Navigácia

Obsah

Organizácie

Materská škola Liptovská Sielnica 78

Milé deti, milí rodičia, od 1.6.2020 začíname!

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ od 1.6.2020

Organizačné a prevádzkové pokyny pre zákonných zástupcov 1. časť

Organizačné a prevádzkové pokyny pre zákonných zástupcov 2. časť

 

Oznámenie o zápise do materskej školy pre školský rok 2020 -2021

Oznámenie o zápise do MŠ pre školský rok 2020 - 2021 - od 30.04.2020 do 30.05.2020 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, vyhlásenie zákonného zástupcu, potvrdenie lekára

Zápis sa uskutoční od 30.04.2020 do 30.05.2020 iba písomnou formou, prípadne elektronicky. Potrebné podklady si môžete vyzdvihnúť a vyplnené doniesť aj na Obecný úrad v Liptovskej Sielnici.

Riaditeľka:  Mgr. Perunová Slavomíra

učiteľka: Katarína Kojšová

kontakt: 0910/477 699, msliptovskasielnica@gmail.com  

Dokumenty:

Rada školy pri MŠ:

BA(Hons.) Jana Portugall - predseda RŠ, rodič

Katarína Kojšová - pedagogický zamestnanec

Silvia Gežíková - nepedagogický zamestnanec

Ing. Marek Hulec - rodič

Ing. Igor Rendek - poslanec obecného zastupiteľstva

 

Milí rodičia, priatelia,

opäť prišiel čas daňových priznaní a opäť sa môžete slobodne rozhodnúť, komu venujete vaše 2% z dane z príjmu. Nenechajte ich prepadnúť štátu , podporte našu materskú školu.

MŠ - vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane 2% za rok 2019

MŠ - potvrdenie o zaplatení dane 2% za rok 2019

Tlačivá si môžete vyzdvihnúť aj na Obecnom úrade v Liptovskej Sielnici.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú!

 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení :

Správa za školský rok 2018-2019

Správa za školský rok 2017-2018

Správa za školský rok 2016-2017

Správa za školský rok 2015-2016

    

Detičky z materskej školy dávajú všetkým na známosť, že vyhrali s projektom ,,Interaktívne ihrisko v Sielničkove s ekologickou záhradkou,, grant od Nadácie Tesco v hodnote 1.300,- €.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali, ktorí za náš projekt hlasovali....

MŠ - grant Tesco

takto bude vyzerať nové ihrisko