Navigácia

Obsah

Udalosti v obci

Obecný úrad Liptovská Sielnica oznamuje,

 že z dôvodu pandémie COVID19 upravuje stránkové dni a hodiny:

pondelok:    8,00 – 11,00 hod.

utorok:         zatvorené

streda:        8,00 – 11,00    13,00 - 15,00 hod.

štvrtok:        zatvorené

piatok:         8,00 – 11,00 hod.

Žiadame klientov, aby uprednostnili telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie.

Kontakty: 0918/276 402 Guráň Igor, starosta obce, igor.guran@gmail.com,

obecný úrad: 044/55 97 211, 0911/930 221, e-mail: obecls@liptsielnica.sk, ouls@liptsielnica.sk

Mimo týchto časov bude budova pre verejnosť zatvorená.

Ďakujeme, že sme zodpovední!

 

V obci Liptovská Sielnica sa TKO vyváža každý nepárny UTOROK v mesiaci. 
Najbližší termín vývozu: 26.01.2021.
V obci je zavedený žetónový zber, cena žetónu: 1ks/2,80 €.


Na akúkoľvek zmenu Vás včas upozorníme.

 

                                       

                                 

Správy

POZVÁNKA: MISS SNEHULIAK 2021 1

POZVÁNKA: MISS SNEHULIAK 2021

Milé deti, milí susedia,
touto akciou by sme radi podporili pohyb našich detí v našej obci. Každé dieťa, ktoré postaví snehuliaka a pošle foto, bude odmenené malým darčekom. Podmienky:
- poslať foto dieťaťa so snehuliakom na susedials@gmail.com,
- dieťa musí bývať v Liptovskej Sielnici,
- odfotiť dieťa ako stavia snehuliaka a hotového snehuliaka,
- uviesť vek dieťaťa a kontakt na zákonného zástupcu.

Do žrebovania postúpia všetky fotky, sponzor si vyberie 5 naj naj naj a odmení ich.
Akcia začína od 20.01.2021 a trvá do 24.01.2021.

Pomôžme deťom so snehuliakmi a zabavme sa ,,spolu.“
Tešíme sa na spoločné výtvory!
Susedia:)
(,,Susedia“- neformálna skupina v obci Liptovská Sielnica)

celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
OZNAM: 23.01.2020 - celoplošné testovanie (skríning) v obci Liptovská Sielnica 1

OZNAM: 23.01.2021 - celoplošné testovanie (skríning) v obci Liptovská Sielnica

Celoplošné (skríningové) testovanie obyvateľov v Liptovskej Sielnici pre obce Liptovská Sielnica, Prosiek, Ižipovce, Bobrovník, Bukovina, Liptovská Anna sa uskutoční v Kultúrnom dome v Liptovskej Sielnici v sobotu 23. januára 2021 v časoch
od 08,00 hod. do 12,00 hod.
od 12,45 hod. do 17,00 hod.
od 17,30 hod. do 20,00 hod.
s posledným odberom o 19,30 hod..

Odporúčame obyvateľom, aby prichádzali priebežne podľa svojich možností, neurčujeme pre príchod na testovanie abecedný zoznam alebo zoznam podľa ulíc.
Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 15 rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.
Celoplošné testovanie v obci Liptovská Sielnica sa vykoná:
na 1 odbernom mieste – KULTÚRNY DOM Liptovská Sielnica.

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE

Pri vstupe do odberného miesta použite vreckovku a vydezinfikujete ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.
ADMINISTRATÍVA:
• čakajú vás jednoduché administratívne úkony - určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom,
• vypíše sa formulár potrebný na registráciu,
• po registrácii dostanete pridelené číslo a Potvrdenie o vykonaní testu.
ODBER:
• zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo,
• zdravotník vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.
ČAKANIE NA VÝSLEDKY:
• na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.
ODOVZDANIE VÝSLEDKOV:
• zdravotník vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku,
• opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz,
• zdravotník vypíše Potvrdenie o vykonaní testu, kde vyznačí výsledok testu,
• zdravotník vám odovzdá Potvrdenie o vykonaní testu, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho alebo pozitívneho výsledku,
• odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.
ĎAKUJEME, ŽE SME ZODPOVEDNÍ!
celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
OZNAM: SSD - pripojenie elektrickej prípojky 1

OZNAM: SSD - pripojenie elektrickej prípojky

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby
Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.
Obyvatelia stredného Slovenska, ktorí chcú pripojiť svoju nehnuteľnosť k elektrickej sieti, už môžu svoju žiadosť vybaviť aj cez internet. Stredoslovenská distribučná (SSD) totiž spustila pre zákazníkov na stránke www.ssd.sk nový elektronický systém. Odberateľom elektriny umožňuje komunikovať s distribučnou spoločnosťou pri riešení najčastejších požiadaviek online. Ich spracovanie v elektronickej forme je jednoduchšie a šetrí čas. V niektorých prípadoch aj mesiac.
„Vďaka novému systému stačí zákazníkom internetové pripojenie a môžu si vybaviť prípojku, nechať si posúdiť možnosť pripojenia ešte pred výstavbou nehnuteľnosti, požiadať o vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo o vytýčenie našich sietí, nahlásiť odpočet elektromera, zmenu odberateľa, alebo odkonzultovať technické zmeny,“ vymenovala časť možností Anna Rechtoríková, riaditeľka divízie zákaznícke služby SSD. Dodala, že veľkým prínosom je aj možnosť priebežného sledovania stavu jednotlivých žiadostí a priamej online komunikácie s pracovníkom SSD, ktorý ju vybavuje. „Kedykoľvek je tu možnosť skontrolovať si na našej webovej stránke v akom štádiu je proces. Ak nám chýbajú od zákazníka nejaké dokumenty, hneď ho na to upozorníme mailom,“ upresnila.
Distribučná spoločnosť si uvedomuje, že pre laika môže byť vybavovanie nového pripojenia či iných žiadostí náročné, preto na svojom webe ponúka podrobný, ale zrozumiteľný popis jednotlivých krokov. Nové elektronické služby môžu využiť všetci odberatelia z distribučného územia SSD, či už ide o domácnosti alebo podnikateľov na úrovni nízkeho napätia. Energetici plánujú svoje elektronické služby v blízkej budúcnosti postupne rozširovať.
„Ročne prijmeme a spracujeme viac ako 50-tisíc žiadostí. Takmer polovica z nich sa týka nových pripojení. Doteraz sme všetky dostávali poštou. Každý, kto stavia dom alebo kupuje nehnuteľnosť, chce mať elektrinu čo najskôr. Ak využije elektronický systém, prinesie mu to viaceré výhody. Stále však treba počítať s tým, že si treba splniť všetky povinnosti a pozorne čítať naše usmernenia. Nedôslednosť dokáže predĺžiť vybavovanie žiadosti aj o týždne,“ upozornila na veľmi častú chybu Petra Jakubová, vedúca kontaktného centra v Stredoslovenskej distribučnej.

Hoci je nový systém efektívnejší a distribútor ho odporúča využívať v čo najväčšej miere, stále zostáva v ponuke aj možnosť posielať papierové formuláre prostredníctvom pošty.
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 755-tisíc domácností a firiem.

Miroslav Gejdoš, hovorca
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
Slovakia
mob: +421 908 584 033
tel: +421 41 519 2502
e-mail: miroslav.gejdos@ssd.sk
www.ssd.sk
celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
OZNAM: LVS - odpočet vodomerov od 04.01.2020 do 15.01.2021 1

OZNAM: LVS - nahlásenie odpočtu vodomerov od 04.01.2020 do 15.01.2021

Vážení občania (vlastníci rodinných domov), na základe rozhodnutia č. 0031/2020/V z 11. decembra 2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou s účinnosťou od 15. decembra 2020 na 1,2398 € za mᶾ bez DPH, t.j. 1,4878 € s DPH.
Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie stavu vodomeru.
Nahlásený stav vodomeru použije Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., ako podklad pre vystavenie ročnej vyúčtovacej faktúry za vodné alebo stočné.
Stav vodomeru nahláste po 4. januári 2021, najneskôr do 15. januára 2021:
• telefonicky na bezplatné číslo 0800 162 334,
• e-mailom na adresu odpočty@lvsas.sk
• formulárom stav vodomeru, ktorý nájdete na webovej stránke Liptovskej vodárenskej spoločnosti www.lvsas.sk.
V prípade, ak Liptovská vodárenská spoločnosť nebude mať k dispozícii stav Vášho vodomeru do 15. januára 2021, množstvo vodného alebo stočného Vám stanoví a vyfakturuje priemerom. Pre výpočet množstva vodného alebo stočného použije údaj o priemernej dennej spotrebe vody.
Pri úradom určenej cene bude zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou predstavovať nárast nákladov priemernej trojčlennej rodiny 4,28 € bez DPH za rok, t.j. 5,14 € s DPH za rok.
Ďakujeme za spoluprácu!
celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
Požiadať o pomoc nie je hanba 1

Požiadať o pomoc nie je hanba

Nadácia ŽSK (žilinského samosprávneho kraja) pre podporu rodiny a Rodinné centrum pomoci vám ponúka pomoc a poradenstvo, hmotnú podporu, odbornú pomoc, sociálne a psychologické poradenstvo.
Požiadať o pomoc nie je hanba!
Kontakt: nadacia@zilinskazupa.sk
+421 948 911 223
+421 948 386 342
www.nadaciazsk.sk
fb.com/nadaciazsk

celý text

ostatné | 26. 11. 2020 | Autor: Správca Webu
OZNAM: celoplošné testovanie COVID19 v Liptovslej Sielnici 1.11.2020  1

OZNAM: celoplošné testovanie na COVID19 v Liptovskej Sielnici

V mene Obecného úradu v Liptovskej Sielnici, chceme poďakovať všetkým zodpovedným obyvateľom, ktorí sa zúčastnili 1. a 2. kola Celoplošného testovania COVID19 v Liptovskej Sielnici, za plynulý a bezproblémový priebeh testovania.
Veľké úprimné ďakujem patrí všetkým lekárom, zdravotným pracovníkom, policajtom, hasičom, administratívnym pracovníkom a dobrovoľníkom, za ich starostlivosť a profesionalitu, zamestnancom Hotela Koliba Gréta, ktorí sa postarali o stravovanie, dobrým ľuďom, ktorí nám doniesli teplé domáce koláčiky. Poďakovanie patrí aj tým, s ktorými sme sa na odberných miestach nestretli, ale stáli za jeho organizáciou.
Toto boli všetci ľudia, ktorí sa voči COVIDu19 postavili aktívne a k nám všetkým ľudsky, napriek vysokému riziku.
Vďaka nim, ale aj vďaka prístupu samotných obyvateľov sme to zvládli na výbornú!
Výsledky testovania:
1. kolo: testovaných 279, pozitívnych 21,
2. kolo: testovaných 268, pozitívnych 0.

ĎAKUJEME, ŽE SME BOLI ZODPOVEDNÍ!
Igor Guráň, starosta obce
JUDr. Jaroslav Magura, zástupca starostu

celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
OZNAM: usmernenie Správy ciest ŽSK 1

OZNAM: usmernenie Správy ciest ŽSK

Vážení občania, v prílohe si nájdete Usmernenie Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja - správny úsek Liptov na neustále porušovanie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor:
UPOZORNENIE: COVID-19 / KORONA VÍRUS 1

UPOZORNENIE: aktuality COVID-19 / KORONA VÍRUS

Obecný úrad Liptovská Sielnica oznamuje, že z dôvodu pandémie COVID19 upravuje stránkové dni a hodiny:
pondelok: 8,00 – 11,00 hod.
utorok: zatvorené
streda: 8,00 – 11,00 13,00 - 15,00 hod.
štvrtok: zatvorené
piatok: 8,00 – 11,00 hod.

V prípade potreby volajte: 0918/276 402 Guráň Igor, starosta obce, igor.guran@gmail.com,
Stránkové dni obecný úrad: 044/55 97 211, 0911/930 221,
e-mail: obecls@liptsielnica.sk, ouls@liptsielnica.sk
V okrese Liptovský Mikuláš sú zriadené odberné miesta na bezplatné testovanie antigénovými testami na COVID-19, kde dostanete aj certifikát o vykonaní testu s výsledkom:
1)Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš: od 16.11.2020, testovať bude pondelok - piatok v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.,
2)Slovenský červený kríž, územný spolok Liptov, Kuzmányho 918/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, odberné miesto bude vykonávať testovanie od 18.11.2020, pondelok - sobota v čase od 07:30 hod. do 15:00 hod.,
3) Bene Vobis, s.r.o., IČO: 47258357, Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok, otvára dňa 10.12.2020 o 13:00 hod. do 18,00 hod.,
4)VÚC Žilina, IČO: 37808427, Poliklinika Liptovský Hrádok, J.D. Matejovie 542/21, Liptovský Hrádok, prevádzka od 10.12.2020 pondelok - piatok od 10:00 hod. do 18:00 hod.,
5)Bonum Salutem, s.r.o., IČO: 51435292, Demänovská cesta 296, Liptovský Mikuláš, prevádzka od 14.12.2020 testovať bude pondelok - piatok od 10:00 hod. do 18:00 hod..

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia v Liptovskom Mikuláši zasielajú informačné brožúry pre širokú verejnosť v súvislosti s možným prepuknutím nákazy koronavírusom na území Žilinského kraja, verejné vyhlášky hlavného hygienika, opatrenia, usmernenia, metodiky, postupy, infoliky (viď. prílohy).
Informácie o korona víruse si nájdete aj na www.corona.gov.sk, www.uvzsr.sk.
Dodržujme pokyny, nosme rúšky, dbajme na svoje zdravie a zdravie svojich blízkych, svojho okolia.
Použité jednorázové rúška a rukavice NEPATRIA do triedeného zberu, vhoďte ich do plastového vrecka a vyhoďte do zmesového odpadu!
V prípade núdze, akejkoľvek pomoci, volajte starostu obce 0918/276 402, igor.guran@gmail.com, obecný úrad 044/5597 211, 0911/930 221.
Ďakujeme, že sme zodpovední!
celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
OZNAM: Polícia SR - výzva občanom 1

OZNAM: Polícia SR - výzva občanom

PZ SR z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov, najmä seniorov, na cestách v Žilinskom kraji často aj s tragickými následkami, VYZÝVA všetkých občanov na NUTNOSŤ používania ochranných reflexných prvkov na odeve pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, hlavne v ranných a večerných hodinách.Ďalej zdôrazňujú, aby sme kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty.
Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život!!!
v prílohe: Ochrana seniorov pred podvodnými konaniami COVID19, Domáce násilie, Násilie páchané na ženách...
Ďakujeme. celý text

ostatné | 5. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
čarovný Liptov

PONUKA: publikácie Liptova na predaj

Obecný úrad Liptovská Sielnica Vám ponúka na predaj publikácie o Liptove, ktoré môžte venovať ako darček k narodeninám, meninám, pod stromček, na pamiatku, spomienku na Liptov.....
Liptov z neba - 10,- €
Čarovný Liptov - 17,50 €
Čarovné vody Slovenska - 17,50 €
101+101 leteckých pohľadov na Česko a Slovensko - 16,50 €
Hrad Liptov - 5,- €
pohľadnica ECAV Liptovská Sielnica - 0,50 € celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
výzva na odstránenie

VÝZVA na odstránenie ,,objektov,, v okolí vodného diela Liptovská Mara

V Ý Z V A na odstránenie „objektov“ v okolí Vodného diela Liptovská Mara
Obec Liptovská Sielnica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 5 písmeno a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v y z ý v a majiteľov „objektov“ (stavby, objekty a zariadenia bez pevného základu, motorové vozidla alebo ich časti, prípojné vozidlá (napr. karavany) a iné, (ďalej len „objekty“)) v okolí Vodného diela Liptovská Mara, ktoré boli umiestnené a vybudované bez povolenia príslušného správneho orgánu, a zároveň nie sú majiteľmi pozemkov, resp. nemajú na umiestnenie „iné právo“, na okamžité odstránenie týchto „objektov“. Neodstránené „objekty“ budú v zmysle platného právneho poriadku SR začiatkom letnej sezóny 2020, to je začiatok 06/2020, z predmetných pozemkov odstraňované a umiestňované na plochách na to určených (skládky, priestor verejného priestranstvá bez využitia, resp. zneškodnený ako odpad) na náklady ich majiteľov. V prípade existencie stavieb, bude stavebný úrad postupovať v zmysle stavebného zákona, to znamená zisťovanie vlastníka nehnuteľnosti svedeckými výpoveďami, kontrolami užívania a následným sankcionovaním v súlade so zákonom 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebným zákonom), zákonom 326/2005 Z. z. o lesoch, zákonom 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákonom 79/2015 Z. z. o dopadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), zákonom 137/2010 Z. z. o ovzduší a ďalších.

Igor Guráň, starosta obce Liptovská Sielnica
celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
separovanie

OZO - upozornenie pre občanov

Vážení spoluobčania,
už dávnejšie sme Vás informovali, že miera znečistenia kontajnerov (1100 l nádob) na separovaný zber - predovšetkým na plastový odpad je neúnosná. Mýlite si separovaný zber s komunálnym odpadom a aj naďalej sa nachádzajú v nádobách biologické odpady, stavebné odpady, nebezpečné odpady z farieb a olejov ako aj čo je nepochopiteľné uhynuté zvieratá a vnútornosti.
V prílohe Vám zasielame fotografie z vývozu separovaného zberu plastov. Ako sami môžete vidieť, situácia sa zhoršila. (viď. foto v prílohe).
Tento stav je alarmujúci, vážne ohrozuje zdravie našich pracovníkov, ktorí nám hrozia odchodom zo zamestnania. Preto sme nútení pristúpiť k radikálnemu riešeniu situácie. Separovaný odpad sa po vysypaní na triediacej linke zdokumentuje (foto) a posúdi sa podiel komunálneho odpadu a znečistenia plastov (napr.: jedna bandaska oleja znehodnotí celé auto). Takto znečistené plasty budú preložené do kontajnerov a vyvezené na skládku KO na náklady obcí.
Veríme, že spolu nájdeme na vzniknutú situáciu v spolupráci s Vami adekvátne riešenie a udržíme sa na špičke separujúcich obcí v rámci Slovenska.
S pozdravom Bc. Ján Bubniak, konateľ spoločnosti OZO, a.s., Liptovský Mikuláš
Vážení spoluobčania,
aj ja sa pripájam k tejto smutnej výzve a opätovne upozorňujem na našu nedôslednú separáciu. Uvedomme si, že koľko odpadu vyseparujeme, toľko budeme platiť! Z tohto dôvodu bude obec nútená zvýšiť nielen poplatok za TKO, ale jedného pekného dňa sa nám môže stať, že nám plasty nevyvezú.......
Vstúpme si do svedomia, chráňme si našu prírodu!
Igor Guráň, starosta obce
celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
Liptovská Sielnica zas o čosi krajšia 1

Liptovská Sielnica zas o čosi krajšia

Dňa 28. marca 2020 sa po druhý krát konala dobrovoľná brigáda občanov Liptovskej Sielnice (nechcú byť menovaní), ktorá vyčistila priekopy hlavnej cesty od katastra Liptovský Trnovec po horu Suchá. Vyzbierali 22 vriec odpadu!!!
Akciu si plánujú zopakovať opäť aj na budúci rok na jar.
V mene celej obce Liptovská Sielnica im ďakujeme za vynikajúci nápad a inšpiráciu pre nás všetkých do budúcnosti. ĎAKUJEME!
celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
UPOZORNENIE na registráciu chovou ošípaných 1

UPOZORNENIE na registráciu chovou ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš upozorňuje chovateľov na povinnú registráciu ošípaných a odovzdávanie vzoriek svaloviny pri zabíjačkách.
Bližšie info + žiadosti, opatrenia v prílohe. celý text

ostatné | 20. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
OZNAM: výpadky EE 1

OZNAM: výpadky elektrickej energie v našej obci

odpoveď od SSE Žilina na časté výpadky elektrickej energie v našej obci celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
ARRIVA: Cestovný poriadok platný od 30.09.2018 1

ARRIVA: Cestovný poriadok platný od 13.12.2020

autobusový cestovný poriadok platný od 13.12.2020 v prílohe
UPOZORNENIE:
Vážení cestujúci, vzhľadom na súčasný krízový stav na Slovensku, prv než vycestujete, overte si vopred cestovný poriadok, ktorý sa neustále prispôsobuje novým podmienkam a požiadavkám: www.arriva.sk.

O všetkých zmenách Vás budeme včas informovať, odporúčame priebežne sledovať web Arriva Liorbus: https://arriva.sk/liorbus/.
Ak máte záujem o e-mailovú notifikáciu v prípade akýkoľvek zmien CP prihláste sa na odber noviniek na https://arriva.sk/liorbus/live/#newsletter a upozornenie na zmenu Vám príde do emailu.
Zmeny CP sú aktualizované aj na webe www.cp.sk a v aplikácii UBIAN.
ĎAKUJEME, že to spolu zvládneme! celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Mobilná aplikácia - služba pre občanov a návštevníkov obce 1

Mobilná aplikácia - služba pre občanov a návštevníkov obce

Chcete byť informovaný o aktualitách z nášho webu? Práve pre vás je určená naša nová mobilná aplikácia - V OBRAZE.
Aplikácia vám prináša prehľad aktualít v obci, upozorní vás na novo vložené správy, vyvesené dokumenty na úradnej tabuli, dozviete sa včas o organizovaných akciách....
Čo je potrebné k jej stiahnutiu?
- mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS,
- prístup na internet,
- miesto v úložisku telefónu cca 13 MB.
Budete vedieť, čo sa deje. celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
OZNAM 1

OZNAM

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja upozorňuje na porušovanie § 10 ods. 1 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
 OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV  1

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV

Na základe sťažností občanov obce Liptovská Sielnica opätovne upozorňujeme majiteľov psov, že po obci sa voľne pohybujú psi, čím ich majitelia porušujú VZN obce č. 6/2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky chovu, vodenia a držania psov. Psi ohrozujú najmä deti a žiakov, poštových doručovateľov, pracovníkov energetiky, ostatných občanov a návštevníkov našej obce.
V prípade, že sa situácia nezlepší a napomínanie majiteľov psov nepomôže, obec je oprávnená pristúpiť k sankciám voči týmto majiteľom. Žiadame všetkých, ktorých sa tento oznam týka, aby ho zobrali s plnou vážnosťou na vedomie! celý text

ostatné | 17. 2. 2018 | Autor:
Vývoz TKO (tuhý komunálny odpad) v obci 1

Vývoz TKO (tuhý komunálny odpad) v obci - najbližší vývoz: 26.01.2021

V obci Liptovská Sielnica sa TKO vyváža každý nepárny UTOROK v mesiaci. 
Termíny vývozov: 26.01.2021, 09.02.2021, 23.02.2021.
V obci je zavedený žetónový zber, cena žetónu od 1.1.2021 1 ks/2,80 €.
Na akúkoľvek zmenu Vás včas upozorníme.
VÝVOZ SEPAROVANÉHO ZBERU V OBCI - tabuľka v prílohe.
Obec Liptovská Sielnica oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o odpadoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení Zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (KO) za predchádzajúci kalendárny rok. Rok 2018 - úroveň vytriedenia 32,15 %, rok 2019 - úroveň vytriedenia 60,33 %.
Pre našu obec je z pohľadu odpadov najdôležitejší poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku. Tento poplatok závisí od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov, koľko vyseparujeme - toľko budeme platiť.
V prílohe si nájdete rôzne pomôcky a návody ako správne separovať.
DôLEŽITÝ OZNAM!
V snahe o skvalitnenie separovaného odpadu a zníženie ukladaného odpadu na skládke v Partizánskej Ľupči spoločnosť OZO a.s. Liptovský Mikuláš spustila do prevádzky NOVÝ ZBERNÝ DVOR v katastri obce Svätý Kríž v objekte bývalej čerpacej stanice JURKI na komunálny, stavebný, veľkoobjemový a elektronický odpad, šatstvo, opotrebované pneumatiky... Z tohoto dôvodu už NEBUDE možné prijímať odpad od občanov ani firiem pôsobiacich na území obce na skládku v Partizánskej Ľupči. Prevádzková doba: pondelok - piatok: 7,00 - 15,00 hod., apríl - september: sobota 8,00 - 12,00 hod..

celý text

ostatné | 17. 2. 2018 | Autor:
POZVÁNKA pre futbalistov 1

POZVÁNKA pre futbalistov

Pozývame všetkých chlapcov (ale aj dievčatá), ktorí majú chuť s nami hrať futbal na ihrisku v Liptovskej Sielnici
KEDY: každý utorok, piatok o 17,00 hod. a nedeľu (čas vždy upresníme) v prípade priaznivého počasia
KDE:   ihrisko v Liptovskej Sielnici 
Bližšie info: priamo na ihrisku alebo facebooku TJ Liptovská Sielnica
TEŠÍME  SA  NA  VÁS !!! celý text

ostatné | 17. 2. 2018 | Autor:
Cintorín - V Ý Z V A 1

Cintorín - V Ý Z V A na uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové miesto

Obec Liptovská Sielnica ako zriaďovateľ a správca pohrebiska V Y Z Ý V A občanov obce a širokú verejnosť, ktorí majú na cintoríne v Liptovskej Sielnici hrobové miesto a do dnešného dňa na toto miesto nemajú s obcou uzatvorenú Nájomnú zmluvu, aby túto bezodkladne uzatvorili. Pokiaľ v zmysle platnej legislatívy nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, občanovi nevzniká právo užívať hrobové miesto/miesta (§ 21 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. v platnom znení).
Veríme, že všetci pochopíte úlohy a povinnosti obce ako zriaďovateľa a správcu pohrebiska a uzatvorením nájomných zmlúv trvalo zabezpečíte dôstojné miesto večného odpočinku svojich zosnulých. celý text

ostatné | 17. 2. 2018 | Autor: