Liptovská Sielnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Profil verejného obstarávateľa

Obec  Liptovská  Sielnica  postupuje pri výbere dodávateľov tovarov, služieb a stavebných prác  v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

Verejný obstarávateľ:  Obec Liptovská Sielnica

Adresa obstarávateľa: 032 23 Liptovská Sielnica 75

Štatutárny zástupca:    Igor Guráň, starosta obce

IČO: 00 315 419

DIČ: 2020581475

IČ DPH: nie je platcom DPH

Kontaktná osoba: Igor Guráň

Telefón: 044/55 97 211, 0911/930 221

E-mail: obecls@liptsielnica.sk

www.liptovskasielnica.sk

www.uvo.gov.sk - všeobecné dokumenty