Navigácia

Obsah

Organizácie

Pozemkové spoločenstvo urbariátu

Liptovská Sielnica 196

Kancelária: 0948/095 954                                         Úradné hodiny:
Predseda:                                                                   streda: 8,00 - 12,00
Straka Milan - 0948/352 231                                     piatok: 8,00 - 15,00

urbarls@urbarls.skwww.urbarls.sk


Povolenky na vstup ,,Hrachovišnie,, – mólo vydáva Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovská Sielnica č. 196 (zelený dom na konci obce).

cenník: podielnik -  bezplatne

              nepodielnik - ročná: 20,00 €

              nepodielnik - mesačná: 10,00 €