Navigácia

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018 


Obec Liptovská Sielnica - výsledky volieb: 

voľby 10.11.2018 - výsledky.pdf

 

Informácie:

- Vyhlásenie volieb do samosprávy obcí  -  Vyhlásenie volieb 

- Informácia pre voliča - Informácia pre voliča

- Informácia o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb                                                                    Informácia o počte obyvateľov

- Určenie volebného obvodu pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva a počet poslancov       obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022   

  Určenie volebného obvodu a počet poslancov

- Určenie volebného okrsku, volebnej miestnosti a času konania volieb

  Určenie volebného okrsku ...

- Zverejnenie elektronickej adresy - Zverejnenie elektronickej adresy

- Zverejnenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

  Zverejnenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

- Oznam o preberaní kandidátnych listín - celý text

- Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Liptovská Sielnica

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby  starostu obce Liptovská Sielnica

- Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Liptovskej  Sielnici

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Sielnici