Kontakty na obec

Kontakty na obec

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Obec Liptovská Sielnica

Adresa obecného úradu:                   

Obec Liptovská Sielnica

Liptovská Sielnica 75        
032 23 Liptovská Sielnica                    

IČO: 00 315 419                                
DIČ: 2020581475  

IČ DPH: nie sme platcami DPH                                

tel: 044/55 97 211, 0911/930 221          
e-mail: obecls@liptsielnica.sk, ouls@liptsielnica.sk
web: www.liptovskasielnica.sk

kód obce: 510 653

SK NACE: 84 110

č.ú.: SK19 5600 0000 0016 2032 8001 Prima banka Slovensko a.s.                   

 

 

Starosta obce:

Igor Guráň - Liptovská Sielnica č. 69

kontakt: 044/55 97 211, 0918/276 402 - osobne
e-mail: obecls@liptsielnica.skigor.guran@gmail.com

Zástupca starostu:

JUDr. Jaroslav Magura - Liptovská Sielnica č. 163 

kontakt: 0905/603 036 - osobne, 044/55 97 211

e-mail: jaromagura@gmail.com, obecls@liptsielnica.sk

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK