Navigácia

Obsah

Udalosti v obci

                                                   Obecný úrad Liptovská Sielnica oznamuje,

 že z dôvodu pandémie COVID19 upravuje stránkové dni a hodiny:

pondelok:    8,00 – 11,00 hod.

utorok:         zatvorené

streda:        8,00 – 11,00    13,00 - 15,00 hod.

štvrtok:        zatvorené

piatok:         8,00 – 11,00 hod.

Žiadame klientov, aby uprednostnili telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie.

Kontakty: 0918/276 402 Guráň Igor, starosta obce, igor.guran@gmail.com,

obecný úrad: 044/55 97 211, 0911/930 221, e-mail: obecls@liptsielnica.sk, ouls@liptsielnica.sk

Mimo týchto časov bude budova pre verejnosť zatvorená.

                                                             Vážení klienti,

vzhľadom na novú Vyhlášku č. 160 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len "Vyhláška"), platí od 28. apríla 2021 05:00 hod. do uplynutia 28. mája 2021 ZÁKAZ VSTUPU do OBECNÉHO ÚRADU (pracoviská zamestnávateľa), či povinnosť prevádzkovateľov, vrátane škôl a školských zariadení, zamedziť vstup osôb do priestorov ich prevádzok. Prevádzkovateľ je oprávnený pustiť dnu osobu pokiaľ sa osoba vstupujúca do objektu preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, respektíve dokladom o výnimke.

Ďakujeme, že sme zodpovední!