Liptovská Sielnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

DROBNÉ STAVBY

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 454,11 kB
Vložené: 15. 2. 2018

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebných úprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 558,35 kB
Vložené: 15. 2. 2018

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie udržiavacích prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 513,06 kB
Vložené: 15. 2. 2018

Ohlásenie drobnej stavby - smerová informačná tabuľa

Ohlásenie drobnej stavby - smerová informačná tabuľa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 623,99 kB
Vložené: 15. 2. 2018

Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studňa

Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 497,53 kB
Vložené: 15. 2. 2018

PES

Evidenčný list psa

Evidenčný list psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 508,37 kB
Vložené: 15. 2. 2018

Vznik daňovej povinnosti k dani za psa

Vznik daňovej povinnosti k dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 434,47 kB
Vložené: 15. 2. 2018

Zánik daňovej povinnosti k dani za psa

Zánik daňovej povinnosti k dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,72 kB
Vložené: 15. 2. 2018

UBYTOVANIE

Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie

Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,62 kB
Vložené: 15. 2. 2018

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,76 kB
Vložené: 15. 2. 2018

MIESTNY POPLATOK ZA TKO

Žiadosť o vrátenie pomernej časti miestneho poplatku za zomrelú osobu

Žiadosť o vrátenie pomernej časti miestneho poplatku za zomrelú osobu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,25 kB
Vložené: 15. 2. 2018

VEREJNÉ PRIESTRANSTVO

Žiadosť o rozkopanie verejného priestranstva

Žiadosť o rozkopanie verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,46 kB
Vložené: 15. 2. 2018

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,67 kB
Vložené: 15. 2. 2018

MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie podľa § 8 cestného zákona

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie podľa § 8 cestného zákona.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 688,84 kB
Vložené: 15. 2. 2018

PODUJATIA

Oznamovacia povinnosť verejného kultúrneho podujatia

Oznamovacia povinnosť verejného kultúrneho podujatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,97 kB
Vložené: 15. 2. 2018

OVZDUŠIE

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 437,87 kB
Vložené: 15. 2. 2018

SÚPISNÉ A ORIENTAČNÉ ČÍSLO

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,71 kB
Vložené: 15. 2. 2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,89 kB
Vložené: 15. 2. 2018