Navigácia

Obsah

Komisie obce Liptovská Sielnica                   

Komisia na ochranu verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Sielnici                 

Predseda komisie: JUDr. Mgr. Jaroslav Magura, zástupca starostu, poslanec                    

Členovia komisie:  Ing. Igor Rendek, poslanec                  
                                Peter Rakučák, poslanec   

    

Kultúrna komisia obce Liptovská Sielnica:  

Predseda komisie: Stanislav Gežík, poslanec

Členovia komisie:    Eva Mrázová                                                                                                                                              Michaela Gežíková                                                                                                                                    Milan Furgaľák                                                                                                                                            Ing. Jana Chebenová

 

Komisia verejného poriadku obce Liptovská Sielnica:

Predseda komisie: Peter Halahija, poslanec

Členovia komisie:   Peter Rakučák, poslanec                                                                                                                           Ján Kubík, poslanec