Navigácia

Obsah

Vývoz TKO (tuhý komunálny odpad) v obci - najbližší vývoz: 23.02.2021

Typ: ostatné
Vývoz TKO (tuhý komunálny odpad) v obci 1V obci Liptovská Sielnica sa TKO vyváža každý párny UTOROK v mesiaci. 
Termíny vývozov: 23.02.2021, 09.03.2021, 23.03.2021.
V obci je zavedený žetónový zber, cena žetónu od 1.1.2021 1 ks/2,80 €.
Na akúkoľvek zmenu Vás včas upozorníme.
VÝVOZ SEPAROVANÉHO ZBERU V OBCI - tabuľka v prílohe.
Obec Liptovská Sielnica oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o odpadoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení Zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (KO) za predchádzajúci kalendárny rok. Rok 2018 - úroveň vytriedenia 32,15 %, rok 2019 - úroveň vytriedenia 60,33 %.
Pre našu obec je z pohľadu odpadov najdôležitejší poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku. Tento poplatok závisí od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov, koľko vyseparujeme - toľko budeme platiť.
V prílohe si nájdete rôzne pomôcky a návody ako správne separovať.
DôLEŽITÝ OZNAM!
V snahe o skvalitnenie separovaného odpadu a zníženie ukladaného odpadu na skládke v Partizánskej Ľupči spoločnosť OZO a.s. Liptovský Mikuláš spustila do prevádzky NOVÝ ZBERNÝ DVOR v katastri obce Svätý Kríž v objekte bývalej čerpacej stanice JURKI na komunálny, stavebný, veľkoobjemový a elektronický odpad, šatstvo, opotrebované pneumatiky... Z tohoto dôvodu už NEBUDE možné prijímať odpad od občanov ani firiem pôsobiacich na území obce na skládku v Partizánskej Ľupči. Prevádzková doba: pondelok - piatok: 7,00 - 15,00 hod., apríl - september: sobota 8,00 - 12,00 hod..


Prílohy

Vytvorené: 17. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 2. 2021 10:39
Autor: