Navigácia

Obsah

Tiesňové volania

 • 112 - tiesňové volanie (jednotný záchranný systém)
 • 158 - polícia
 • 155 - sanitka (záchranná zdravotnícka služba)
 • 150 - hasiči (hasičská a záchranná služba)
 • 159 - mestská polícia
 • 0850 111 313 - linka záchrany (pred príchodom sanitky)
 • 0850 111 321 - linka pomoci obetiam v ťažkej životnej sitácii 
 • 0905/941 080 - poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím, zažívajúce násilie a ich deti
 • 0800 800 818 - pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi
 • 02/547 74 166 - toxikologické informačné centrum
 • 18 155 - letecká záchranná služba
 • 12 129 - porucha pevnej telefónnej linky (T-com)
 • 0850 111 727 - porucha dodávky plynu (SPP)
 • 0850 111 555 - porucha dodávky elektrickej energie (SSE)
 • 1180 - informácie o všetkých telefonických číslach
 • 12 111 - informácie rôzneho charakteru