Číslo objednávkySúborObjednávateľDodávateľCena objednávkyDátum podpisuDátum zverejnenia
2/2018 Objednávame si u Vás výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia v roku 2018 podľa skutočnosti roku 2017 (423 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Irena Hudečková - odborne spôsobilý technik vo výstavbe, ul. Kuznányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40 004 295 0,00 € 9.01.2018 10.01.2018
1/2018 OU - objednávka 250 ks stravných lístkov v hodnote 3,50 € na obdobie 1-3/2018 (216 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000 875,- € 8.01.2018 8.01.2018
21/2017 Objednávame si u Vás vývoz zvonových kontajnerov (sklo) vozidlom s hydraulickou rukou v počte 6 ks. (408 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 183 636 0,00 € 15.12.2017 15.12.2017
20/2017 Objednávame si u Vás športové súpravy pre TJ Liptovská Sielnica (335 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Sportika SK s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava, IČO: 46061703 418,73 € 11.12.2017 11.12.2017
19/2017 objednávame si u Vás vyhotovenie LV, katastrálnej mapy pre potreby do žiadostí o nenávratné finančné príspevky (881 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Okresný úrad LM, Katastrálny odbor, Kollárova 3, 031 01 Liptovský Mikuláš 0,00 € 15.11.2017 15.11.2017
18/2017 Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu vzduchotechniky na KD v Liptovskej Sielnici (454 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Izolstav, Pod Čerencom 297/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 141 75 924 0,00 € 10.11.2017 10.11.2017
17/2017 Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky program REPETE - Dušan Grúň pri príležitosti ,,Október - mesiac úcty k starším,, (209 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Maja Production s.r.o., Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava 3, IČO: 359 20 483 600,00 € 2.10.2017 2.10.2017
16/2017 PO - objednávka 5 ks hasičských vychádzkových uniforiem pre DHZ Liptovská Sielnica (248 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Hasmat LM s.r.o., S. B. Hroboňa 271/2, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 150 693 1125,20 € 2.10.2017 2.10.2017
15/2017 OU - objednávka 250 ks stravných lístkov v hodnote 3,50 € na obdobie 10-12/2017 (216 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000 875,- € 2.10.2017 2.10.2017
14/2017 Objednávame si u Vás periodické oprávnené meranie emisií kotlov K1 a K2 pri spaľovaní tuhého paliva v kotolni (465 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Enviro Team Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 0,00 € 7.09.2017 7.09.2017
13/2017 objednávame si u vás dodávku hasičských zariadení pre DHZ Liptovská Sielnica (216 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Hasmat LM s.r.o., S. B. Hroboňa 271/2, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 150 693 1064,76 € 23.08.2017 24.08.2017
12/2017 Objednávame si u Vás vývoz zvonových kontajnerov (sklo) vozidlom s hydraulickou rukou v počte 6 ks. (218 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 183 636 0,00 € 24.05.2017 24.05.2017
11/2017 Objednávame si u Vás zhotovenie geometrického plánu - odčlenenie parciel okolo Zelenej bytovky Liptovská Sielnica 178, podľa požiadaviek objednávateľa (222 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 AGEOMAR, s.r.o., 032 23 Liptovská Sielnica 183, IČO: 366 83 621 0,00 € 18.05.2017 22.05.2017
10/2017 OU - objednávka 320 ks stravných lístkov v hodnote 3,50 € na obdobie 7-9/2017 (215 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000 1120,- € 22.05.2017 22.05.2017
9/2017 objednávame si u Vás 5 ks rošt liatinový na kotol VSB4 (kotolňa) (169 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 SITTEK s.r.o., Čs. armády 302, 735 81 Bohunín, ČR 300,00 € 9.05.2017 10.05.2017
8/2017 objednávame si u Vás terénne úpravy závozu zeminy pri kostole v Liptovskej Sielnici - JCB 3cx (426 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stanislav Lukáč, Čsl. armády 781, 034 95 Likavka 0,00 € 5.05.2017 9.05.2017
