Navigácia

Obsah

Hospodárenie obce

Záverečný účet obce

r. 2021

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2021 Stiahnuté: 12x | 06.07.2022

NÁVRH - Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2021 Stiahnuté: 21x | 13.06.2022

r. 2020

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2020 Stiahnuté: 78x | 29.06.2021

NÁVRH - Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2020 Stiahnuté: 53x | 07.06.2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2020 Stiahnuté: 65x | 08.06.2021

r. 2019

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2019 Stiahnuté: 195x | 10.06.2020

NÁVRH - Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2019 Stiahnuté: 114x | 11.05.2020

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 116x | 11.05.2020

r. 2018

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2018 Stiahnuté: 258x | 04.06.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2018 Stiahnuté: 163x | 04.06.2019

r. 2017

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2017 Stiahnuté: 388x | 30.05.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 271x | 30.05.2018

r. 2016

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2016 Stiahnuté: 357x | 13.02.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 289x | 13.02.2018

r. 2015

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2015 Stiahnuté: 395x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2015 Stiahnuté: 378x | 13.02.2018

r. 2014

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2014 Stiahnuté: 312x | 30.05.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2014 Stiahnuté: 296x | 13.02.2018

r. 2013

Záverečný účet obce Liptovská Sielnica za rok 2013 Stiahnuté: 303x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2013 Stiahnuté: 286x | 13.02.2018

Stránka