Navigácia

Obsah

Komisie                    

Komisia na ochranu verejného poriadku                 

Predseda: JUDr. Mgr. Jaroslav Magura                    

Členovia:  
Ing. Igor Rendek                  
Peter Rakučák        

Kultúrna komisia obce

Predseda: Eva Mrázová

Členovia: 
Milan Furgaľák
Mgr. Viera Kunová
Mgr. Adriana Furgaláková
Ing. Ivana Gežíková
Ing. Ľubomír Glončák  

Komisia pre rozvoj obce

Predseda: Ing. Peter Weber                                       

Členovia:
Ing. Ján Hrušovský                  
Eva Mrázová 

Sociálna a bytová komisia OZ obce

Predseda: Ing. Ján Hrušovský

Členovia:
Milan Furgaľák
JUDr. Mgr. Jaroslav Magura
Eva Mrázová
Peter Rakučák
Ing. Igor Rendek
Ing. Peter Weber

Komisia pre verejné obstarávanie                                          

Predseda: JUDr. Mgr. Jaroslav Magura                                     

Členovia:  
Ing. Ján Hrušovský                                      
Ing. Igor Rendek