Navigácia

Obsah

HaZZ - upozornenie na požiare rodinných domov

Typ: ostatné
HaZZ - upozornenie na požiare rodinných domov 1V roku 2018 si požiare rodinných domov vyžiadali 23 usmrtených osôb a 76 zranených. Z 1059 prípadov požiarov rodinných domov, až 419 z nich pripadá na vyhorenie sadzí v komíne a ďalšia takmer stovka prípadov požiarov vznikla v dôsledku porúch na vykurovacom telese, nedodržaní zásad skladovania horľavých látok pri vykurovacom telese alebo jeho nesprávnej obsluhe.
Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi musí každý vlastník objektu zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov.
Čistenie a kontrolu, pokiaľ nie je určené inak (napr. po zmene druhu paliva, stavebných úpravách na telese komína, zámene spotrebiča a pod.) nemusí vykonávať len odborne spôsobilá osoba. No ten, kto čistenie a kontrolu vykonal, je povinný urobiť zápis do denníka čistenia a kontroly komína.
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši spracovalo v záujme zvyšovania protipožiarnej bezpečnosti a väčšej ochrany vlastníkov rodinných domov v prípade poistných udalostí pri požiaroch komínov tlačovinu „Denník čistenia a kontroly komína“.
Denník Vám doručí Obecný úrad Liptovská Sielnica do všetkých domácností v obci.

Ďakujeme za spoluprácu.
S pozdravom
pplk. PhDr. Eva Krajčiová
riaditeľka Okresného riaditeľstva HaZZ Liptovský Mikuláš


Vytvorené: 20. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 1. 2020 10:47
Autor: Správca Webu