Navigácia

Obsah

Hospodárenie obce

Záverečný účet obce

r. 2019

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2019 Stiahnuté: 26x | 10.06.2020

NÁVRH - Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2019 Stiahnuté: 30x | 11.05.2020

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 29x | 11.05.2020

r. 2018

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2018 Stiahnuté: 91x | 04.06.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2018 Stiahnuté: 82x | 04.06.2019

r. 2017

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2017 Stiahnuté: 215x | 30.05.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 183x | 30.05.2018

r. 2016

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2016 Stiahnuté: 211x | 13.02.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 199x | 13.02.2018

r. 2015

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2015 Stiahnuté: 249x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2015 Stiahnuté: 234x | 13.02.2018

r. 2014

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2014 Stiahnuté: 197x | 30.05.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2014 Stiahnuté: 201x | 13.02.2018

r. 2013

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2013 Stiahnuté: 204x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2013 Stiahnuté: 195x | 13.02.2018

r. 2012

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2012 Stiahnuté: 214x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2012 Stiahnuté: 201x | 13.02.2018

r. 2011

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2011 Stiahnuté: 248x | 13.02.2018

Stránka

  • 1