Navigácia

Obsah

Udalosti v obci

                                                 

                                       

                                 

Správy

Vývoz TKO (tuhý komunálny odpad) v obci 1

Vývoz TKO (tuhý komunálny odpad) v obci - najbližší vývoz: 5.10.2021

V obci Liptovská Sielnica sa TKO vyváža každý párny UTOROK v mesiaci. 
Termíny vývozov: 05.10.2021, 19.10.2021.
V obci je zavedený žetónový zber, cena žetónu od 1.1.2021 1 ks/2,80 €.
Na akúkoľvek zmenu Vás včas upozorníme.
VÝVOZ SEPAROVANÉHO ZBERU V OBCI, triedenie, pomôcky...v prílohe.
celý text

ostatné, náš tip | 17. 2. 2018 | Autor:
SUSEDIA - október - pomoc neúplným rodinám 1

SUSEDIA - október - pomoc neúplným rodinám

Milí susedia,
oslovujeme vás o pomoc neúplným rodinám. Vyhlasujeme v mesiaci september - október 2021 dobrovoľnú zbierku trvanlivých potravín pre matky s deťmi v krízovom Pálkovom centre v Liptovskom Mikuláši.
Ak môžete - pomôžte.
Zo srdca ďakujeme.... celý text

ostatné | 21. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
POZVÁNKA: THE RUN SLOVAKIA 2020/2021 1

POZVÁNKA: THE RUN SLOVAKIA 2020/2021

24. -26.09.2021: The Run Slovakia 2010/2021 - Svetový deň behu - najdlhší štafetový beh bežcov z Košíc do Bratislavy, 25.09.2021 v nočných hodinách 1,35 - 5,22 hod. bude prebiehať Liptovskou Sielnicou smerom na Huty celý text

ostatné | 19. 8. 2021 | Autor: Správca Webu
OZNAM: zmena - separovaný zber - plasty 1

OZNAM: separovaný zber - vývoz plastov

Vážení občania,
v súvislosti so zmenou systému zberu tejto zložky separovaného odpadu sa Vám do rúk dostáva leták „Separovaný zber - plasty v obci Liptovská Sielnica“.
Bol vypracovaný ako pomôcka.
Vývoz plastov: október - upresníme
Čítaj... celý text

ostatné | 10. 8. 2021 | Autor: Správca Webu
Liečba pre Petina 1

Liečba pre Petina

Milí priatelia, susedia, spoluobčania, známi aj neznámi darcovia
Aj v mene obce Liptovská Sielnica by sme vás chceli požiadať o finančný dar pre nášho spoluobčana,kolegu, priateľa a veľkého bojovníka Peťa Klocka, ktorý od roku 2016 bojuje s rakovinou.
Jeho boj začal v roku 2016, kedy po operácii polypov a zastavenej nádchy, mu bola zistená rakovina nosohltana a po sérii vyšetrení aj zhubný nádor a metasfázy na krku. Začal sa kolotoč chemoterapií, ožarovaní a liečba v protónovom centre v Prahe. V decembri 2017 pribudli metasfázy v oblasti pľúc, nasledovali chemoterapie a bio liečba v Ružomberku.
V novembri 2018 sme sa všetci tešili, že Petino rakovinu porazil a bol čistý. Bohužiaľ netešili sme sa dlho. Vo februári 2019 bol na operácii uší, nakoľko ohluchol na obe uši po chemoterapiách, v marci 2019 bol hospitalizovaný s opuchom mozgu, v júni 2019 zo zápalom pľúc. Od januára 2020 má zavedenú peg sondu a prijíma stravu a tekutiny len hadičkou, ktorú má zavedenú priamo do žalúdka. Nerozpráva, nakoľko má poškodené hlasivky, nepočuje na ľavé ucho, ale aj tak sa teší z toho, že mu do poriadku dali aspoň to pravé.
Aj napriek všetkým skúškam a diagnózam je aktívny v našom mládežníckom futbalovom družstve ako tréner a funkcionár, pomáha neformálnej skupine Susedia v Liptovskej Sielnici, je aktívny v Evanjelickom cirkevnom zbore v Liptovskej Sielnici. Vždy a odkiaľkoľvek vedel zariadiť tréning či zápas nášho sielnického dorastu. Aj vďaka jeho organizačného talentu sa v spolupráci s jeho kolegami zlepšili podmienky pre mladých futbalistov – nové šatne, dresy, úprava ihriska a jeho okolia. Počas mimo sezóny zariaďuje floorbalové a futbalové tréningy, aby sa naša mládež hýbala a posilňovala imunitu.
Keďže na jeho postradiačné zmeny mu lekári už nevedia pomôcť, lebo momentálne neexistuje žiadna schválená liečba, hľadá iné alternatívy. V septembri 2020 sa dozvedel o liečbe reconvel (http://www.reconvel.sk). Jedna 2-mesačná liečba stojí 4.500,- €. Má už za sebou dve tieto finančne náročné liečby a vzhľadom na pozitívne výsledky by chcel pokračovať. Od októbra 2020 užíva fyto a xeno onko liečbu, chodí na logopédiu, každý deň poctivo cvičí a dostavujú sa prvé pozitívne výsledky. Dokáže sa už napiť, pribral 2 kg, začali sa mu tvoriť sliny, čo je podľa vyjadrenia lekárov, dobrý znak na zlepšenie stavu.
Liečba reconvel nie je hradená poisťovňou a Petino je na invalidnom dôchodku.
Preto sa na vás obraciame so žiadosťou o finančný dar na jeho transparentný účet vedený vo Fio banke SK97 8330 0000 0027 0192 8206. Za každé darované euro veľmi pekne ĎAKUJEME a zároveň vás prosíme aj o zdieľanie a modlitby. Veríme, že aj vďaka vášmu daru bude môcť Petino opäť hlasno povzbudzovať svojich futbalistov: do toho, Sielnica! a svojim deťom a milujúcej manželke povedať ,,ľúbim vás.“
ĎAKUJEME!

celý text

ostatné | 13. 2. 2021 | Autor: Správca Webu
Požiadať o pomoc nie je hanba 1

Požiadať o pomoc nie je hanba

Nadácia ŽSK (žilinského samosprávneho kraja) pre podporu rodiny a Rodinné centrum pomoci vám ponúka pomoc a poradenstvo, hmotnú podporu, odbornú pomoc, sociálne a psychologické poradenstvo.
Požiadať o pomoc nie je hanba!
Kontakt: nadacia@zilinskazupa.sk
+421 948 911 223
+421 948 386 342
www.nadaciazsk.sk
fb.com/nadaciazsk

celý text

ostatné | 26. 11. 2020 | Autor: Správca Webu
OZNAM: usmernenie Správy ciest ŽSK 1

OZNAM: usmernenie Správy ciest ŽSK

Vážení občania, v prílohe si nájdete Usmernenie Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja - správny úsek Liptov na neustále porušovanie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor:
UPOZORNENIE: COVID-19 / KORONA VÍRUS 1

OZNAM: aktuality COVID-19 / KORONA VÍRUS

Obecný úrad Liptovská Sielnica vám v prílohe ponúka aktuálne informácie o COVID19 (uznesenia, zoznam MOM...).
V prípade pomoci volajte:
0918/276 402 Guráň Igor, starosta obce
044/55 97 211, 0911/930 221 obecný úrad celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
OZNAM: Polícia SR - výzva občanom 1

OZNAM: Polícia SR - výzva občanom

Polícia SR vám ponúka pomoc a rady pre vašu bezpečnosť a ochranu.
Čítať viac ... celý text

ostatné | 5. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
čarovný Liptov

PONUKA: publikácie Liptova na predaj

Obecný úrad Liptovská Sielnica Vám ponúka na predaj publikácie o Liptove, ktoré môžte venovať ako darček k narodeninám, meninám, pod stromček, na pamiatku, spomienku na Liptov.....
Liptov z neba - 10,- €
Čarovný Liptov - 17,50 €
Čarovné vody Slovenska - 17,50 €
101+101 leteckých pohľadov na Česko a Slovensko - 16,50 €
Hrad Liptov - 5,- €
pohľadnica ECAV Liptovská Sielnica - 0,50 € celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
výzva na odstránenie

VÝZVA na odstránenie ,,objektov,, v okolí vodného diela Liptovská Mara

V Ý Z V A na odstránenie „objektov“ v okolí Vodného diela Liptovská Mara
Obec Liptovská Sielnica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 5 písmeno a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v y z ý v a majiteľov „objektov“ (stavby, objekty a zariadenia bez pevného základu, motorové vozidla alebo ich časti, prípojné vozidlá (napr. karavany) a iné, (ďalej len „objekty“)) v okolí Vodného diela Liptovská Mara, ktoré boli umiestnené a vybudované bez povolenia príslušného správneho orgánu, a zároveň nie sú majiteľmi pozemkov, resp. nemajú na umiestnenie „iné právo“, na okamžité odstránenie týchto „objektov“. Neodstránené „objekty“ budú v zmysle platného právneho poriadku SR začiatkom letnej sezóny 2020, to je začiatok 06/2020, z predmetných pozemkov odstraňované a umiestňované na plochách na to určených (skládky, priestor verejného priestranstvá bez využitia, resp. zneškodnený ako odpad) na náklady ich majiteľov. V prípade existencie stavieb, bude stavebný úrad postupovať v zmysle stavebného zákona, to znamená zisťovanie vlastníka nehnuteľnosti svedeckými výpoveďami, kontrolami užívania a následným sankcionovaním v súlade so zákonom 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebným zákonom), zákonom 326/2005 Z. z. o lesoch, zákonom 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákonom 79/2015 Z. z. o dopadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), zákonom 137/2010 Z. z. o ovzduší a ďalších.

Igor Guráň, starosta obce Liptovská Sielnica
celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
separovanie

OZO - upozornenie pre občanov

Vážení spoluobčania,
už dávnejšie sme Vás informovali, že miera znečistenia kontajnerov (1100 l nádob) na separovaný zber - predovšetkým na plastový odpad je neúnosná. Mýlite si separovaný zber s komunálnym odpadom a aj naďalej sa nachádzajú v nádobách biologické odpady, stavebné odpady, nebezpečné odpady z farieb a olejov ako aj čo je nepochopiteľné uhynuté zvieratá a vnútornosti.
V prílohe Vám zasielame fotografie z vývozu separovaného zberu plastov. Ako sami môžete vidieť, situácia sa zhoršila. (viď. foto v prílohe).
Tento stav je alarmujúci, vážne ohrozuje zdravie našich pracovníkov, ktorí nám hrozia odchodom zo zamestnania. Preto sme nútení pristúpiť k radikálnemu riešeniu situácie. Separovaný odpad sa po vysypaní na triediacej linke zdokumentuje (foto) a posúdi sa podiel komunálneho odpadu a znečistenia plastov (napr.: jedna bandaska oleja znehodnotí celé auto). Takto znečistené plasty budú preložené do kontajnerov a vyvezené na skládku KO na náklady obcí.
Veríme, že spolu nájdeme na vzniknutú situáciu v spolupráci s Vami adekvátne riešenie a udržíme sa na špičke separujúcich obcí v rámci Slovenska.
S pozdravom Bc. Ján Bubniak, konateľ spoločnosti OZO, a.s., Liptovský Mikuláš
Vážení spoluobčania,
aj ja sa pripájam k tejto smutnej výzve a opätovne upozorňujem na našu nedôslednú separáciu. Uvedomme si, že koľko odpadu vyseparujeme, toľko budeme platiť! Z tohto dôvodu bude obec nútená zvýšiť nielen poplatok za TKO, ale jedného pekného dňa sa nám môže stať, že nám plasty nevyvezú.......
Vstúpme si do svedomia, chráňme si našu prírodu!
Igor Guráň, starosta obce
celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
Liptovská Sielnica zas o čosi krajšia 1

Liptovská Sielnica zas o čosi krajšia

Dňa 28. marca 2020 sa po druhý krát konala dobrovoľná brigáda občanov Liptovskej Sielnice (nechcú byť menovaní), ktorá vyčistila priekopy hlavnej cesty od katastra Liptovský Trnovec po horu Suchá. Vyzbierali 22 vriec odpadu!!!
Akciu si plánujú zopakovať opäť aj na budúci rok na jar.
V mene celej obce Liptovská Sielnica im ďakujeme za vynikajúci nápad a inšpiráciu pre nás všetkých do budúcnosti. ĎAKUJEME!
celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
UPOZORNENIE na registráciu chovou ošípaných 1

