Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.11.2022

110220230

ŽP - oprava a údržba kosačiek

263,80 EUR dvesto šesťdesiat tri eur osemdesiat centov

Merkur Slovakia s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

23.11.2022

8316961313

OU, MŠ - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 15.10.2022 do 14.11.2022

43,38 EUR štyridsať tri eur tridsať osem centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

23.11.2022

2693490352

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 13.11.2022 do 12.12.2022

50,81 EUR päťdesiat eur osemdesiat jeden centov

Orange Slovensko, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

23.11.2022

4192103402

VO - prevádzka a údržba za 11/2022

117,36 EUR jednosto sedemnásť eur tridsať šesť centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

23.11.2022

19221074

MŠ - vyčistenie odpadu

99,36 EUR deväťdesiat deväť eur tridsať šesť centov

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

23.11.2022

3012014329

OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za 10/2022

63,73 EUR šesťdesiat tri eur sedemdesiat tri centov

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

23.11.2022

2211944

OU - poplatok za internetové služby za 11/2022

33,19 EUR tridsať tri eur devätnásť centov

Alconet, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

04.11.2022

22011737

OU - licenčný poplatok za prepojenie webu na CUET na obdobie od 1.11.2022 do 31.10.2023

270,00 EUR dvesto sedemdesiat eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

04.11.2022

9202207569

OU - BOZP, PO za 10/2022

50,40 EUR päťdesiat eur štyridsať centov

GAJOS. s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

04.11.2022

8316478906

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022

22,99 EUR dvadsať dva eur deväťdesiat deväť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

02.11.2022

1022112306

OU - kybernetická bezpečnosť za 11/2022

60,00 EUR šesťdesiat eur

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

02.11.2022

1022111018

OU - zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov za 11/2022

42,00 EUR štyridsať dva eur

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

02.11.2022

312210216

ŠJ - program iKelp na obdobie od 1.11.2022 do 31.10.2023

134,00 EUR jednosto tridsať štyri eur

Abiset s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

02.11.2022

202215081

MŠ - publikácia ,,paragrafy v MŠ 6/2022,,

43,35 EUR štyridsať tri eur tridsať tridsať päť centov

RAABE, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

02.11.2022

2022/039

TJ - preprava futbalistov na zápasy

480,00 EUR štyristo osemdesiat eur

Ján Frian F-TRANS

Obec Liptovská Sielnica

02.11.2022

42201807

OU - školenie (triedný odpad)

58,80 EUR päťdesiat osem eur osemdesiat centov

INISOFT s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

19.10.2022

3222403155

OU - stravné lístky na obdobie 11-12/2022

1 031,00 EUR tisíc tridsať jeden eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

19.10.2022

20220513

cintorín - licenčný poplatok za www.cintorín.sk na obdobie od 01.11.2022 do 31.10.2023

115,80 EUR stopätnásť eur osemdesiat centov

3W Slovakia

Obec Liptovská Sielnica

19.10.2022

4192103333

VO - prevádzka a údržba za 10/2022

117,36 EUR jednosto sedemnásť eur tridsať šesť centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

19.10.2022

10221116

OBEC - TKO + odvoz 9/2022

385,14 EUR tristoosemdesiat päť eur štrnásť centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

19.10.2022

8315124766

OU, MŠ - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 15.09.2022 do 14.10.2022

46,31 EUR štyridsať šesť eur tridsať jeden centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

19.10.2022

2688790519

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 13.10.2022 do 12.11.2022

50,87 EUR päťdesiat eur osemdesiat sedem centov

Orange Slovensko, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

19.10.2022

20221170

PO - nákup náhradných dielov na požiarne auto Avia (príruba nádrže)

15,60 EUR pätnásť eur šesťdesiat centov

A-BER, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

19.10.2022

2021001618

OU - nákup dekoratívnych predmetov pre jubilantov

69,60 EUR šesťdesiat deväť eur šesťdesiat centov

Peter Záhora - EMOZZIONE

Obec Liptovská Sielnica

23.11.2022

2229901230

OU - tlačivá

17,11 EUR sedemnásť eur jedenásť centov

ŠEVT a.s.

Obec Liptovská Sielnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: