Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.03.2019

20190062

ŠJ - poplatok za zber bioodpadu za 1-3/2019

30,00 EUR tridsať eur

4NAT s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

20.01.2021

10201428

OBEC - TKO + odvoz za 12/2020

674,56 EUR šesťsto sedemdesiat štyri eur päťdesiat šesť centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

19.01.2021

8400043853

MŠ, ZS - vyúčtovanie spotreby plynu za 10-12/2020

2 490,76 EUR dvetisíc štyristo deväťdesiat eur sedemdesiat šesť centov

SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

19.01.2021

8465927891

OU, KD - vyúčtovanie spotreby plynu za 10-12/2020

2 836,99 EUR dvetisíc osemsto tridsať šesť eur deväťdesiat deväť centov

SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

19.01.2021

8275550758

OU, MŠ - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 15.12.2020 do 14.01.2021

32,66 EUR tridsať dva eur šesťdesiat šesť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

19.01.2021

210435

OBEC - nákup smetných nádob na TKO

588,49 EUR päťsto osemdesiat osem eur štyridsať deväť centov

Ferex, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

19.01.2021

2591831428

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 13.01.2021 do 12.02.2021

36,50 EUR tridsať šesť eur päťdesiat centov

Orange Slovensko, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

9210079304

DS - vyúčtovanie spotreby EE za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

5,55 EUR päť eur päťdesiat päť centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

9210079306

TJ - vyúčtovanie spotreby EE za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

6,80 EUR šesť eur osemdesiat centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

9210079310

MŠ - vyúčtovanie spotreby EE za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

154,39 EUR jednosto päťdesiat štyri eur tridsať deväť centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

9210079308

ZS - vyúčtovanie spotreby EE za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 (dobropis)

-1,90 EUR jedno euro deväťdesiat centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

9210079424

OU (obchod) - vyúčtovanie spotreby EE za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 (dobropis)

-14,10 EUR štrnásť eur desať centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

9210079422

VO - vyúčtovanie spotreby EE za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 (dobropis)

-5,20 EUR päť eur dvadsať centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

9210079420

OU - vyúčtovanie spotreby EE za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 (dobropis)

-211,69 EUR dvesto jedenásť eur šesťdesiat deväť centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

9210079416

VO - vyúčtovanie spotreby EE za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

18,39 EUR osemnásť eur tridsať deväť centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

9210079418

KD - vyúčtovanie spotreby EE od 01.01.2020 do 31.12.2020 (dobropis)

-44,50 EUR štyridsať štyri eur päťdesiat centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

200019341

OU, MŠ, KD, ZS - vyúčtovanie vodného, stočného, zrážkových vôd za obdobie od 17.06.2020 do 31.12.202

-225,67 EUR dvesto dvadsať päť eur šesťdesiat sedem centov

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

200018927

KOMunikácia - vyúčtovanie zrážkových vôd od 01.07.2020 do 31.12.2020

3 256,47 EUR tritisíc dvesto päťdesiat šesť eur štyridsať sedem centov

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

220200898

MŠ - nákup hračiek (stavebnice)

165,90 EUR jednosto šesťdesiat päť eur deväťdesiat centov

Baribal s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

01/2021

VO - opravy a údržba za 4Q/2020

178,00 EUR jednosto sedemdesiat osem eur

FYRO - Jozef Rojček

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

2020145

OU - audit za rok 2019

780,00 EUR sedemsto osemdesiat eur

Makroaudit, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

3012010277

OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za 12/2020

63,73 EUR šesťdesiat tri eur sedemdesiat tri centov

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

2100391

OU - poplatok za internetové služby za obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2021

33,19 EUR tridsať tri eur devätnásť centov

Alconet, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

12.01.2021

3021902171

OU - stravné lístky na obdobie 1-3/2021

1 006,00 EUR jeden tisíc šesť eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

05.01.2021

3274945

MŠ - predškolská výchova 3-6/2021

7,20 EUR sedem eur dvadsať centov

Slovenská pošta, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: