Nastavenie veľkosti písma
+

Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 8. 2019

20190022

PO - nákup hadíc pre DHZ Liptovská Sielnica

696,24 EUR šesťsto deväťdesiat šesť eur dvadsať štyri centov

Hasmat LM s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

22. 8. 2019

41901130

OU - programový modul na spracovanie Evidencie odpadov

118,80 EUR jednosto osemnásť eur osemdesiat centov

INISOFT s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

22. 8. 2019

41901131

OU - servisná podpora k modulu Evidencia odpadov

39,60 EUR tridsať deväť eur šesťdesiat centov

INISOFT s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

22. 8. 2019

8400156522

OU - poplatok za pripojenie plynovej prípojky

216,36 EUR dvesto šesťnásť eur tridsať šesť centov

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

22. 8. 2019

8400156523

MŠ - poplatok za pripojenie plynovej prípojky

216,36 EUR dvesto šesťnásť eur tridsať šesť centov

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

21. 8. 2019

2512242238

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 13.08.2019 do 12.09.2019

52,40 EUR päťdesiat dva eur štyridsať centov

Orange Slovensko, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

20. 8. 2019

22190918

OBEC - odvoz TKO 7/2019 (mólo, odpad zo zberného dvora)

139,27 EUR jednosto tridsať deväť eur dvadsať sedem centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

20. 8. 2019

10190939

OBEC - TKO + odvoz 7/2019

556,51 EUR päťsto päťdesiat šesť eur päťdesiat jeden centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

20. 8. 2019

4192100421

VO - prevádzka a údržba VO za 8/2019

111,60 EUR jednosto jedenásť eur šesťdesiat centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

19. 8. 2019

16/2019

MŠ - dovoz kameniva na úpravu povrchu

97,73 EUR deväťdesiat sedem eur sedemdesiat tri eur

Miroslav Ťažiar

Obec Liptovská Sielnica

19. 8. 2019

8239989857

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 15.07.2019 do 14.08.2019

35,62 EUR tridsať päť eur šesťdesiat dva centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

19. 8. 2019

1908009

OU - repasovanie noteboku

480,00 EUR štyristo osemdesiat eur

Alconet, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

19. 8. 2019

20190007

MŠ - výmena plavákov na toaletách

77,50 EUR sedemdesiat sedem eur päťdesiat centov

Peter Gežík - EFEKT

Obec Liptovská Sielnica

8. 8. 2019

8238565312

OU, MŠ - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 01.07.2019 do 31.07.2019

53,83 EUR päťdesiat tri eur osemdesiat tri centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

8. 8. 2019

03/2019

VO - údržbárske práca za 2Q/2019

178,00 EUR jednosto sedemdesiat osem eur

FYRO - Jozef Rojček

Obec Liptovská Sielnica

8. 8. 2019

1908823

OU - poplatok za internetové služby za 8/2019

33,19 EUR tridsať tri eur devätnásť centov

Alconet, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

5. 8. 2019

3012006486

OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za 7/2019

63,73 EUR šesťdesiat tri eur sedemdesiat tri centov

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

5. 8. 2019

20191387

OU - kvalifikovaný systémový certifikát na doručovanie elektronickej dokumentácie

100,80 EUR jednosto eur osemdesiat centov

Disig, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

5. 8. 2019

1019081087

OU - výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 8/2019

42,00 EUR štyridsať dva eur

Obec Liptovská Sielnica

osobnyudaj.sk, s.r.o.

30. 7. 2019

86098352

OU - poradca na rok 2020 + zákony

28,40 EUR dvadsať osem eur štyridsať centov

Poradca s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

30. 7. 2019

19070301

OBEC - publikácia 101+101 leteckých pohľadov na Česko + Slovensko

550,00 EUR päťsto päťdesiat eur

CBS spol, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

23. 7. 2019

2019052

PO - oprava požiarneho auta

121,50 EUR jednosto dvadsať jeden eur päťdesiat centov

Liptovský strojár s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

23. 7. 2019

2019020906

MŠ - zverejnenie inzerátu na výberové konanie riaditeľa materskej školy

94,80 EUR deväťdesiat štyri eur osemdesiat centov

Profesia, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

23. 7. 2019

4192100346

VO - prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia za 7/2019

111,60 EUR jednosto jedenásť eur šesťdesiat centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

23. 7. 2019

2507620349

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 13.7.2019 do 12.8.2019

52,40 EUR päťdesiat dva eur štyridsať centov

Orange Slovensko, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 226-250 z 562