7/2017 objednávame si u Vás stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. KN-C 543/13 Liptovská Sielnica (422 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Ing. Miroslav Todák, Čsl. brigády 1611/16, 031 01 Liptovský Mikuláš 0,00 € 29.03.2017 30.03.2017
6/2017 objednávame si u Vás nakládku a prevoz 2 ks unimobuniek z Pavčinej Lehoty do Liptovskej Sielnice - ihrisko TJ (209 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ISO&spol. s r.o., Lesnícka 198/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 68 521 0,00 € 28.03.2017 28.03.2017
5/2017 OU - objednávka 240 ks stravných lístkov v hodnote 3,50 € na obdobie 4-6/2017 (216 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000 840,00 € 21.03.2017 21.03.2017
4/2017 KD - objednávame si u vás 100 ks lisovaných zmotkov (drátenky) (153 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Armatury KLAD, spol. s.r.o., KB CZK, Janská 1596/22, 746 01 Opava, IČO: 253 58 553 0,00 € 26.01.2017 26.01.2017
3/2017 OBEC - objednávame si u Vás výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia v roku 2017 podľa skutočnosti roku 2016 (227 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Ing. arch. Emil Hudeček, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš 0,00 € 26.01.2017 26.01.2017
2/2017 KD - objednávame si u vás opravu havarijného stavu v kultúrnom dome - výmena a oprava radiátorov (214 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stanislav Gežík, 032 23 Liptovská Sielnica 106, IČO: 40 003 299 0,00 € 18.01.2017 18.01.2017
1/2017 OU - objednávka 240 ks stravných lístkov v hodnote 3,50 € na obdobie 1-3/2017 (216 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000 840,00 € 2.01.2017 2.01.2017
12/2016 OBEC - objednávame si u Vás posyp miestnych komunikácií v obci Liptovská Sielnica (209 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Správa ciest ŽSK - závod Liptov, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 0,00 € 9.12.2016 9.12.2016
11/2016 OU - objednávka 240 ks stravných lístkov v hodnote 3,20 € na obdobie 7-9/2016 (216 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000 768,00 € 5.09.2016 5.09.2016
10/2016 MŠ - objednávame si u vás koberec podľa cenovej a kalkulačnej ponuky s pokládkou - spálňa MŠ Liptovská Sielnica (222 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Koberce Trend, Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 462 72 071 0,00 € 30.08.2016 31.08.2016
9/2016 Objednávame si u Vás čerpadlo s motorom ,,META 10 LC s MG1 a 1,1 kW motorom,, v počte 1 ks (208 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Maxtra Control s.r.o., Sereďská 418, 925 52 Šoporňa, IČO: 341 06 171 2032,80 € 18.07.2016 19.07.2016
8/2016 OBEC - objednávame si u Vás vývoz zvonových kontajnerov (sklo) vozidlom s hydraulickou rukou v počte 6 ks. (210 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 183 636 0,00 € 31.05.2016 1.06.2016
7/2016 OU - objednávka 240 ks stravných lístkov v hodnote 3,20 € na obdobie 4-6/2016 (216 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000 768,00 € 18.05.2016 19.05.2016
6/2016 OU - objednávka archívnych skríň na spisy (201 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 GUDE s.r.o., Podtúreň - Roveň 208, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 364 08 786 1099,53 € 2.05.2016 2.05.2016
5/2016 objednávame si u Vás stravovanie detí v MŠ Liptovská Sielnica v termíne od 07.03.2016 do 11.03.2016 (208 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ŠJ pri ZŠ v Kvačanoch, 032 23 Kvačany 227 0,00 € 7.03.2016 7.03.2016
4/2016 OU - objednávame si u Vás publikáciu ,,Kompetenčné právo v obecnej samospráve,, (247 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RVC - ZO so sídlom v Štrbe, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO: 31 954 502 15,00 € 23.02.2016 24.02.2016
3/2016 OBEC - objednávame si u Vás publikáciu ,,Liptov z neba,, (370 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 CBS spol. s r.o., 974 01 Kynceľová 54, IČO: 36 754 749 300,00 € 4.02.2016 4.02.2016
