Liptovská Sielnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

O obci

Adresa obecného úradu:                   

Obec Liptovská Sielnica

Liptovská Sielnica 75        
032 23 Liptovská Sielnica                    

IČO: 00 315 419                                
DIČ: 2020581475  

IČ DPH: nie sme platcami DPH                                

tel: 044/55 97 211, 0911/930 221          
e-mail: obecls@liptsielnica.sk, ouls@liptsielnica.sk
web: www.liptovskasielnica.sk

kód obce: 510 653

SK NACE: 84 110

č.ú.: SK19 5600 0000 0016 2032 8001 Prima banka Slovensko a.s.                   

Obec nemá žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu. 

  • počet obyvateľov k 31.12.2023: 613 (evidencia obyvateľstva)
  • rozloha obce: 17,2 km2
  • nadmorská výška: 574 m n/m
  • prvá písomná zmienka: 1256
  • obec má vlastný erb, vlajku a pečať

 

Starosta obce:

Igor Guráň - Liptovská Sielnica č. 69

kontakt: 044/55 97 211, 0911/930 221, 0918/276 402 - osobne
e-mail: obecls@liptsielnica.skigor.guran@gmail.com

Zástupca starostu:

JUDr. Mgr. Jaroslav Magura - Liptovská Sielnica č. 163

kontakt: 0905/603 036

e-mail: jaromagura@gmail.com