Navigácia

Obsah

Obec Liptovská Sielnica

Adresa obecného úradu:                   

Obec Liptovská Sielnica

Liptovská Sielnica 75        
032 23 Liptovská Sielnica                    

IČO: 00 315 419                                
DIČ: 2020581475  

IČ DPH: nie sme platcami DPH                                

tel: 044/55 97 211, 0911/930 221          
e-mail: 
obecls@liptsielnica.sk
ouls@liptsielnica.sk
www.liptovskasielnica.sk

č.ú.: SK19 5600 0000 0016 2032 8001
Prima banka Slovensko a.s.                   

 

Starosta obce:

Igor Guráň
Liptovská Sielnica č. 69

044/55 97 211, 0918/276 402
e-mail: obecls@liptsielnica.skigor.guran@gmail.com

Zástupca starostu:

Ing. Igor Rendek
Liptovská Sielnica č. 51

tel.:0903/807 557
e-mail: igorrendek@alconet.sk