2/2016 OBEC - objednávame si u Vás výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia v roku 2016 podľa skutočnosti roku 2015 (214 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Ing. arch. Emil Hudeček, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš 0,00 € 1.02.2016 2.02.2016
1/2016 OU - objednávka 300 ks stravných lístkov v hodnote 3,20 € na obdobie 1-3/2016 (215 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000 960,00 € 25.01.2016 26.01.2016
22/2015 objednávame si u Vás autobus na prepravu osôb LM-LS-Zvolen a späť na kultúrne podujatie, ktoré sa uskutoční dňa 27.11.2015 (140 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 AŠG - autoškola Grešo - Grešová, Komenského 3939, 031 01 Liptovský Mikuláš 0,00 € 26.11.2015 3.12.2015
21/2015 Objednávame si u Vás vývoz zvonových kontajnerov (sklo) vozidlom s hydraulickou rukou v počte 6 ks. (220 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 0,00 € 24.11.2015 25.11.2015
20/2015 OU - objednávka 240 ks stravných lístkov v hodnote 3,20 € na obdobie 10-12/2015 (216 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 768,00 € 13.11.2015 18.11.2015
19/2015 objednávame si u Vás stanovenie všeobecnej hodnoty budovy Požiarnej zbrojnice Liptovská Sielnica a priľahlého pozemku (227 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ing. Miroslav Todák, Čsl. brigády 1611/16, 031 01 Liptovský Mikuláš 0,00 € 12.11.2015 12.11.2015
18/2015 objednávame si u vás opravu vedenia prívodu elektrickej energie verejného osvetlenia obce spolu s dodávkou materiálu (191 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Kpt. Nálepku 2172/16A, 031 01 Liptovský Mikuláš 0,00 € 4.11.2015 5.11.2015
17/2015 Objednávame si u Vás zhotovenie geometrického plánu - zameranie ihriska pri KD a odčlenenie parciel z dôvodu vysporiadania majetkových pomerov tohto ihriska (217 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 AGEOMAR, s.r.o., 032 23 Liptovská Sielnica 183 0,00 € 19.10.2015 20.10.2015
16/2015 Objednávame si u Vás stanovenie všeobecnej ceny pozemku na základe geometrického plánu vypracovaného Ing. Rajniakom (214 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ing. Miroslav Todák, Čsl. brigády 1611/16, 031 01 Liptovský Mikuláš 0,00 € 19.10.2015 20.10.2015
15/2015 Matrika - objednávka matričných dokladov (204 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 830 05 Bratislava 35 25,00 € 2.09.2015 2.09.2015
14/2015 OU - objednávka 240 ks stravných lístkov v hodnote 3,20 € na obdobie 7-9/2015 (216 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 768,00 € 7.07.2015 7.07.2015
13/2015 Objednávame si u Vás aktualizáciu a vyhotovenie tabule hrobových miestpre cintorín obce Liptovská Sielnica (215 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Dataz s.r.o., SNP 313/21, 919 04 Smolenice 388,- € 5.06.2015 8.06.2015
12/2015 OU - objednávame si u Vás 5 ks rošt liatinový na kotol VSB4 (168 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SITTEK s.r.o., Čs. armády 302, 735 81 Bohunín, ČR 340,00 € 2.06.2015 3.06.2015
11/2015 OU - objednávka internej dokumentácie v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. (437 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 CUBS plus s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice 55,- € 27.05.2015 1.06.2015
10/2015 OBEC - objednávame si u Vás vypracovanie projektu multifunkčného ihriska a priľahlej oddychovej zóny na KN-C 459/78, 459/79, 459/75, resp. 543/2 k.ú. Liptovská Sielnica (225 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 05 Liptovský Mikuláš 0,00 € 4.05.2015 4.05.2015
9/2015 OU - objednávka 240 ks stravných lístkov v hodnote 3,20 € na obdobie 4-6/2015 (216 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 768,00 € 14.04.2015 14.04.2015
8/2015 OBEC - objednávame si u Vás spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu živičného krytu na miestnej komunikácii o dĺžke 546 m v obci Liptovská Sielnica (226 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Designcraft s.r.o., Vrbická 1948, 031 01 Liptovská Sielnica 0,00 € 27.03.2015 30.03.2015
