 Liptovská Sielnica 9 20,00 / 1hod. vykona 12.10.2016 12.10.2016
Z Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobky z nich pre školský rok 2016/2017 (1.43 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 LUNYS s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad, IČO: 36 472 549 0,00 € 23.09.2016 11.10.2016
ZoPS Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania (1.75 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 EuroProSlovensko, n.o., Na kopci 652/3, 010 01 Žilina, IČO: 37 983 598 990,- € 7.10.2016 7.10.2016
ZoD Zmluva o dielo - zhotovenie spoločnej televíznej antény pre BJ24 (686 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DDS - Anténna a Satelitná technika s.r.o., Jamník 188, Liptovský Mikuláš, IČO: 503 19 493 4 986,- € 5.10.2016 5.10.2016
25/2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve (24 b.j.) (474 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stavoindustria Liptovský Mikuláš a.s., E.Š.Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš, IČO: 315 60 750 0,00 € 24.08.2016 25.08.2016
2016 Dohoda o spolupráci pri usporiadaní podujatia ,,Od Keltov po stredovek,, (722 kB) Liptovské múzeum v Ružomberku, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok, IČO: 359 93 154 OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO: 00 315 419 0,00 € 25.07.2016 28.07.2016
C-01/06/2016 Zmluva o dielo (rekonštrukcia časti strechy MŠ) (2.37 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Reproizol s.r.o., Jefremovská 613/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 656 581 13 749,21 € 8.06.2016 9.06.2016
16157 zmluva o poskytnutí grantu (1.4 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Nadácia Kia Motors Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 423 49 826 3000,- € 24.05.2016 8.06.2016
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere 32/011/08 Dexia Komunál univerzálny úver (521 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 0,00 € 2.06.2016 2.06.2016
ZoEK Zmluva o elektronickej komunikácii (2.4 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 0,00 € 10.05.2016 10.05.2016
KZ Kúpna zmluva (ZS - odpredaj nepotrebného nábytku) (600 kB) MUDr. Emília Kaclíková, 032 23 Liptovská Sielnica 3, IČO: 422 13 967 OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO: 00 315 419 100,00 € 18.04.2016 19.04.2016
DoUNNP Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov (ZS) (751 kB) MUDr. Emília Kaclíková, 032 23 Liptovská Sielnica 3, IČO: 422 13 967 OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO: 00 315 419 0,00 € 18.04.2016 19.04.2016
ZoZDE Zmluva o združenej dodávke elektriny (1.49 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 0,00 € 14.04.2016 19.04.2016
2/2016 Kúpna zmluva (pozemok) (2.01 MB) Proč Miroslav, 032 23 Liptovská Sielnica 91 OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO: 00 315 419 30.241,12 € 18.04.2016 18.04.2016
1611090 Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. (915 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava, IČO: 17310598 0,00 € 5.04.2016 8.04.2016
A8223694 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (mobil OU - 2016) (5.61 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 0,00 € 29.03.2016 30.03.2016
ZOB/2016 Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov (4.44 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 456 02 689 0,00 € 7.03.2016 30.03.2016
Dodatok Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (mobil OU) (1.63 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 0,00 € 21.03.2016 23.03.2016
1-33633194311 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (telefón OU) (837 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 0,00 € 7.03.2016 8.03.2016
1-33633194311 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (telefón MŠ) (838 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 0,00 € 7.03.2016 8.03.2016
Z Zmluva podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (triedený zber) (387 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 316 14 531 0,00 € 22.02.2016 22.02.2016
76054 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (1.36 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3, IČO: 00 177 474 700,00 € 22.02.2016 22.02.2016
ZoUBZ Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (4.99 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010 0,00 € 2.02.2016 18.02.2016
1/2016 Kúpna zmluva (1.17 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, Ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 168 963 4550,- € 17.02.2016 18.02.2016
