Navigácia

Obsah

hasiči   

 

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Sielnica

     Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) ako organizačná zložka obce Liptovská Sielnica, je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR (dobrovoľná požiarna ochrana). Svoju činnosť rozvíja v súlade so stanovami DPO SR a zákonom č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej PO SR. Všetci členovia vykonávajú povinnosti spojené s fungovaním DHZ bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase.

     Pomáhajú pri záchranných prácach pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach podľa vybavenia jednotky. Povinnosť obce založiť DHZ v obciach nad 500 obyvateľov určuje Zákon o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. § 15 ods. 1, písm. b).       

     Dobrovoľní hasiči v obci pôsobia od roku 1891. Dnešná doba požaduje, aby hasiči hospodárili samostatne aj s obcou. Z tohto dôvodu sa založil dňa 27. decembra 2013 DHZ obce Liptovská Sielnica.

V súčasnosti má zbor 33 členov a je zaradený do kategórie ,,C“.

Zloženie výboru DHZ v Liptovskej Sielnici na rok 2022:

-  predseda: Vladimír Guráň

-  veliteľ za obec: Marek Lovich

-  veliteľ za DHZ: Peter Halahija

-  tajomník: Roman Hajdúch

-  preventivár: Stanislav Gežík

-  referent pre mládež: Ing. Katarína Guráňová 

-  strojník: Ľubomír Gežík

-  hospodár: Ľubomír Péti

-  predseda RK (revízor): Michaela Gežíková

-  členovia výboru: Pavol Caban, Vladimír Črep

hasiči

Čo sme spolu dokázali:

plameň - okresné kolo

21.05.2022: DHZ - detská súťaž Plameň - okresné kolo Kvačany - 1. miesto dievčatá

12.06.2022: DHZ - detská súťaž Plameň - krajské kolo Lisková - 9. miesto dievčatá

02.07.2022: 140. výročie DHZ Liptovský Trnovec - okrsková súťaž - 5. miesto dospelý

20.08.2022: Putovný pohár DHZ - Liptovská Sielnica - 2. miesto dospelý