Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie o umiestnení stavby "12646 - Liptovská Sielnica - Hliník - Zahustenie TS" - líniová stavba v k. ú. Bobrovník a v k. ú. Liptovská Sielnica

Vyvesené: 21. 9. 2022

Dátum zvesenia: 7. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť