Navigácia

Obsah

Kontakty

Adresa obecného úradu: 

Obec Liptovská Sielnica                 
Liptovská Sielnica 75
032 23 Liptovská Sielnica 

IČO: 00 315 419         
DIČ: 2020581475             
                    
tel: 044/55 97 211, 0911/930 221          
e-mail: 
obecls@liptsielnica.sk
ouls@liptsielnica.sk


č.ú.: SK19 5600 0000 0016 2032 8001             
Prima banka Slovensko a.s.  

Úradné hodiny

Obecný úrad - stránkové hodiny:       Matričný úrad - stránkové hodiny:
pondelok: 7,00 - 16,30                            8,00 - 15,00   
utorok:      nestránkový deň                    nestránkový deň
streda:      7,00 - 16,30                            8,00 - 16,00               
štvrtok:     nestránkový deň                    nestránkový deň                
piatok:      7,00 - 12,00                             8,00 - 12,00                

obedná prestávka: 12,00 - 12,30           kontakt: 044/55 97 211, 0911/930 221
 

Starosta obce: Igor Guráň
Liptovská Sielnica č. 69

044/55 97 211, 0918/276 402
e-mail: obecls@liptsielnica.skigor.guran@gmail.com

 

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Kontaktná adresa*:    
     
     
 
Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko ročných období má rok 

Poznámka:
1)*Postačuje vyplniť len jeden z uvedených kontaktov