Menu
Obec Liptovská Sielnica
ObecLiptovská Sielnica

Hlavný kontrolór

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu t.j. zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.

     Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:

  • obecný úrad,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú              s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
     
Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 
V súčasnej dobe prebieha voľba na hlavného kontrolóra obce.
Voľba hlavného kontrolóra, ktorá sa konala dňa 04.07.2022 - neúspešná voľba.
Voľba hlavného kontrolóra, ktorá sa konala dňa 29.09.2022 - neprihlásený žiaden kandidát.
 

r. 2017

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2017

K - sprava o cinnosti 2.polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,57 kB
Vložené: 27. 11. 2019

r. 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,51 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 316,65 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,04 kB
Vložené: 13. 2. 2018

r. 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,9 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,07 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2015

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB
Vložené: 13. 2. 2018

r. 2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,64 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za 2014

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 499,54 kB
Vložené: 13. 2. 2018

r. 2013

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 548,53 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,62 kB
Vložené: 13. 2. 2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2013

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB
Vložené: 13. 2. 2018

r. 2012

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce LS za rok 2012

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce LS za rok 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB
Vložené: 13. 2. 2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2012

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,19 kB
Vložené: 13. 2. 2018
Zobrazené 21-35 z 35

Samospráva

Sviatok

Meniny má Gabriel

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Facebook

fcb

Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 3. 2023
slabý dážď 16 °C 8 °C
sobota 25. 3. slabý dážď 10/4 °C
nedeľa 26. 3. mierny dážď 9/4 °C
pondelok 27. 3. rain and snow 6/-2 °C