ZoZR Zmluva o zabezpečení reklamy (206 kB) Merkur Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 15 685 OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO: 00 315 419 10,00 € 3.02.2016 4.02.2016
ZoNNP Zmluva o nájme nebytových priestorov (PZ) (1.01 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Peter Halahija, 032 23 Liptovská Sielnica 74 1,- € 11.01.2016 12.01.2016
KZ Kúpna zmluva (1.58 MB) Peter Halahija, 032 23 Liptovská Sielnica 74 OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO: 00 315 419 31600,- € 31.12.2015 4.01.2016
15/LM/2016 Zmluva o preprave osôb (830 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 18.12.2015 18.12.2015
ZLP-2016-0417 Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM (2.48 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava 0,00 € 14.12.2015 14.12.2015
ZoD Zmluva o dielo (867 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Terra Grata, n.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica 1.800,00 € 10.12.2015 11.12.2015
ZoPP Zmluva o predkupnom práve (786 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stavoindustria Liptovský Mikuláš a.s., E.Š.Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš 2,00 € + DPH 8.12.2015 8.12.2015
ZoNNP Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájom pozemku pod prenosnú garáž (2.08 MB) Vozárová Martina, 032 23 Liptovská Sielnica 74 OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 17,52 € 3.11.2015 4.11.2015
ZobKZ Zmluva o budúcej kúpnej zmluve (4.12 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stavoindustria Liptovský Mikuláš a.s., E.Š.Martinčekovej 2, 031 37 Liptovský Mikuláš príloha 30.10.2015 30.10.2015
02/LM/2015 Zmluva o dielo č. 02/LM/2015 uzavretá podľa § 536 a nasl. obchod. zákonníka (1.79 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stavoindustria Liptovský Mikuláš a.s., E.Š.Martinčekovej 2, 031 37 Liptovský Mikuláš 12355,74 € 29.10.2015 29.10.2015
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb podpísanej dňa 2.7.2015 (368 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ultima Ratio, s.r.o., ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš 0,00 € 28.10.2015 29.10.2015
1/2015 Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií (508 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Svitek Ján, 032 23 Liptovská Sielnica 9 18,50/ hod. 19.10.2015 20.10.2015
ŠJ 2015/2016 Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobky z nich pre školský rok 2015/2016 (1.4 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 LUNYS s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad 0,00 € 2.09.2015 8.10.2015
ZLP-2015-0020/OPIS Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM (dátové centrum obcí a miest) (388 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava 0,00 € 2.10.2015 5.10.2015
ZoPS Zmluva o poskytnutí služieb (1.32 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Makroaudit s.r.o., Mlynské Luhy 46, 821 05 Bratislava 500,- € 20.08.2015 21.08.2015
ZoBZ Zmluva o budúcej zmluve o poskytovaní služieb prevádzky bezpečnostného kamerového systému a s tým spojených služieb (1.09 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 HDtech, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 0,00 € 30.07.2015 31.07.2015
Dohoda Dohoda o poskytovaní služieb reklamy (362 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Centrálny vestník organizácií s.r.o., Dvorská 4/12, 945 01 Komárno 240,00 € 6.07.2015 6.07.2015
ZoV Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu (1.19 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 0,00 € 6.07.2015 6.07.2015
Dodatok č. 1 Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 9/2014 zo dňa 01.08.2014 (325 kB) Alica Fajčíková, 032 23 Liptovská Sielnica 48 OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 60,00 € 30.06.2015 1.07.2015
P-0031541900 Zmluva o využívaní elektronických služieb (529 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Union zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 0,00 € 17.06.2015 23.06.2015
ZoPS Zmluva o poskytnutí služieb (2.49 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ultima Ratio, s.r.o., ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš 8500,00 22.06.2015 22.06.2015
dodatok 11/2015 Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo (394 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 7,00 €/1 t 31.03.2015 4.05.2015
120719/0333 Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o zbere, odbere a doprave nebezpečného odpadu obce (886 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 INSA s.r.o., Niklová ul., 926 01 Sereď 0,00 € 15.04.2015 29.04.2015
1366 Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o zbere, odbere a doprave nebezpečného odpadu obce (864 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 AKU - TRANS s.r.o., Niklová 4313, 926 01 Sereď 0,00 € 15.04.2015 27.04.2015
28/2015 Zmluva o poskytovaní služieb (925 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Support&Consulting s.r.o., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín 800,00 € 31.03.2015 1.04.2015
29/2015 Zmluva o poskytovaní služieb (931 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Support&Consulting s.r.o., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín 800,00 € 31.03.2015 1.04.2015
1/2013 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov (ZS) (786 kB) Kapinová Ivana, 032 23 Liptovská Sielnica 132 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 428,34 € 30.01.2015 2.02.2015
ZLP-2015-0020/OPIS zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest (4.53 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava 0,00 € 21.01.2015 26.01.2015
1/2015 Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení zmien a dodatkov a v súlade so zákonom č. 540/2007 o audítoroch (1.35 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Makroaudit s.r.o., Mlynské Luhy 46, 821 05 Bratislava, IČO: 47 012 021 500,- € 15.01.2015 16.01.2015
CON001236069 Zmluva o zverejnení firmy (472 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Mediatel spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava 60,- € 19.12.2014 29.12.2014
13/LM/2015 Zmluva o preprave osôb (868 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 12.12.2014 29.12.2014
A8223694 OU - zmluva o poskytovaní verejných služieb spoločnosťou Orange Slovensko a.s. (1.94 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 0,00 € 18.12.2014 19.12.2014
07/2014 Zmluva o prenájme reklamnej plochy (451 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Blachotrapez s.r.o., Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín 508,55 € 13.11.2014 14.11.2014
10/2014 Zmluva o nájme časti pozemkov (1.23 MB) Halahija Peter, 032 23 Liptovská Sielnica 74 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 600,- € 16.10.2014 17.10.2014
264/2014 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa § 50a Občianskeho zákonníka v platnom znení (853 kB) Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 1,66 €/1 m2 9.09.2014 17.09.2014
263/2014 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa § 50a Občianskeho zákonníka v platnom znení (779 kB) Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 1,66 €/1 m2 9.09.2014 17.09.2014
2/2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci (449 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská Štiavnica 0,00 € 2.09.2014 3.09.2014
9/2014 Zmluva o prenájme nebytových priestorov (952 kB) Alica Fajčíková, 032 23 Liptovská Sielnica 48 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 432,- € 1.08.2014 4.08.2014
09/2014 Mandátna zmluva č. 09/2014 (733 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Urbion sk, s.r.o., ul. A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina 2736,- € 3.07.2014 4.07.2014
9/2014 MŠ - dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich (686 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Lunys s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká 0,00 € 17.06.2014 20.06.2014
2014 Zmluva o nájme časti pozemku (658 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici, 032 23 Liptovská Sielnica 196 1,- € 1.04.2014 1.04.2014
8/2014 Zmluva o prenájme nebytových priestorov (739 kB) Rakučák Peter, 032 23 Liptovská Sielnica 139 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 93,24 € 3.03.2014 4.03.2014
7/2014 Kúpna zmluva (1.29 MB) Stavoindustria Liptovský Mikuláš a.s., E.Š: Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 1,- € 3.03.2014 4.03.2014
2014/35638 Dohoda č. 4/§ 50j/NS 2014/NP VAOTP SR-3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z.n.p. (2.9 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, M. M. Hodžu 30, 031 80 Liptovský Mikuláš 4372,29 € 26.02.2014 27.02.2014
3/2014 Zmluva o prenájme pozemku pod garáž (818 kB) Švecová Martina, 032 23 Liptovská Sielnica 101 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 50,40 € 4.02.2014 7.02.2014
6/2014 Zmluva o prenájme pozemku pod garáž (815 kB) Šablatúra Juraj, 032 23 Liptovská Sielnica 101 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 50,40 € 4.02.2014 7.02.2014
