Navigácia

Obsah

Organizácie

Materská škola Liptovská Sielnica 78

Riaditeľka:  Mgr. Perunová Slavomíra

učiteľka: Katarína Kojšová

kontakt: 0910/477 699, msliptovskasielnica@gmail.com  

Dokumenty:

Rada školy pri MŠ:

BA(Hons.) Jana Portugall - predseda RŠ, rodič

Katarína Kojšová - pedagogický zamestnanec

Silvia Gežíková - nepedagogický zamestnanec

Ing. Marek Hulec - rodič

Ing. Igor Rendek - poslanec obecného zastupiteľstva

 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení :

Správa za školský rok 2018-2019

Správa za školský rok 2017-2018

Správa za školský rok 2016-2017

Správa za školský rok 2015-2016

    

Detičky z materskej školy dávajú všetkým na známosť, že vyhrali s projektom ,,Interaktívne ihrisko v Sielničkove s ekologickou záhradkou,, grant od Nadácie Tesco v hodnote 1.300,- €.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali, ktorí za náš projekt hlasovali....

MŠ - grant Tesco

takto bude vyzerať nové ihrisko