Navigácia

Obsah

Kontakty

Adresa obecného úradu: 

Obec Liptovská Sielnica                 
Liptovská Sielnica 75
032 23 Liptovská Sielnica 

IČO: 00 315 419         
DIČ: 2020581475

IČ DPH: nie sme platcani DPH             
                    
tel: 044/55 97 211, 0911/930 221          
e-mail: obecls@liptsielnica.skouls@liptsielnica.sk

č.ú.: SK19 5600 0000 0016 2032 8001             
Prima banka Slovensko a.s.  

Úradné hodiny

Obecný úrad - stránkové hodiny:       Matričný úrad - stránkové hodiny:
pondelok: 7,00 - 15,00                            8,00 - 14,00   
utorok:      nestránkový deň                    nestránkový deň
streda:      7,00 - 16,30                            8,00 - 15,00               
štvrtok:     nestránkový deň                    nestránkový deň                
piatok:      7,00 - 12,00                             8,00 - 12,00                

obedná prestávka: 12,00 - 12,30           kontakt: 044/55 97 211, 0911/930 221
 

Starosta obce: Igor Guráň
Liptovská Sielnica č. 69

044/55 97 211, 0911/930 221, 0918/276 402 - osobne
e-mail: igor.guran@gmail.com

Zástupca starostu: JUDr. Mgr. Jaroslav Magura

044/55 97 211, 0911/930 221, 0905/603 036 - osobne

e-mail: jaromagura@gmail.com

Referentka obecného úradu: Ľudmila Pacherová

044/55 97 211, 0911/930 221

e-mail: ouls@liptsielnica.sk

Ekonómka obecného úradu + matrikárka: Ing. Anežka Doblejová

044/55 97 211, 0911/930 221

e-mail: obecls@liptsielnica.sk

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Adresa: