Navigácia

Obsah

Voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať dňa:

1. kolo: 16. marca 2019 od 7,00 do 22,00 hod.

2. kolo: 30. marca 2019 od 7,00 do 22,00 hod.

 

Informácie pre voliča

 

Rozhodnutie o určení volebného okrsku, volebnej miestnosti a času konania volieb

Rozhodnutie o určení volebného okrsku, volebnej miestnosti a času konania volieb

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie elektronickej adresy

 

Preberanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka

Preberanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka

 

Hlasovací preukaz

Hlasovací preukaz

 

Zverejnenie adresy pre elektronické doručenie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnenie adresy pre elektronické doručenie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu