Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Tlačivá

DROBNÉ STAVBY

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 413x | 15.02.2018

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 356x | 15.02.2018

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 343x | 15.02.2018

Ohlásenie drobnej stavby - smerová informačná tabuľa Stiahnuté: 395x | 15.02.2018

Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studňa Stiahnuté: 342x | 15.02.2018

PES

Evidenčný list psa Stiahnuté: 328x | 15.02.2018

Vznik daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 332x | 15.02.2018

Zánik daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 302x | 15.02.2018

UBYTOVANIE

Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 358x | 15.02.2018

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Stiahnuté: 311x | 15.02.2018

MIESTNY POPLATOK ZA TKO

Žiadosť o vrátenie pomernej časti miestneho poplatku za zomrelú osobu Stiahnuté: 338x | 15.02.2018

VEREJNÉ PRIESTRANSTVO

Žiadosť o rozkopanie verejného priestranstva Stiahnuté: 316x | 15.02.2018

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 344x | 15.02.2018

MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie podľa § 8 cestného zákona Stiahnuté: 334x | 15.02.2018

PODUJATIA

Oznamovacia povinnosť verejného kultúrneho podujatia Stiahnuté: 310x | 15.02.2018

OVZDUŠIE

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 295x | 15.02.2018

SÚPISNÉ A ORIENTAČNÉ ČÍSLO

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 329x | 15.02.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu Stiahnuté: 345x | 15.02.2018

Stránka

  • 1

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK