Navigácia

Obsah

Udalosti v obci

 

Správy

OZNAM: výpadky EE 1

OZNAM: výpadky elektrickej energie v našej obci

odpoveď od SSE Žilina na časté výpadky elektrickej energie v našej obci celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
ARRIVA: Cestovný poriadok platný od 30.09.2018 1

ARRIVA: Cestovný poriadok platný od 30.09.2018

autobusový cestovný poriadok platný od 30.09.2018 v prílohe celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
OZNAM: 1.10.2018.- 31.12.2018 - preventívne protipožiarne kontroly v obci 1

OZNAM: 1.10.2018.- 31.12.2018 - preventívne protipožiarne kontroly v obci

Obecný úrad Liptovská Sielnica oznamuje občanom, že na základe poverenia starostu obce s účinnosťou od 1.10.2018 do 31.12.2018 budú tri kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Liptovská Sielnica, vykonávať na území obce preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností.
Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je POVINNÝ umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností.
Bližšie info v prílohe celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
OZNAM - 8. - 21.10 2018 bude orálna vakcinácia líšok  1

OZNAM: 8. - 21.10 2018 bude orálna vakcinácia líšok

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 8.10.2018 do 21.10.2018 bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Bližšie info v prílohe celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Mobilná aplikácia - služba pre občanov a návštevníkov obce 1

Mobilná aplikácia - služba pre občanov a návštevníkov obce

Chcete byť informovaný o aktualitách z nášho webu? Práve pre vás je určená naša nová mobilná aplikácia - V OBRAZE.
Aplikácia vám prináša prehľad aktualít v obci, upozorní vás na novo vložené správy, vyvesené dokumenty na úradnej tabuli, dozviete sa včas o organizovaných akciách....
Čo je potrebné k jej stiahnutiu?
- mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS,
- prístup na internet,
- miesto v úložisku telefónu cca 13 MB.
Budete vedieť, čo sa deje. celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
OZNAM 1

OZNAM

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja upozorňuje na porušovanie § 10 ods. 1 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
 OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV  1

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV

Na základe sťažností občanov obce Liptovská Sielnica opätovne upozorňujeme majiteľov psov, že po obci sa voľne pohybujú psi, čím ich majitelia porušujú VZN obce č. 6/2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky chovu, vodenia a držania psov. Psi ohrozujú najmä deti a žiakov, poštových doručovateľov, pracovníkov energetiky, ostatných občanov a návštevníkov našej obce.
V prípade, že sa situácia nezlepší a napomínanie majiteľov psov nepomôže, obec je oprávnená pristúpiť k sankciám voči týmto majiteľom. Žiadame všetkých, ktorých sa tento oznam týka, aby ho zobrali s plnou vážnosťou na vedomie! celý text

ostatné | 17. 2. 2018 | Autor:
Vývoz TKO (tuhý komunálny odpad) v obci 1

Vývoz TKO (tuhý komunálny odpad) v obci - najbližší vývoz: utorok 23.10.2018

V obci Liptovská Sielnica sa TKO vyváža každý nepárny UTOROK v mesiaci. 
Termíny vývozov: 23.10.2018, 06.11.2018, 20.11.2018, 04.12.2018, 18.12.2018.
V obci je zavedený žetónový zber, cena žetónu: 1ks/ 1,87 €.
Na akúkoľvek zmenu Vás včas upozorníme.
celý text

ostatné | 17. 2. 2018 | Autor:
POZVÁNKA pre futbalistov 1

POZVÁNKA pre futbalistov

Pozývame všetkých chlapcov (ale aj dievčatá), ktorí majú chuť s nami hrať futbal na ihrisku v Liptovskej Sielnici
KEDY: každý utorok, piatok o 17,00 hod. a nedeľu (čas vždy upresníme) v prípade priaznivého počasia
KDE:   ihrisko v Liptovskej Sielnici 
Bližšie info: priamo na ihrisku alebo facebooku TJ Liptovská Sielnica
TEŠÍME  SA  NA  VÁS !!! celý text

ostatné | 17. 2. 2018 | Autor:
Cintorín - V Ý Z V A 1

Cintorín - V Ý Z V A na uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové miesto

Obec Liptovská Sielnica ako zriaďovateľ a správca pohrebiska V Y Z Ý V A občanov obce a širokú verejnosť, ktorí majú na cintoríne v Liptovskej Sielnici hrobové miesto a do dnešného dňa na toto miesto nemajú s obcou uzatvorenú Nájomnú zmluvu, aby túto bezodkladne uzatvorili. Pokiaľ v zmysle platnej legislatívy nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, občanovi nevzniká právo užívať hrobové miesto/miesta (§ 21 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. v platnom znení).
Veríme, že všetci pochopíte úlohy a povinnosti obce ako zriaďovateľa a správcu pohrebiska a uzatvorením nájomných zmlúv trvalo zabezpečíte dôstojné miesto večného odpočinku svojich zosnulých. celý text

ostatné | 17. 2. 2018 | Autor: