Liptovská Sielnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

 

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23. 7. 2018

2453135054

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 13.07.2018 do 12.08.2018

52,40 EUR päťdesiat dva eur štyridsať centov

Orange Slovensko, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

19. 7. 2018

8213375523

OU - telekomunikačné poplatky za obdobie od 15.06.2018 do 14.07.2018

43,96 EUR štyridsať tri eur deväťdesiat šesť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

19. 7. 2018

18/0240

OU - CD - zákonné minimum obce

269,00 EUR dveso šesťdesiat deväť eur

SOTAC, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

19. 7. 2018

10180947

OBEC - TKO + vývoz za 6/2018

312,09 EUR tristo dvanásť eur deväť centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

16. 7. 2018

3232018

OU - elektronická príručka ,,Mestá a obce ako orgány ochrany prírody,,

10,00 EUR desať eur

Trenčiansky vzdelávací servis

Obec Liptovská Sielnica

16. 7. 2018

4142102368

VO - prevádzka a údržba verejného osvetlenia za obdobie od 01.07.2018 do 31.07.2018

111,60 EUR jednosto jedenásť eur šesťdesiat centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

16. 7. 2018

700180232

OBEC - mulčovanie hrádze

90,00 EUR deväťdesiat eur

PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch

Obec Liptovská Sielnica

16. 7. 2018

1807988

OU - poplatok za internetové služby za obdobie od 01.07.2018 do 31.07.2018

33,19 EUR tridsať tri eur devätnásť centov

Alconet, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

9. 7. 2018

180007035

OU, KD, ZS, MŠ - vyúčtovanie vodného, stočného, zrážkových vôd za obdobie od 01.01.2018 do 22.06.201

410,22 EUR štyristo desať eur dvadsať dva centov

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

9. 7. 2018

180006566

KOMUNIKÁCIE - vyúčtovanie zrážkových vôd za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

1 320,54 EUR jedentisíc tristo dvadsať eur päťdesiat štyri centov

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

9. 7. 2018

8212087593

OU, MŠ - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 01.06.2018 do 30.06.2018

63,59 EUR šesťdesiat tri eur päťdesiat deväť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

4. 7. 2018

3018928443

OU - nákup stravných lístkov na obdobie 7-9/2018

994,00 EUR deväťsto deväťdesiat štyri eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

3. 7. 2018

3012002347

OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za obdobie 6/2018

63,73 EUR šesťdesiat tri eur sedemdesiat tri centov

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

2. 7. 2018

1018072916

OU - výkon zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov za 7/2018

42,00 EUR štyridsať dva eur

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

3. 7. 2018

472018

BJ24 - odmena za prijatie úschovy peňazí (vysporiadanie NBD)

213,53 EUR dvesto trinásť eur päťdesiat tri centov

JUDr. Jana Bečár Kupcová, notár

Obec Liptovská Sielnica

2. 7. 2018

1804087321

MŠ - predškolská výchova 1-2/2018

3,60 EUR tri eurá šesťdesiat centov

Slovenská pošta, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

25. 6. 2018

6600843389

OBEC - pokládka asfaltu pred obecným úradom

840,00 EUR osemsto štyridsať eur

Eurovia SK, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

25. 6. 2018

5802322134

KOMUNIKÁCIA - rekonštrukcia živičného krytu na MK v obci (PPA)

98 280,00 EUR deväťdesiat osem tisíc dvesto osemdesiat eur

Eurovia SK, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

25. 6. 2018

2448697153

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 13.06.2018 do 12.07.2018

52,40 EUR päťdesiat dva eur štyridsať centov

Orange Slovensko, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

25. 6. 2018

4142102303

VO - prevádzka a údržba verejného osvetlenia za 6/2018

111,60 EUR jednosto jedenásť eur šesťdesiat centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

25. 6. 2018

22180700

OBEC - vývoz TKO 5/2018 (mólo)

90,53 EUR deväťdesiat eur päťdesiat tri centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

25. 6. 2018

10180770

OBEC - TKO + vývoz 5/2018

381,93 EUR tristo osemdesiat jeden eur deväťdesiat tri centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

18. 6. 2018

8211309767

OU - poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 15.05.2018 do 14.06.2018

43,96 EUR štyridsať tri eur deväťdesiat šesť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

18. 6. 2018

21812161

MŠ - publikácia ,,Paragrafy v MŠ za 6/2018,,

39,35 EUR tridsať deväť eur tridsať päť centov

RAABE, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

18. 6. 2018

3012002109

TJ - preprava futbalistov na zápas v Liptovských Revúcach

141,36 EUR jednosto štyridsať jeden eur tridsať šesť centov

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1501-1525 z 1604