Navigácia

Obsah

Udalosti v obci

 

V obci Liptovská Sielnica sa TKO vyváža každý nepárny UTOROK v mesiaci. 
Najbližší termín vývozu: 22.9.2020.
V obci je zavedený žetónový zber, cena žetónu: 1ks/2,40 €.
Na akúkoľvek zmenu Vás včas upozorníme.