Navigácia

Obsah

Hospodárenie obce

Záverečný účet obce

r. 2019

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2019 Stiahnuté: 87x | 10.06.2020

NÁVRH - Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2019 Stiahnuté: 59x | 11.05.2020

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 61x | 11.05.2020

r. 2018

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2018 Stiahnuté: 144x | 04.06.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2018 Stiahnuté: 112x | 04.06.2019

r. 2017

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2017 Stiahnuté: 266x | 30.05.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 210x | 30.05.2018

r. 2016

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2016 Stiahnuté: 266x | 13.02.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 225x | 13.02.2018

r. 2015

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2015 Stiahnuté: 309x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2015 Stiahnuté: 281x | 13.02.2018

r. 2014

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2014 Stiahnuté: 234x | 30.05.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2014 Stiahnuté: 230x | 13.02.2018

r. 2013

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2013 Stiahnuté: 234x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2013 Stiahnuté: 225x | 13.02.2018

r. 2012

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2012 Stiahnuté: 243x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2012 Stiahnuté: 228x | 13.02.2018

r. 2011

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2011 Stiahnuté: 281x | 13.02.2018

Stránka

  • 1