UPOZORNENIE na registráciu chovou ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš upozorňuje chovateľov na povinnú registráciu ošípaných a odovzdávanie vzoriek svaloviny pri zabíjačkách.
Bližšie info + žiadosti, opatrenia v prílohe. celý text

ostatné | 20. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
OZNAM: výpadky EE 1

OZNAM: výpadky elektrickej energie v našej obci

odpoveď od SSE Žilina na časté výpadky elektrickej energie v našej obci celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
ARRIVA: Cestovný poriadok platný od 30.09.2018 1

ARRIVA: Cestovný poriadok platný od 13.06.2021

autobusový cestovný poriadok platný od 13.6.2021 v prílohe
UPOZORNENIE:
Vážení cestujúci, prv než vycestujete, overte si vopred cestovný poriadok, ktorý sa neustále prispôsobuje novým podmienkam a požiadavkám: www.arriva.sk.

celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Mobilná aplikácia - služba pre občanov a návštevníkov obce 1

Mobilná aplikácia - služba pre občanov a návštevníkov obce

Chcete byť informovaný o aktualitách z nášho webu? Práve pre vás je určená naša nová mobilná aplikácia - V OBRAZE.
Aplikácia vám prináša prehľad aktualít v obci, upozorní vás na novo vložené správy, vyvesené dokumenty na úradnej tabuli, dozviete sa včas o organizovaných akciách....
Čo je potrebné k jej stiahnutiu?
- mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS,
- prístup na internet,
- miesto v úložisku telefónu cca 13 MB.
Budete vedieť, čo sa deje. celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
OZNAM 1

OZNAM

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja upozorňuje na porušovanie § 10 ods. 1 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
 OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV  1

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV

Na základe sťažností občanov obce Liptovská Sielnica opätovne upozorňujeme majiteľov psov, že po obci sa voľne pohybujú psi, čím ich majitelia porušujú VZN obce č. 6/2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky chovu, vodenia a držania psov. Psi ohrozujú najmä deti a žiakov, poštových doručovateľov, pracovníkov energetiky, ostatných občanov a návštevníkov našej obce.
V prípade, že sa situácia nezlepší a napomínanie majiteľov psov nepomôže, obec je oprávnená pristúpiť k sankciám voči týmto majiteľom. Žiadame všetkých, ktorých sa tento oznam týka, aby ho zobrali s plnou vážnosťou na vedomie! celý text

ostatné | 17. 2. 2018 | Autor:
POZVÁNKA pre futbalistov 1

POZVÁNKA pre futbalistov

Pozývame všetkých chlapcov (ale aj dievčatá), ktorí majú chuť s nami hrať futbal na ihrisku v Liptovskej Sielnici
KEDY: každý utorok, piatok o 17,00 hod. a nedeľu (čas vždy upresníme) v prípade priaznivého počasia
KDE:   ihrisko v Liptovskej Sielnici 
Bližšie info: priamo na ihrisku alebo facebooku TJ Liptovská Sielnica
TEŠÍME  SA  NA  VÁS !!! celý text

ostatné | 17. 2. 2018 | Autor:
Cintorín - V Ý Z V A 1

Cintorín - V Ý Z V A na uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové miesto

Obec Liptovská Sielnica ako zriaďovateľ a správca pohrebiska V Y Z Ý V A občanov obce a širokú verejnosť, ktorí majú na cintoríne v Liptovskej Sielnici hrobové miesto a do dnešného dňa na toto miesto nemajú s obcou uzatvorenú Nájomnú zmluvu, aby túto bezodkladne uzatvorili. Pokiaľ v zmysle platnej legislatívy nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, občanovi nevzniká právo užívať hrobové miesto/miesta (§ 21 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. v platnom znení).
Veríme, že všetci pochopíte úlohy a povinnosti obce ako zriaďovateľa a správcu pohrebiska a uzatvorením nájomných zmlúv trvalo zabezpečíte dôstojné miesto večného odpočinku svojich zosnulých. celý text

ostatné | 17. 2. 2018 | Autor: