Navigácia

Obsah

Územný plán (ÚPN-O)obce Liptovská Sielnica

Objednávateľ: Obec Liptovská Sielnica

Obstarávateľ:  Ing. arch. Ján Burian

Spracovateľ:    AAA-KROPITZ, Žilina

                        Ing. arch. Pavel Kropitz, autorizovaný architekt SKA, č. reg. 0167

 

ÚPN-O obce Liptovská Sielnica (12/2010)

upn-o-liptovska-sielnica-textova-cast.pdf  - Územný plán obce Liptovská Sielnica - textová časť
upn-o-liptovska-sielnica-graficka-cast.pdf  - Územný plán obce Liptovská Sielnica - grafická časť
VZN o záväznej časti Územného plánu obce Liptovská Sielnica.pdf

 

ÚPN-O zmeny a doplnky č. 1 (11/2014)

ÚPN-O - Nariadenie o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 1 z 25.11.2014

ÚPN-O - Uznesenie č. 81-2014 Zmena a doplnok č. 1 z 07.11.2014

ÚPN-O - Zmena a doplnok č. 1 - textová časť z 7-2014

 

ÚPN-O zmeny a doplnky č. 2 (9/2021)

ÚPN-O - oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Liptovská Sielnica - 29.09.2021

ÚPN-O - ZaD č. 2 - oznámenie o začatí obstarávania a žiadosť - 29.09.2021