5/2014 Zmluva o prenájme pozemku pod garáž (813 kB) Alojz Kysel ml., 032 23 Liptovská Sielnica 111 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 50,40 € 4.02.2014 7.02.2014
4/2014 Zmluva o prenájme pozemku pod garáž (814 kB) Ivan Kysel, 032 23 Liptovská Sielnica 111 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 50,40 € 4.02.2014 7.02.2014
2/2014 Zmluva o prenájme pozemku pod garáž (818 kB) MUDr. Juraj Mitura, 032 23 Liptovská Sielnica 190 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 50,40 € 4.02.2014 7.02.2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu Zmluva o prevode vlastníctva bytu (1.1 MB) Podstrelený František, 032 23 Liptovská Sielnica 113, Podstrelená Zuzana, 032 23 Liptovská Sielnica 87 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 1076,95 € 24.01.2014 24.01.2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu Zmluva o prevode vlastníctva bytu (1.03 MB) Marta Karasková, 032 23 Liptovská Sielnica 34 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 1068,23 € 24.01.2014 24.01.2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu Zmluva o prevode vlastníctva bytu (1.03 MB) Mária Kerekesová, 032 23 Liptovská Sielnica 34 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 844,21 € 24.01.2014 24.01.2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu Zmluva o prevode vlastníctva bytu (1.02 MB) Silvia Gežíková, Peter Gežík, 032 23 Liptovská Sielnica 34 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 1309,69 € 24.01.2014 24.01.2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu Zmluva o prevode vlastníctva bytu (1.06 MB) Jozef Drbiak, Jana Krčulová, 032 23 Liptovská Sielnica 34 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 1076,95 € 24.01.2014 24.01.2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu Zmluva o prevode vlastníctva bytu (1.03 MB) Irena Širicová, 032 23 Liptovská Sielnica 34 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 1068,23 € 24.01.2014 24.01.2014
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 5/2013 zo dňa 18.09.2013 (320 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stavoindustria Liptovský Mikuláš a.s., E. Š. Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš 1,- € 22.01.2014 23.01.2014
1/2014 Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (496 kB) Gežík Roman, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 17,52 € 7.01.2014 15.01.2014
13/2013 Zmluva o prenájme pozemku pod garáž (727 kB) Ján Glončák, 032 23 Liptovská Sielnica 178 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 17,52 € 23.12.2013 10.01.2014
2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (1.13 MB) Jozef Drbiak, Jana Krčulová, 032 23 Liptovská Sielnica 34 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 1076,95 € 28.11.2013 28.11.2013
2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (1.11 MB) Silvia Gežíková, Peter Gežík, 032 23 Liptovská Sielnica 34 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 1309,69 € 28.11.2013 28.11.2013
2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (1.11 MB) Mária Kerekesová, 032 23 Liptovská Sielnica 34 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 844,21 € 28.11.2013 28.11.2013
2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (1.1 MB) Irena Širicová, 032 23 Liptovská Sielnica 34 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 1068,23 € 28.11.2013 28.11.2013
2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (1.11 MB) Marta Karasková, 032 23 Liptovská Sielnica 34 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 1068,23 € 28.11.2013 28.11.2013
2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (1.3 MB) Zuzana Podstrelená, František Podstrelený, 032 23 Liptovská Sielnica 87, 113 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 1076,95 € 25.11.2013 25.11.2013
7/2013 Zmluva o dielo (594 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Drevis - Milan Gažo, Okoličianska 669, 031 01 Liptovský Mikuláš 2751,35 € 15.10.2013 16.10.2013
6/2013 Zmluva o dielo (601 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Drevis - Milan Gažo, Okoličianska 669, 031 01 Liptovský Mikuláš 1175,00 € 1.01.1970 16.10.2013
2013 Kúpna zmluva (1.26 MB) Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 1079,08 € 10.10.2013 14.10.2013
2013 Zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov (2.2 MB) Zuzana Podstrelená, František Podstrelený, 032 23 Liptovská Sielnica 87, 113 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 0,00 € 18.09.2013 18.09.2013
5/2013 Kúpna zmluva (790 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stavoindustria Liptovský Mikuláš a.s., E. Š. Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš 1,- € 18.09.2013 18.09.2013
3/2013 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy (1.25 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stavoindustria Liptovský Mikuláš a.s., E. Š. Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš zákon č.443/2010 Z. 18.06.2013 19.06.2013
158/2013 Kúpna zmluva (4.9 MB) Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 114266,57 € 3.06.2013 7.06.2013
4/2013 Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena (5.41 MB) Proč Miroslav, 032 23 Liptovská Sielnica 91 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 60236,- € 3.05.2013 3.05.2013
U1383/2013 licenčná zmluva (5.22 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Made spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 339,- € 18.02.2013 21.02.2013
1/2013 Zmluva o prenájme nebytových priestorov (2.02 MB) Kapinová Ivana, 032 23 Liptovská Sielnica 132 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 721,80 18.02.2013 21.02.2013
1/2013 zmluva o zabezpečení výberu miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu (1.36 MB) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 600,- € 11.02.2013 12.02.2013
1/2012 Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (1.26 MB) Vozárová Martina, 032 23 Liptovská Sielnica 74 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 17,52 € 11.07.2012 1.02.2013
62/SZUŠ-2012/2013 zmluva o vzájomnej spolupráci (4.96 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Súkromná základná umelecká škola, Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok 17,- € 17.09.2012 19.11.2012
2012 mandátna zmluva ,,uteplenie budovy MŠ v Liptovskej Sielnici,, (1.48 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DJ STAV s.r.o., Nám. Š. Moysesa 2A, 974 01 Banská Bystrica 500,- € 29.10.2012 9.11.2012
2012 zmluva o dielo ,,uteplenie budovy MŠ v Liptovskej Sielnici,, (2.42 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SENSIM s.r.o., Hollého 372/33, 010 01 Žilina 500,- € 15.10.2012 9.11.2012
3/2012 Zmluva o prenájme nebytových priestorov (2.65 MB) Sásik Jaroslav, 032 23 Liptovská Sielnica 178 Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 93,24 € 31.10.2012 9.11.2012
2/2008 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2/2008 o zimnej údržbe miestnych komunikácií (546 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Svitek Ján, 032 23 Liptovská Sielnica 9 0,00 € 2.11.2012 5.11.2012
1/2012 Zmluva o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil (639 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Pomocný anjel n.o., Hospodársky dvor PPD 436, 027 42 Podbiel 0,00 € 31.07.2012 6.08.2012
120719/0333 zmluva o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátorov (1.88 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Insa s.r.o., Niklová ul., 926 01 Sereď 0,00 € 17.07.2012 27.07.2012
00315419/01/ZOZ-SK/2010OAK1 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu (875 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 0,00 € 3.07.2012 6.07.2012
2/2012 Zmluva o prenájme nebytových priestorov (1.85 MB) Global tech s.r.o., Komenského 1472/7, 031 01 Liptovská Sielnica Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 721,80 1.05.2012 1.06.2012
P21402012050010 zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy (1.72 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina 0,00 € 29.05.2012 1.06.2012
ASEKOL 00315419/01/ZOZ-SK/2010AK1 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu (622 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 0,00 € 25.05.2012 28.05.2012
D OBEC - Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami na vodných tokoch Kvačianka, Radín k.ú. Liptovská Sielnica (2.17 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SVP, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu v Ružomberku, Jána Janečku 36, 034 01 Ružomberok 0,00 € 16.05.2012 28.05.2012
32/011/08 - Dodatok č. 2 Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č. 32/011/08, dodatok č. 2 (1.08 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 0,00 € 18.05.2012 18.05.2012
00315419/01/ZOZ-SK/2010OAK1 zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu (4.61 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 0,00 € 16.03.2012 23.03.2012
1/2012 Zmluva o prenájme nebytových priestorov (1.83 MB) Palko Michal, Plavisko 35/8, 034 01 Ružomberok Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 432,00 € 29.02.2012 29.02.2012