Liptovská Sielnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

 

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 9. 2022

kúpna zmluva

6/2022

0,00 EUR

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Obec Liptovská Sielnica

7. 9. 2022

Zmluva o službách elektronického bankovníctva

CIF1722676

0,00 EUR nula eur

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

7. 9. 2022

Zmluva o bežnom účte

ZoBÚ

0,00 EUR nula eur

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

2. 9. 2022

Zmluva o dielo

ZoD

60,00 EUR šesťdesiat eur

OZ Edusteps

Obec Liptovská Sielnica

25. 8. 2022

Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov na školský rok 2022/2023

ZNDMaMV

nula eur

LUNYS, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

15. 6. 2022

Zmluva o termínovanom úvere

32/006/22

94 147,28 EUR deväťdesiat štyri tisíc jednosto štyridsať sedem eur dvadsať osem centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

15. 6. 2022

Dodatok č. 18 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov

Dodatok č. 18 k Zmluve o dielo

38,00 EUR tridsať osem eur/1 tonu

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

21. 5. 2022

kúpna zmluva

ZML6/2022

1,00 EUR jedno euro

NBD Liptovská Sielnica, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

13. 5. 2022

Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu

2408499485

197,40 EUR jednosto deväťdesiat sedem eur štyridsať centov

Generali Poisťovňa

Obec Liptovská Sielnica

2. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

1422188

1 400,00 EUR jeden tisíc štyristo eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Liptovská Sielnica

23. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CR

CRZ-190-02-2022-SK

390,00 EUR tristodeväťdesiat eur

Obec Liptovská Sielnica

Galileo Corporation s.r.o.

28. 12. 2021

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi podľa § 10

21/22/010/40

0,00 EUR nula eur

Obec Liptovská Sielnica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

30. 11. 2021

Municipálny úver - Univerzál

32/008/21

24 380,00 EUR dvadsať štyri tisíc tristo osemdesiat eur

Obec Liptovská Sielnica

Prima banka Slovensko, a.s.

29. 11. 2021

Dodatok č. 17 k Zmluve o dielo

17

38,00 EUR tridsať osem eur

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

22. 11. 2021

Zmluva o zimnej údržbe na obdobie 2021/2022

1/2021

27,00 EUR dvadsať sedem eur

Ján Svitek

Obec Liptovská Sielnica

19. 11. 2021

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

21/22/012/19

0,00 EUR nula eur

Obec Liptovská Sielnica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

19. 11. 2021

Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve U1383/2013

3/2021

800,00 EUR osemsto eur

MADE spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

17. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

KB/ZO/2021/KB15643-3

60,00 EUR šesťdesiat eur

Obec Liptovská Sielnica

osobnyudaj.sk, s.r.o.

11. 8. 2021

Zmluva o obstaraní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Liptovská Sielnica

02022021

4 400,00 EUR štyritisíc štyristo eur

URBIA, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

11. 8. 2021

Príloha č. 1 k Zmluve

Z07082015025

0,00 EUR nula eur

Obec Liptovská Sielnica

ENVI - PAK, a.s.

21. 6. 2021

Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov na školský rok 2021/2022

9/2021

0,00 EUR nula eur

Obec Liptovská Sielnica

LUNYS, s.r.o.

2. 6. 2021

Zmluva o Municipálnom úvere - dodatok č. 3

32/011/18

235,37 EUR dvesto tridsať päť eur tridsať sedem centov

Obec Liptovská Sielnica

Prima banka Slovensko, a.s.

28. 5. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

9929403114

0,00 EUR nula eur

Obec Liptovská Sielnica

Slovak Telekom, a.s.

11. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

1421213

1 400,00 EUR jeden tisíc štyristo eur

Obec Liptovská Sielnica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

17. 3. 2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

SITB-OO2-2020/001508-001

0,00 EUR nula eur

Obec Liptovská Sielnica

SR zastúpená MV SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 123