Liptovská Sielnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

 

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12. 9. 2018

20180384

Cintorín - ročná licencia na portál www.cintorin.sk za obdobie od 01.11.2018 do 01.11.2019

82,80 EUR osemdesiat dva eur osemdesiat centov

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

12. 9. 2018

011009/2018

OU - nákup stolových kalendárov (Mikuláš 2018 pre občanov)

262,80 EUR dvesto šesťdesiat dva eur osemdesiat centov

BRIZ - Alexander Lozovský

Obec Liptovská Sielnica

12. 9. 2018

3012003063

OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za 8/2018

63,73 EUR šesťdesiat tri eur sedemdesiat tri centov

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

11. 9. 2018

61800001

BJ24 - vysporiadanie a odkup technickej vybavenosti (zokruhovanie, pozemky)

40 000,00 EUR štyridsaťtisíc eur

NBD Liptovská Sielnica, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

11. 9. 2018

1800015

OU - vypracovanie statického posudku na opravu schodiska na obecný úrad a slovenskú poštu + prestreš

200,00 EUR dvesto eur

Ing. Stanislav Antol

Obec Liptovská Sielnica

11. 9. 2018

2018/5

OU - vypracovanie projektu na opravu vstupného schodiska na obecný úrad a slovenskú poštu + prestreš

450,00 EUR štyristo päťdesiat eur

Ing. arch. Marek Jablonský

Obec Liptovská Sielnica

11. 9. 2018

8215988073

OU, MŠ - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 01.08.2018 do 31.08.2018

63,59 EUR šesťdesiat tri eur päťdesiat deväť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

6. 9. 2018

1810419

OU - poplatok za internetové služby za obdobie od 01.09.2018 do 30.09.2018

33,19 EUR tridsať tri eur devätnásť centov

Alconet, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

6. 9. 2018

18059

kotolňa - odborná prehladka výťahu za 2. polrok 2018

81,60 EUR osemdesiat jeden eur šesťdesiat centov

SEVYT s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

22. 8. 2018

20180030

DHZ - nákup hasičského ošatenia a zariadenia pre DHZ Liptovská Sielnica

1 400,00 EUR jeden tisíc štyristo eur

Hasmat LM s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

22. 8. 2018

2457595919

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 13.08.2018 do 12.09.2018

52,40 EUR päťdesiat dva eur štyridsať centov

Orange Slovensko, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

22. 8. 2018

8215335964

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 15.07.2018 do 14.08.2018

43,96 EUR štyridsať tri eur deväťdesiat šesť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

22. 8. 2018

086/2018

OU - čistiaca sada na PC techniku

38,00 EUR tridsať osem eur

Mgr. Peter Moško

Obec Liptovská Sielnica

22. 8. 2018

4142102421

VO - prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia za obdobie od 01.08.2018 do 31.08.2018

111,60 EUR jednosto jedenásť eur šesťdesiat centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

22. 8. 2018

18080043

OBEC - kniha Čarovné vody Slovenska - Liptovská Mara

165,00 EUR jednosto šesťdesiat päť eur

CBS spol, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

15. 8. 2018

22180963

OBEC - vývoz TKO 7/2018 (mólo)

144,48 EUR jednosto štyridsať štyri eur štyridsať osem centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

15. 8. 2018

10181117

OBEC - TKO 7/2018

543,49 EUR päťsto štyridsať tri eur štyridsať deväť centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

15. 8. 2018

1560004912

M - matričné tlačivá

45,90 EUR štyridsať päť eur deväťdesiat centov

Centrum polygrafických služieb

Obec Liptovská Sielnica

15. 8. 2018

18080047

OBEC - aerofoto Liptovskej Sielnice

118,80 EUR jednosto osemnásť eur osemdesiat centov

CBS spol, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

15. 8. 2018

201841275

OU - licencia na antivírus NOD32 na roky 2018 - 2020

80,54 EUR osemdesiat eur päťdesiat štyri centov

ESET, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

8. 8. 2018

8214023914

OU, MŠ - poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.07.2018 do 31.07.2018

63,59 EUR šesťdesiat tri eur päťdesiat deväť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

8. 8. 2018

3012002736

OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 7/2018

63,73 EUR šesťdesiat tri eur sedemdesiat tri centov

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

8. 8. 2018

1809216

OU - poplatok za internetové služby za obdobie od 01.08.2018 do 31.08.2018

33,19 EUR tridsať tri eur devätnásť centov

Alconet, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

1. 8. 2018

1018084425

OU - zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 8/2018

42,00 EUR štyridsať dva eur

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

23. 7. 2018

2018273

ŠJ - poplatok za zber bioodpadu za mesiace 4-6/2018

30,00 EUR tridsať eur

DF Družstvo, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1476-1500 z 1604