Navigácia

Obsah

Hospodárenie obce

Záverečný účet obce

r. 2020

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2020 Stiahnuté: 14x | 29.06.2021

NÁVRH - Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2020 Stiahnuté: 13x | 07.06.2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2020 Stiahnuté: 26x | 08.06.2021

r. 2019

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2019 Stiahnuté: 141x | 10.06.2020

NÁVRH - Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2019 Stiahnuté: 79x | 11.05.2020

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 80x | 11.05.2020

r. 2018

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2018 Stiahnuté: 197x | 04.06.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2018 Stiahnuté: 131x | 04.06.2019

r. 2017

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2017 Stiahnuté: 313x | 30.05.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 231x | 30.05.2018

r. 2016

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2016 Stiahnuté: 305x | 13.02.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 244x | 13.02.2018

r. 2015

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2015 Stiahnuté: 349x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2015 Stiahnuté: 322x | 13.02.2018

r. 2014

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2014 Stiahnuté: 269x | 30.05.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2014 Stiahnuté: 259x | 13.02.2018

r. 2013

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2013 Stiahnuté: 262x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2013 Stiahnuté: 248x | 13.02.2018

r. 2012

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2012 Stiahnuté: 264x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2012 Stiahnuté: 245x | 13.02.2018

Stránka