Liptovská Sielnica - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15. 3. 2019

20190062

ŠJ - poplatok za zber bioodpadu za 1-3/2019

30,00 EUR tridsať eur

4NAT s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

23. 10. 2020

20109

OU, MŠ - plynofikácia budovy

9 118,96 EUR deväť tisíc jednosto osemnásť eur deväťdesiat šesť centov

Inštalatér Dušan Piatka, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

23. 10. 2020

2020201025

OBEC - prekládka veľkokapacitného kontajnera

252,00 EUR dvesto päťdesiat dva eur

Prima Slovakia s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

23. 10. 2020

2577816915

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 13.10.2020 do 12.11.2020

38,00 EUR tridsať osem eur

Orange Slovensko, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

23. 10. 2020

2000015

Čistý Liptov - členský poplatok za rok 2020

605,00 EUR šesťsto päť eur

Združenie obcí Čistý Liptov

Obec Liptovská Sielnica

23. 10. 2020

10201039

OBEC - TKO + odvoz za 9/2020

433,62 EUR štyristo tridsať tri eur šesťdesiat dva centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

23. 10. 2020

22201324

OBEC - vývoz TKO 9/2020 (mólo)

110,40 EUR jednosto desať eur štyridsať centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

19. 10. 2020

8269956510

OU, MŠ - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 15.09.2020 do 14.10.2020

32,10 EUR tridsať dva eur desať centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

14. 10. 2020

4192101424

VO - prevádzka a údržba verejného osvetlenia za 10/2020

111,60 EUR jednosto jedenásť eur šesťdesiat centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

9. 10. 2020

1020102407

OU - ročný poplatok za výkon pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti na obdobie od 01.1

144,00 EUR jednosto štyridsať štyri eur

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

9. 10. 2020

3012009749

OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za 9/2020

63,73 EUR šesťdesiat tri eur sedemdesiat tri centov

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

9. 10. 2020

2010332

OU - poplatok za internetové služby na obdobie 10/2020

33,19 EUR tridsať tri eur devätnásť centov

Alconet, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

9. 10. 2020

2000046

OU - nákup tonerov

93,90 EUR deväťdesiat tri eur deväťdesiat centov

KALUNA s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

7. 10. 2020

1020101128

OU - výkon činnosti zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov za 10/2020

42,00 EUR štyridsať dva eur

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

7. 10. 2020

8269504526

OU, MŠ - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 01.09.2020 do 30.09.2020

53,58 EUR päťdesiat tri eur päťdesiat osem centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

7. 10. 2020

20010839

OU - prevádzka GDPR + SSL certifikátu na obdobie od 01.10.2020 do 30.09.2021

162,00 EUR jednosto šesťdesiat dva eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

7. 10. 2020

9202006098

OU - činnosť BOZP, PO za 9/2020

50,40 EUR päťdesiat eur štyridsať centov

GAJOS. s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

7. 10. 2020

202020137

MŠ - publikácia ,,paragrafy v MŠ za 9/2020,,

39,65 EUR tridsať deväť eur šesťdesiat päť centov

RAABE, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

7. 10. 2020

3020983707

OU - stravné lístky na obdobie 10 - 12/2020

1 006,00 EUR jeden tisíc šesť eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

28. 9. 2020

110200204

KOSAČKA - oprava a údržba

341,80 EUR tristo štyridsať jeden eur osemdesiat centov

Merkur Slovakia s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

23. 9. 2020

2573153093

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 13.09.2020 do 12.10.2020

38,00 EUR tridsať osem eur

Orange Slovensko, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

21. 9. 2020

20096

OU, MŠ - plynofikácia budov (materiál)

33 292,80 EUR tridsať tri tisíc dvesto deväťdesiat dva eur

Inštalatér Dušan Piatka, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

18. 9. 2020

202002150

OU - revízia hydrantov a hasiacich prístrojov

162,60 EUR jednosto šesťdesiat dva eur šesťdesiat centov

GAJOS. s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

18. 9. 2020

8268106344

OU, MŠ - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 15.08.2020 do 14.09.2020

37,58 EUR tridsať sedem eur päťdesiat osem centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

18. 9. 2020

10200910

OBEC - TKO + odvoz za 8/2020

456,39 EUR štyristo päťdesiat šesť eur tridsať deväť centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 613