Navigácia

Obsah

Hospodárenie obce

Záverečný účet obce

r. 2018

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2018 Stiahnuté: 14x | 04.06.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2018 Stiahnuté: 11x | 04.06.2019

r. 2017

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2017 Stiahnuté: 135x | 30.05.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 104x | 30.05.2018

r. 2016

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2016 Stiahnuté: 125x | 13.02.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 123x | 13.02.2018

r. 2015

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2015 Stiahnuté: 161x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2015 Stiahnuté: 147x | 13.02.2018

r. 2014

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2014 Stiahnuté: 111x | 30.05.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2014 Stiahnuté: 121x | 13.02.2018

r. 2013

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2013 Stiahnuté: 126x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2013 Stiahnuté: 125x | 13.02.2018

r. 2012

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2012 Stiahnuté: 134x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2012 Stiahnuté: 112x | 13.02.2018

r. 2011

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2011 Stiahnuté: 171x | 13.02.2018

Stránka

  • 1