Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.12.2022

Dodatok č. 19 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov

18/2022

0,00 EUR nula eur

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

13.12.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0843

0,00 EUR nula eur

DataCentrum elektronizácie úžemnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Liptovská Sielnica

05.12.2022

Zmluva o zimnej údržbe na obdobie 2022/2023

1/2022

40,00 EUR štyridsať eur

Ján Svitek

Obec Liptovská Sielnica

09.11.2022

Dohoda č. 22/22/010/32 uzatvorená podľa §10 ods. 3 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

22/22/010/32

0,00 EUR nula eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Liptovská Sielnica

09.11.2022

Dohoda č. 22/22/012/19 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

22/22/012/19

0,00 EUR nula eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Liptovská Sielnica

19.10.2022

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny arch. systém zosnulých

dodatok č. 1

96,50 EUR deväťdesiat šesť eur päťdesiat centov

3W Slovakia

Obec Liptovská Sielnica

27.09.2022

kúpna zmluva

6/2022

0,00 EUR

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Obec Liptovská Sielnica

07.09.2022

Zmluva o službách elektronického bankovníctva

CIF1722676

0,00 EUR nula eur

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

07.09.2022

Zmluva o bežnom účte

ZoBÚ

0,00 EUR nula eur

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

02.09.2022

Zmluva o dielo

ZoD

60,00 EUR šesťdesiat eur

OZ Edusteps

Obec Liptovská Sielnica

25.08.2022

Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov na školský rok 2022/2023

ZNDMaMV

nula eur

LUNYS, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

15.06.2022

Zmluva o termínovanom úvere

32/006/22

94 147,28 EUR deväťdesiat štyri tisíc jednosto štyridsať sedem eur dvadsať osem centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

15.06.2022

Dodatok č. 18 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov

Dodatok č. 18 k Zmluve o dielo

38,00 EUR tridsať osem eur/1 tonu

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

21.05.2022

kúpna zmluva

ZML6/2022

1,00 EUR jedno euro

NBD Liptovská Sielnica, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

13.05.2022

Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu

2408499485

197,40 EUR jednosto deväťdesiat sedem eur štyridsať centov

Generali Poisťovňa

Obec Liptovská Sielnica

02.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

1422188

1 400,00 EUR jeden tisíc štyristo eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Liptovská Sielnica

23.02.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CR

CRZ-190-02-2022-SK

390,00 EUR tristodeväťdesiat eur

Obec Liptovská Sielnica

Galileo Corporation s.r.o.

28.12.2021

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi podľa § 10

21/22/010/40

0,00 EUR nula eur

Obec Liptovská Sielnica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

30.11.2021

Municipálny úver - Univerzál

32/008/21

24 380,00 EUR dvadsať štyri tisíc tristo osemdesiat eur

Obec Liptovská Sielnica

Prima banka Slovensko, a.s.

29.11.2021

Dodatok č. 17 k Zmluve o dielo

17

38,00 EUR tridsať osem eur

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

22.11.2021

Zmluva o zimnej údržbe na obdobie 2021/2022

1/2021

27,00 EUR dvadsať sedem eur

Ján Svitek

Obec Liptovská Sielnica

19.11.2021

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

21/22/012/19

0,00 EUR nula eur

Obec Liptovská Sielnica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

19.11.2021

Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve U1383/2013

3/2021

800,00 EUR osemsto eur

MADE spol. s r.o.

Obec Liptovská Sielnica

17.08.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

KB/ZO/2021/KB15643-3

60,00 EUR šesťdesiat eur

Obec Liptovská Sielnica

osobnyudaj.sk, s.r.o.

11.08.2021

Zmluva o obstaraní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Liptovská Sielnica

02022021

4 400,00 EUR štyritisíc štyristo eur

URBIA, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: