Navigácia

Obsah

Obecný úrad

     Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a  starostu obce. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva a plní úlohy v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení v z. n. p...

 

Obecný úrad Liptovská Sielnica zabezpečuje overovanie listín a podpisov na základe zákona číslo 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. Po predchádzajúcej dohode osvedčíme väčšie množstvo podpisov a listín aj mimo stránkových hodín. Overenie mimo úradnej miestnosti je potrebné nahlásiť aspoň deň vopred.

 

Prístup k informáciám