Navigácia

Obsah

Organizácie

Obecná knižnica

Liptovská Sielnica 77

Otváracie hodiny: pondelok 16,00 - 17,30

Správca knižnice: Gežíková Michaela, Liptovská Sielnica 202