Liptovská Sielnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

 

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12. 3. 2018

18016

OBEC - nákup brikiet

1 537,73 EUR jedentisíc päťsto tridsať sedem eur sedemdesiat tri centov

Predaj palív - Eugénia Zaťková

Obec Liptovská Sielnica

12. 3. 2018

2181106992

OU - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom obecného rozhlas

20,40 EUR dvadsať eur štyridsať centov

SOZA

Obec Liptovská Sielnica

8. 3. 2018

3012001072

OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za 2/2018

63,73 EUR šesťdesiat tri eur sedemdesiat tri centov

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

5. 3. 2018

18014

OBEC - nákup brikiet

1 569,85 EUR jedentisíc päťsto šesťdesiat deväť eur osemdesiat päť centov

Predaj palív - Eugénia Zaťková

Obec Liptovská Sielnica

5. 3. 2018

1803081

OU - poplatok za internetové služby za obdobie 3/2018

33,19 EUR tridsať tri eur devätnásť centov

Alconet, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

5. 3. 2018

8203970091

OU, MŠ - poplatok za telekomunikačné služby od 01.02.2018 do 28.02.2018

63,59 EUR šesťdesiat tri eur päťdesiat deväť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

27. 2. 2018

182018

OU, PO - oprava ústredného kúrenia

596,00 EUR päťsto deväťdesiat šesť eur

Gežík Stanislav

Obec Liptovská Sielnica

23. 2. 2018

21803340

MŠ - publikácia ,,Paragrafy v materskej škole,, za 2/2018

39,35 EUR tridsať deväť eur tridsať päť centov

RAABE, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

22. 2. 2018

4142102082

VO - prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia za 2/2018

111,60 EUR jednosto jedenásť eur šesťdesiat centov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

21. 2. 2018

2430883608

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 13.2.2018 do 12.03.2018

59,60 EUR päťdesiat deväť eur šesťdesiat centov

Orange Slovensko, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

21. 2. 2018

18020077

OU - turistická mapa Chočské vrchy - Liptovská Mara

180,36 EUR jednosto osemdesiat eur tridsať šesť centov

VKÚ Harmanec, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

19. 2. 2018

8203316725

OU - poplatok za telekomunikačné služby od 15.01.2018 do 14.02.2018

42,00 EUR štyridsať dva eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

15. 2. 2018

18009

OBEC - nákup brikiet

3 019,18 EUR tri tisíc devätnásť eur osemnásť centov

Predaj palív - Eugénia Zaťková

Obec Liptovská Sielnica

15. 2. 2018

10180026

OBEC - TKO + vývoz za 1/2018

332,85 EUR tristo tridsať dva eur osemdesiat päť centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

15. 2. 2018

10180146

OBEC - TKO + vývoz za 1/2018

240,66 EUR dvesto štyridsať eur šesťdesiat šesť centov

OZO, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

7. 2. 2018

18006

OU - úradná skúška výťahu inšpekčným dozorom TUV Banská Bystrica (kotolňa)

396,00 EUR tristo deväťdesiat šesť eur

SEVYT s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

7. 2. 2018

2/1/2018

OU - spracovanie výpočtov poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v roku 2018 podľa skutočnosti v roku 2

70,00 EUR sedemdesiat eur

Irena Hudečková

Obec Liptovská Sielnica

7. 2. 2018

8201998860

OU, MŠ - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2018 do 31.01.2018

63,59 EUR šesťdesiat tri eur päťdesiat deväť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

5. 2. 2018

1801850

OU - poplatok za internetové služby za obdobie 2/2018

33,19 EUR tridsať tri eur devätnásť centov

Alconet, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

5. 2. 2018

1802006

OU - ročný poplatok za doménu www.liptsielnica.sk za obdobie od 16.02.2018 do 15.02.2019

33,19 EUR tridsať tri eur devätnásť centov

Alconet, s.r.o.

Obec Liptovská Sielnica

5. 2. 2018

3012000835

OBEC - príspevok na autobus za 1/2018

63,73 EUR šesťdesiat tri eur sedemdesiat tri centov

Arriva Liorbus, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

31. 1. 2018

01/2018

VO - údržbárske práce za 4Q/2017

178,00 EUR jednosto sedemdesiat osem eur

FYRO - Jozef Rojček

Obec Liptovská Sielnica

31. 1. 2018

2018/09/01

ZS - vystavenie zdravotného posudku pre sociálnu odkázanosť

17,00 EUR sedemnásť eur

Voštináková Marta MUDr.

Obec Liptovská Sielnica

26. 1. 2018

18007

OBEC - nákup brikiet

1 248,65 EUR jedentisíc dvesto štyridsať osem eur šesťdesit päť centov

Predaj palív - Eugénia Zaťková

Obec Liptovská Sielnica

26. 1. 2018

2426431789

OU - poplatok za telekomunikačné služby za obdobie od 13.01.2018 do 12.02.2018

67,72 EUR šesťdesiat sedem eur sedemdesiat dva centov

Orange Slovensko, a.s.

Obec Liptovská Sielnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1576-1600 z 1604