Menu
Obec Liptovská Sielnica
ObecLiptovská Sielnica

Objednávky

 

 

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22. 11. 2023

12/2023

objednávame si u vás koberec do MŠ spolu s dopravou a manipuláciou

2 617,94 EUR dvetisíc šesťsto sedemnásť eur deväťdesiat štyri centov

Breno s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

14. 11. 2023

11/2023

objednávame si u vás defibrilátor ZOLL AED Plus so skrinkou, informačnou tabuľou a školením

2 700,00 EUR dvetisíc sedemsto eur

Slovak Rescue Shop s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

10. 11. 2023

10/2023

objednávame si u vás 200 ks kuka nádob plast 120 l

4 400,00 EUR štyritisíc štyristo er

Ľupčianka, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

6. 11. 2023

9/2023

objednávame si u vás uhŕňacie práce nakladačom

60,00 EUR šesťdesiat eur

Agronova Liptov, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

27. 10. 2023

8/2023

objednávame si u vás 2 ks archívne skrine na spisy, 1 ks skriňa šatníková

750,00 EUR sedemsto päťdesiat eur

GUDE, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

24. 10. 2023

7/2023

objednávame si u vás rakvu, služby a administratívu spojenú s úmrtím

800,00 EUR osemsto eur

Pohrebné služby QUO VADIS

Obec Liptovská Sielnica

18. 8. 2023

6/2023

objednávame si u vás uhŕňacie práce nakladačom Manitou podľa požiadavky objednávateľa

60,00 EUR šesťdesiat eur

Agronova Liptov, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

18. 7. 2023

5/2023

objednávame si u vás detskú knižku Čarovné kreslo v počte 25 ks

375,00 EUR tristosedemdesiat päť eur

Trisig, o.z.

Obec Liptovská Sielnica

4. 7. 2023

4/2023

objednávame si u vás opravu VO - výmenu stĺpa v obci poškodeného autohaváriou

1 400,00 EUR jeden tisíc štyristo eur

MT elektro s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

10. 5. 2023

3/2023

objednávame si u vás zemné práce s nakladačom podľa požiadaviek objednávateľa

100,00 EUR jednosto eur

Agronova Liptov, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

5. 4. 2023

2/2023

objednávame si u vás spracovanie ŽoD v rámci výzvy vyhlásenej enviromentálnym fondom pre činnosť C2

500,00 EUR päťsto eur

EUPC s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

10. 3. 2023

1/2023

objednávame si u vás vyčistenie upchatej odpadovej kanalizácie v budove materskej školy

100,00 EUR jednosto eur

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

22. 12. 2022

19/2022

objednávame si u vás zhotovenie projektu a žiadosti o dotáciu na podporu budovania nabíjacej infrašt

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Durim s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

4. 11. 2022

18/2022

objednávame si u vás uhŕňacie práce nakladačom

0,00 EUR nula eur

Agronova Liptov, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

4. 11. 2022

17/2022

objednávame si u vás vyčistenie upchatej odpadovej kanalizácie v MŠ

0,00 EUR nula eur

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

19. 10. 2022

16/2022

objednávame si u vás stravné lístky na 11-12/2022

1 025,00 EUR tisíc dvadsať päť eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

obec

27. 9. 2022

15/2022

objednávame si u vás stravné lístky na 10/2022

525,00 EUR päťsto dvadsať päť eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

9. 8. 2022

14/2022

objednávame si u vás stravné lístky na 8-9/2022

608,00 EUR šesťsto osem eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

9. 8. 2022

13/2022

objednávame si u vás prepravu osôb na futbalové zápasy podľa rozpisu

120,00 EUR jednosto dvadsať eur/1 deň

Ján Frian F-TRANS

Obec Liptovská Sielnica

3. 8. 2022

12/2022

objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu pre DHZ

1 650,00 EUR jeden tisíc šesťsto päťdesiat eur

Florian s.r.o

Obec Liptovská Sielnica

3. 8. 2022

11/2022

objednávame si u vás preškolenie osoby na samostatnú obsluhu tlakových zariadení

0,00 EUR nula eur

Gajdoš Gabriel - REPREZENT

Obec Liptovská Sielnica

22. 7. 2022

10/2022

objednávame si u vás 2k futbalová bránka s dopravou

2 500,00 EUR dvetisíc päťsto eur

Sportech s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

21. 5. 2022

9/2022

objednávame si u vás 2ks archívnych skríň

540,00 EUR päťsto štyridsať eur

GUDE, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

11. 4. 2022

8/2022

objednávame si u vás stravné lístky na 5-7/2022

996,00 EUR deväťsto deväťdesiat šesť eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

28. 3. 2022

7/2022

objednávame si u vás stravné lístky na 4-6/2022

1 008,00 EUR jeden tisíc osem eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

10. 2. 2022

6/2022

objednávame si u vás zhotovenie znaleckého posudku na všeobecnú hodnotu nehnuteľností - pozemkov v

0,00 EUR

Ing. Miroslav Todák

Obec Liptovská Sielnica

10. 2. 2022

5/2022

objednávame si u vás geometrický plán na oddelenie parcely

0,00 EUR

Ing. Benikovský Ján

Obec Liptovská Sielnica

10. 2. 2022

4/2022

objednávame si u vás odstránenie dôsledkov snehovej kalamity a obnovenie zjazdnosti miestnych komuni

0,00 EUR

Peter Rakučák

Obec Liptovská Sielnica

28. 1. 2022

3/2022

objednávame si u vás publikáciu Slobodný prístup k informáciám

12,50 EUR dvanásť eur päťdesiat centov

Trenčiansky vzdelávací servis

Obec Liptovská Sielnica

25. 1. 2022

2/2022

objednávame si u vás odstránenie škodovej udalosti na verejnom osvetlení spôsobenej autohaváriou dňa

0,00 EUR nula eur

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

3. 1. 2022

1/2022

objednávame si u vás stravné lístky na 1-3/2022 252 kusov v hodnote 4,- €

1 008,00 EUR jeden tisíc osem eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

20. 10. 2021

14/2021

objednávame si u vás autosúčiastky na motorové vozidlo Avia A31 podľa výberu technika

0,00 EUR nula eur

A-BER, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

28. 9. 2021

13/2021

objednávame si u vás stravné lístky na 10-12/2021

992,00 EUR deväťsto deväťdesiat dva eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

18. 8. 2021

12/2021

objednávame si u vás tričká a doplnky k uniforme pre DHZ

203,80 EUR dvesto tri eur osemdesiat centov

Hasmat LM s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

18. 8. 2021

11/2021

objednávame si u vás uniformu, pracovný odev a obuv pre DHZ

1 230,50 EUR jeden tisíc dvesto tridsať eur päťdesiat centov

Hasmat LM s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

26. 7. 2021

10/2021

objednávame si u vás 3 ks hasiacich prístrojov + náplň lekárničky pre DHZ

0,00 EUR nula eur

GAJOS. s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

29. 6. 2021

9/2021

objednávame si u vás matričné tlačivá

26,40 EUR dvadsať šesť eur štyridsať centov

Centrum polygrafických služieb

Obec Liptovská Sielnica

29. 6. 2021

8/2021

objednávame si u vás stravné lístky na obdobie 7-9/2021

1 000,00 EUR jeden tisíc eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

15. 6. 2021

7/2021

objednávame si u vás dopravné zrkadlo 950*700 mm

327,60 EUR tristodvadsať sedem eur šesťdesiat centov

Meva-SK, s.r.o. Rožňava

Obec Liptovská Sielnica

21. 4. 2021

6/2021

objednávame si u vás stravné lístky na obdobie 4-6/2021

1 000,00 EUR jeden tisíc eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

20. 4. 2021

5/2021

objednávame si u vás vodoinštalačné práce na budove OcÚ Liptovská Sielnica 75 - pripojenie budovy na

nula eur

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

2. 3. 2021

4/2021

objednávame si u vás výmenu použitých hasiacich prístrojov

nula eur

GAJOS. s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

26. 2. 2021

3/2021

objednávame si u vás IT bezpečnostnú kybernetickú podporu v sume 50,- €/1 mesiac

600,00 EUR šesťsto eur

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

4. 2. 2021

2/2021

objednávame si u vás výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia v roku 2021 za rok 2020

0,00 EUR nula eur

Irena Hudečková

Obec Liptovská Sielnica

5. 1. 2021

1/2021

objednávame si u vás stravné lístky na obdobie 1-3/2021

1 000,00 EUR jeden tisíc eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

27. 11. 2020

22/2020

objednávame si u vás dvojkrídlovú presklenú vitrínu 1000x1450x40 mm (úradná tabuľa)

611,79 EUR šesťsto jedenásť eur sedemdesiat deväť centov

Forplast System s.r.o

Obec Liptovská Sielnica

16. 11. 2020

21/2020

objednávame si u vás 3ks-kovová nádoba na kuchynský odpad, 1 ks/265,- € 10 ks vedierko na kuchyns

809,24 EUR osemsto deväť eur dvadsať štyri centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

5. 10. 2020

20/2020

objednávame si u vás havarijnú výmenu poklopu dažďovej kanalizácie na MK

0,00 EUR nula eur

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

29. 9. 2020

19/2020

objednávame si u vás stravné lístky na obdobie 10-12/2020

1 000,00 EUR jeden tisíc eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

8. 9. 2020

18/2020

objednávame si u vás kontrolu hydrantov a hasiacich prístrojov

0,00 EUR nula eur

GAJOS. s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

8. 9. 2020

17/2020

objednávame si u vás práce autožeriavom (lodný kontajner)

0,00 EUR nula eur

Prima Slovakia s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

26. 8. 2020

16/2020

objednávame si u vás kúpu a prepravu námorného kontajnera TTNU 9908701

0,00 EUR nula eur

Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

26. 8. 2020

15/2020

objednávame si u vás vypracovanie cenovej ponuky na námorný kontajner TTNU 9908701 + cena dopravy na

0,00 EUR nula eur

Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

21. 8. 2020

14/2020

objednávame si u vás výkopové práce minibágrom - výkop na uloženie plynového potrubia pri budove OcÚ

0,00 EUR nula eur

Šimovček Pavel

Obec Liptovská Sielnica

21. 8. 2020

13/2020

objednávame si u vás zameranie -vytýčenie geodetického bodu v teréne

0,00 EUR nula eur

Ing. Ján Benkovský

Obec Liptovská Sielnica

3. 8. 2020

12/2020

objednávame si u vás školenie obsluhy plynových kotolní

0,00 EUR nula eur

GAJOS. s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

3. 8. 2020

11/2020

objednávame si u vás havarijnú opravu plochej časti strechy MŠ

0,00 EUR nula eur

Reprizol s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

3. 7. 2020

10/2020

objednávame si u vás hasičské zariadenie

1 526,00 EUR jeden tisíc päťsto dvadsať šesť eur

Hasmat LM s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

24. 6. 2020

9/2020

objednávame si u vás 250 ks stravných lístkov v hodnote 4,- €

1 000,00 EUR jeden tisíc eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

10. 6. 2020

8/2020

objednávame si u vás výmenu okien vstupného traktu a balkónových dverí budovy Materskej školy v Lipt

4 151,00 EUR štyritisíc jednosto päťdesiat jeden eur

Drevis - Milan Gažo

Obec Liptovská Sielnica

10. 6. 2020

7/2020

objednávame si u vás aktuálnu pasportizáciu hrobových miest a novú informačnú tabuľu pre cintorín v

397,00 EUR tristo deväťdesiat sedem eur

Dataz s.r.o

Obec Liptovská Sielnica

6. 4. 2020

6/2020

objednávame si u vás 250 ks stravných lístkov v hodnote 4,- € na obdobie 4-6/2020

1 000,00 EUR jeden tisíc eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

24. 3. 2020

4/2020

na základe vašej ponuky si u vás objednávame 20 ks Gél dezinfekčný 150 ml

285,60 EUR dvesto osemdesiat šesť eur šesťdesiat centov

GAJOS. s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

17. 3. 2020

5/2020

na základe vašej ponuky si objednávame 100 ks ochranné bavlnené rúško 1ks/2,50 €

250,00 EUR dvesto päťdesiat eur

DH fire & safety s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

29. 1. 2020

3/2020

objednávame si u vás výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2019

100,00 EUR jednosto eur

Irena Hudečková

Obec Liptovská Sielnica

24. 1. 2020

2/2020

objednávame si u vás tlačivá na vystavenia matričných dokladov

78,21 EUR sedemdesiat osem eur dvadsať jeden centov

Centrum polygrafických služieb

Obec Liptovská Sielnica

3. 1. 2020

1/2020

objednávame si u vás stravné lístky na obdobie od 1-3/2020

1 040,00 EUR jedentisíc štyridsať eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

7. 11. 2019

18/2019

objednávame si u vás kontrolu a čistenie komínov

100,00 EUR jednosto eur

BENI - Benko Vladimír

Obec Liptovská Sielnica

18. 9. 2019

17/2019

objednávame si u vás revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov v budovách vo vlastníctve obce

1 000,00 EUR jeden tisíc

GAJOS. s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

18. 9. 2019

16/2019

objednávame si u vás vyradenie registratúrnych záznamov z registratúrneho strediska Obecného úradu L

1 000,00 EUR jeden tisíc eur

Archív Tatry s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

9. 9. 2019

15/2019

objednávame si u vás stravné lístky na obdobie 10-12/2019

1 040,00 EUR tisíc štyridsať eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

22. 8. 2019

14/2019

objednávame si u vás dodávku hasičského zariadenia pre DHZ Liptovská Sielnica

696,24 EUR šesťsto deväťdesiat šesť eur dvadsať štyri eur

Hasmat LM s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

27. 6. 2019

13/2019

objednávame si u vás stravné lístky na obdobie 7-9/2019

960,00 EUR deväťsto šesťdesiat eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

21. 6. 2019

12/2019

objednávame si u vás publikáciu 101+101 leteckým pohľadom na Česko a Slovensko

990,00 EUR deväťsto deväťdesiat eur

CBS spol, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

6. 6. 2019

11/2019

objednávame si u vás krovinorez STIHL FS360-C-EM s príslušenstvom

769,00 EUR sedemsto šesťdesiat deväť eur

Merkur Slovakia s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

6. 6. 2019

10/2019

objednávame si u Vás zásahové hadice pre DHZ Liptovská Sielnica

407,96 EUR štyristo sedem eur deväťdesiat šesť centov

Florian s.r.o

Obec Liptovská Sielnica

31. 5. 2019

9/2019

objednávame si u vás na základe ponuky výkon zodpovednej osoby na ochranu oznamovateľov protispoloč

120,00 EUR jednosto dvadsať eur

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

9. 4. 2019

8/2019

objednávame si u Vás klampiarske práce na opravu strechy Kultúrneho domu v Liptovskej Sielnici

4 657,95 EUR štyritisíc šesťsto päťdesiat sedem eur deväťdesiat päť centov

Stanislav Lisý DOLLIS

Obec Liptovská Sielnica

9. 4. 2019

7/2019

objednávame si u vás opravu 2 ks schodísk budovy Obecného úradu Liptovská Sielnica

15 000,00 EUR pätnásť tisíc eur

Bofe s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

3. 4. 2019

6/2019

objednávame si u vás opravu hydroizolácie strechy Kultúrneho domu v Liptovskej Sielnici

8 700,00 EUR osemtisíc sedemsto eur

Izolstav - Ing. Jozef Blaženec

Obec Liptovská Sielnica

28. 3. 2019

5/2019

Objednávame si u vás 240 ks stravných lístkov na obdobie 4-6/2019

912,00 EUR deväťsto dvanásť eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

15. 3. 2019

4/2019

objednávame si u Vás 4 ks nákladné pneumatiky Avia 6,50-20 NB37 (na požiarne auto)

0,00 EUR nula eur

František Jankech - Jakub

Obec Liptovská Sielnica

16. 1. 2019

3/2019

objednávame si u Vás snežnú frézu Ariens-pro 32 DLE 420 cc

1 800,00 EUR jeden tisíc osemsto eur

Mountfield SK, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

11. 1. 2019

2/2019

objednávame si u Vás výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia v roku 2019 podľa skutočnosti za rok

70,00 EUR sedemdesiat eur

Irena Hudečková

Obec Liptovská Sielnica

4. 1. 2019

1/2019

objednávame si u vás 240 ks stravných lístkov na obdobie 1-3/2019

912,00 EUR deväťsto dvanásť eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

