Navigácia

Obsah

Hospodárenie obce

Záverečný účet obce

r. 2021

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2021 Stiahnuté: 31x | 06.07.2022

NÁVRH - Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2021 Stiahnuté: 37x | 13.06.2022

r. 2020

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2020 Stiahnuté: 95x | 29.06.2021

NÁVRH - Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2020 Stiahnuté: 74x | 07.06.2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2020 Stiahnuté: 84x | 08.06.2021

r. 2019

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2019 Stiahnuté: 213x | 10.06.2020

NÁVRH - Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2019 Stiahnuté: 135x | 11.05.2020

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 136x | 11.05.2020

r. 2018

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2018 Stiahnuté: 285x | 04.06.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2018 Stiahnuté: 177x | 04.06.2019

r. 2017

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2017 Stiahnuté: 426x | 30.05.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 292x | 30.05.2018

r. 2016

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2016 Stiahnuté: 381x | 13.02.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 312x | 13.02.2018

r. 2015

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2015 Stiahnuté: 421x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2015 Stiahnuté: 401x | 13.02.2018

r. 2014

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2014 Stiahnuté: 337x | 30.05.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2014 Stiahnuté: 314x | 13.02.2018

r. 2013

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2013 Stiahnuté: 321x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2013 Stiahnuté: 306x | 13.02.2018

Stránka