Liptovská Sielnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

 

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 6. 2023

Kúpna zmluva

9/2023

1,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovské Matiašovce

Obec Liptovská Sielnica

2. 6. 2023

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

8/2023

1 000,00 EUR

Ing. Mária Huštáková

Obec Liptovská Sielnica

22. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

5703/2023

0,00 EUR

NASES

Obec Liptovská Sielnica

10. 5. 2023

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb

66/LM/2023

0,00 EUR

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

2. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

1423197

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Liptovská Sielnica

2. 5. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-804635107512

100,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

20. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí grantu

23083

2 000,00 EUR

Nadácia KIA Slovakia

Obec Liptovská Sielnica

20. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania

2/2023

0,00 EUR

Stredná odborná škola pedagogická

Obec Liptovská Sielnica

17. 2. 2023

Zmluva o reklame a propagácii

1/2023

0,00 EUR

Merkur Slovakia s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

16. 12. 2022

Dodatok č. 19 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov

18/2022

0,00 EUR nula eur

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

13. 12. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0843

0,00 EUR nula eur

DataCentrum elektronizácie úžemnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Liptovská Sielnica

5. 12. 2022

Zmluva o zimnej údržbe na obdobie 2022/2023

1/2022

40,00 EUR štyridsať eur

Ján Svitek

Obec Liptovská Sielnica

9. 11. 2022

Dohoda č. 22/22/010/32 uzatvorená podľa §10 ods. 3 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

22/22/010/32

0,00 EUR nula eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Liptovská Sielnica

9. 11. 2022

Dohoda č. 22/22/012/19 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

22/22/012/19

0,00 EUR nula eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Liptovská Sielnica

19. 10. 2022

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny arch. systém zosnulých

dodatok č. 1

96,50 EUR deväťdesiat šesť eur päťdesiat centov

3W Slovakia

Obec Liptovská Sielnica

27. 9. 2022

kúpna zmluva

6/2022

0,00 EUR

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Obec Liptovská Sielnica

7. 9. 2022

Zmluva o službách elektronického bankovníctva

CIF1722676

0,00 EUR nula eur

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

7. 9. 2022

Zmluva o bežnom účte

ZoBÚ

0,00 EUR nula eur

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

2. 9. 2022

Zmluva o dielo

ZoD

60,00 EUR šesťdesiat eur

OZ Edusteps

Obec Liptovská Sielnica

25. 8. 2022

Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov na školský rok 2022/2023

ZNDMaMV

nula eur

LUNYS, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

15. 6. 2022

Zmluva o termínovanom úvere

32/006/22

94 147,28 EUR deväťdesiat štyri tisíc jednosto štyridsať sedem eur dvadsať osem centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

15. 6. 2022

Dodatok č. 18 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov

Dodatok č. 18 k Zmluve o dielo

38,00 EUR tridsať osem eur/1 tonu

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

21. 5. 2022

kúpna zmluva

ZML6/2022

1,00 EUR jedno euro

NBD Liptovská Sielnica, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

13. 5. 2022

Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu

2408499485

197,40 EUR jednosto deväťdesiat sedem eur štyridsať centov

Generali Poisťovňa

Obec Liptovská Sielnica

2. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

1422188

1 400,00 EUR jeden tisíc štyristo eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Liptovská Sielnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 138