Liptovská Sielnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

 

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12. 6. 2024

8132113683

MŠ, ZS - plyn 6/2024

1 507,00 EUR jedentisíc päťsto sedem eur

SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

3. 6. 2024

9202403784

OU - BOZP, PO za 5/2024

50,40 EUR päťdesiat eur štyridsať centov

GAJOS. s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

3. 6. 2024

1024062092

OU - kybernetická bezpečnosť za 6/2024

60,00 EUR šesťdesiat eur

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

3. 6. 2024

1024060936

OU - výkon zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov za 6/2024

42,00 EUR štyridsať dva eur

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

3. 6. 2024

22240445

OBEC - vývoz TKO 4/2024

153,60 EUR jednosto päťdesiat tri eur šesťdesiat tri centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

3. 6. 2024

2405056

ŠJ - nákup tovaru

34,00 EUR tridsať štyri eur

MIKONMikuláš, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

3. 6. 2024

2405036

ŠJ - nákup tovaru

27,25 EUR dvadsať sedem eur dvadsať päť centov

MIKONMikuláš, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

3. 6. 2024

22240427

OBEC - vývoz TKO 4/2024 (mólo)

220,62 EUR dvesto dvadsať eur šesťdesiat dva eur

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

3. 6. 2024

10240430

OBEC - TKO + odvoz 4/2024

696,59 EUR šesťsto deväťdesiat šesť eur päťdesiat deväť centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

3. 6. 2024

23240415

OBEC - zhodnotenie odpadu 4/2024

610,56 EUR šesťsto desať eur päťdesiat šesť centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

22. 5. 2024

2410037812

ŠJ - nákup tovaru

103,63 EUR jednosto tri eur šesťdesiat tri centov

LUNYS, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

22. 5. 2024

8349162006

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 15.04.2024 do 14.05.2024

47,69 EUR štyridsať sedem eur šesťdesiat deväť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

22. 5. 2024

2775129213

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 13.05.2024 do 12.06.2024

50,21 EUR päťdesiat eur dvadsať jeden centov

Orange Slovensko, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

22. 5. 2024

2405022

ŠJ - nákup tovaru

29,05 EUR dvadsať deväť eur päť centov

MIKONMikuláš, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

22. 5. 2024

2405006

ŠJ - nákup tovaru

31,95 EUR tridsať jeden eur deväťdesiat päť centov

MIKONMikuláš, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

22. 5. 2024

007192024

OBEC - vstupná tabuľa do obce, zástava obce, nákup propagačných hrnčekov na 50. výročie obce

1 008,20 EUR jedentisíc osem eur dvadsať centov

OLYMP ERBY s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

22. 5. 2024

4192104761

VO - prevádzka a údržba sústavy za 5/2024

146,28 EUR jednosto štyridsať šesť eur dvadsať osem centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

14. 5. 2024

22240378

OBEC - zametanie a čistenie ulíc v obci

426,00 EUR štyristo dvadsať šesť eur

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

14. 5. 2024

38090524

OU - školenie správy registratúry

39,98 EUR tridsať deväť eur deväťdesiat osem centov

Vesna n.o.

Obec Liptovská Sielnica

14. 5. 2024

8348626570

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 01.04.2024 do 30.04.2024

20,99 EUR dvadsať eur deväťdesiat deväť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

14. 5. 2024

20240446

PO - základná príprava členov DHZ a vykonanie skúšok

275,00 EUR dvesto sedemdesiat päť eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Liptovská Sielnica

7. 5. 2024

2403873

OU - poplatok za internetové služby za 5/2024

33,19 EUR tridsať tri eur devätnásť centov

Alconet, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

7. 5. 2024

2403400004

ŠJ - nákup tovaru

408,39 EUR štyristo osem eur tridsať deväť centov

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Obec Liptovská Sielnica

7. 5. 2024

240217

OU - vypracovanie registratúrneho poriadku

195,00 EUR jednosto deväťdesiat päť eur

Bezpex s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

7. 5. 2024

9202402990

OU - BOZP, PO 4/2024

50,40 EUR päťdesiat eur štyridsať centov

GAJOS. s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 1578