10. 12. 2018

19/2018

KD - objednávame si u vás elektrickú varnú stoličku Taxon 6kw

595,00 EUR päťsto deväťdesiat päť eur

GastroKuchyne.sk - Miroslav Berecký

Obec Liptovská Sielnica

19. 11. 2018

18/2018

objednávame si u vás 5 ks vychádzkovej uniformy pre DHZ v Liptovskej Sielnici

0,00 EUR nula eur

Hasmat LM s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

13. 11. 2018

17/2018

objednávame si u vás stravovanie žiakov MŠ v Liptovskej Sielnici v termíne od 13.11.2018 podľa potre

0,00 EUR nula eur

ŠJ pri ZŠ Kvačany

Obec Liptovská Sielnica

23. 10. 2018

16/2018

PO - objednávame si u vás požiarnu nádrž (kaďa) + guľový ventil

901,00 EUR deväťsto jedna eur

Feuershop.eu

Obec Liptovská Sielnica

23. 10. 2018

15/2018

ROZHLAS - objednávame si u vás opravu rozhlasového zariadenia typu CNM PA500

0,00 EUR nula eur

MKhlas, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

10. 10. 2018

14/2018

OU - objednávka stravných lístkov na obdobie 10-12/2018

684,00 EUR šesto osemdesiat štyri eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

22. 8. 2018

13/2018

OBEC - objednávame si u vás vývoz 6 ks zvonových kontajnerov na sklo vozidlom s hydraulickou rukou

0,00 EUR

Verejnoprospešné služby

Obec Liptovská Sielnica

8. 8. 2018

12/2018

DHZ - objednávame si u vás hasičské zariadenie pre DHZ Liptovská Sielnica

1 400,00 EUR jeden tisíc štyristi eur

Hasmat LM s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

19. 7. 2018

11/2018

objednávame si u Vás 20 ks publikácie: ,,Voda na Slovensku,,

330,00 EUR tristo tridsať eur

CBS spol, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

29. 6. 2018

10/2018

OU - objednávka stravných lístkov na obdobie 7-9/2018

988,00 EUR deväťsto osemdesiat osem eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

14. 6. 2018

9/2018

OBEC - objednávame si u vás pokládku 10 ton asfaltovej zmesi

0,00 EUR nula eur

Eurovia SK, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

31. 5. 2018

8/2018

Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie k havarijnej oprave schodíšť do budovy ob

0,00 EUR

Ing. arch. Marek Jablonský

Obec Liptovská Sielnica

24. 4. 2018

7/2018

Objednávame si u Vás požičanie pracovného náradia - ťažké búracie kladivo podľa výberu na opravu úni

Neuvedené

MKB Werke plus, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

18. 4. 2018

6/2018

Objednávame si u Vás vytýčenie trasy kábla napájania budovy obecného úradu v Liptovskej Sielnici

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

10. 4. 2018

5/2018

OBEC - objednávame si u Vás vytýčenie trasy umiestnenia metalických a optických káblov v území južná

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

5. 4. 2018

4/2018

OBEC - objednávame si u vás aerofoto obce liptovská Sielnica (letecké snímky)

226,80 EUR dvestodvadsaťšesť eur osemdesiat centov

CBS spol, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

4. 4. 2018

3/2018

OU - objednávame si u vás 250 ks stravných lístkov v hodnote 3,80 € na obdobie 4-6/2018

950,00 EUR deväťsto päťdesiat eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

9. 1. 2018

2/2018

OU - objednávame si u vás výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia v roku 2018 podľa skutočnosti r

nula eur

Irena Hudečková

Obec Liptovská Sielnica

8. 1. 2018

1/2018

OU - objednávame si u vás 250 ks stravných lístkov v hodnote 3,50 € na obdobie 1-3/2018

875,00 EUR osemsto sedemdesiat päť eur

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Radúz, Herbert

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook

fcb

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 10. 12. 2023
slabé sneženie 1 °C -5 °C
pondelok 11. 12. sneženie 2/0 °C
utorok 12. 12. rain and snow 3/0 °C
streda 13. 12. slabý dážď 3/2 °C