7/2015 OBEC - objednávame si u Vás vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu miestnej komunikácie (od katolíckeho kostola po materskú školu) (222 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Geodetické práce - Vrlík s.r.o., Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok 0,00 € 27.02.2015 3.03.2015
6/2015 MŠ - objednávame si u vás prečistenie odpadového potrubia v budove Materskej školy Liptovská Sielnica č. 78 (214 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 0,00 € 25.02.2015 26.02.2015
5/2015 OBEC - objednávame si u Vás vývoz zvonových kontajnerov (sklo) vozidlom s hydraulickou rukou v počte 6 ks. (784 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Verejnoprospešné služby, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 0,00 € 16.02.2015 16.02.2015
4/2015 OBEC - objednávka prezentácie obce v maľovanej mape Liptov (515 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 CBS spol. s.r.o., 974 01 Kynceľová 54 299,- € 9.02.2015 11.02.2015
3/2015 OU - objednávame si u vás ,,Výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia v roku 2015 podľa skutočnosti roku 2014,, s tabuľkovými prílohami (426 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ing. Arch. Emil Hudeček, Ateliér architektúry a ekológie, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš 0,00 € 28.01.2015 30.01.2015
2/2015 OU - objednávame si u vás opravu reklamnej tabule Obce Liptovská Sielnica umiestnenej pri vstupe do obce (377 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 ISO &spol. s.r.o., Lesnícka 10, 031 Liptovský Mikuláš 0,00 € 15.01.2015 16.01.2015
1/2015 OU - objednávka 180 ks stravných lístkov v hodnote 3,20 € na obdobie 1 - 3/2015 (154 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 576,- € 15.01.2015 16.01.2015
9/2014 OU - objednávka 140 ks stravných lístkov v hodnote 3,- € na obdobie 10 - 12/2014 (154 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 426,00 € 24.10.2014 24.10.2014
8/2014 OU - objednávka publikácie ,,Komentár k zákonu o obecnom zriadení,, v počte 2 kusy (77 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 RVC - združenie obcí, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba 106,00 € 9.10.2014 10.10.2014
7/2014 OBEC - objednávka odbornej prehliadky kotlov na pevné palivo na obecnom úrade Liptovská Sielnica v zmysle vyhlášky č. 25/1984, 508/2009 (196 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Malíček Vladimír, Revízia plynových zariadení, J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš 0,00 € 8.09.2014 9.09.2014
5/2014 OU - objednávka 240 ks stravných lístkov v hodnote 3,- € na obdobie 7 - 9/2014 (153 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 726,00 € 17.07.2014 18.07.2014
6/2014 MŠ - objednávka farieb pre materskú školu podľa vlastného výberu (85 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš 300,- € 7.07.2014 10.07.2014
4/2014 OBEC - objednávka rotačnej kosačky Panter FD2H s hydrostatickým pohonom (120 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Merkur Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 1.429,- € 27.06.2014 27.06.2014
3/2014 OBEC - objednávka ozvučovacej techniky (103 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Duo RH s.r.o., Námestie Osloboditeľov 86/22, 031 01 Liptovský Mikuláš 300,- € 30.05.2014 4.06.2014
2/2014 OU - objednávka 240 ks stravných lístkov v hodnote 3,- € na obdobie 4 - 6/2014 (196 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 720,00 € 14.04.2014 15.04.2014
1/2014 OU - objednávka 180 ks stravných lístkov v hodnote 3,- € na obdobie 1 - 3/2014 (154 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 540,- € 30.01.2014 5.02.2014
8/2013 ZS - prečistenie kanalizačného potrubia v zdravotnom stredisku (167 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 0,00 € 5.11.2013 5.11.2013
7/2013 OU - objednávka 180 ks stravných lístkov v hodnote 3,- € na obdobie 10 - 12/2013 (154 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 540,- € 18.10.2013 22.10.2013
6/2013 OU - objednávka 180 ks stravných lístkov v hodnote 3,- € na obdobie 7 - 9/2013 (215 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 540,- € 24.07.2013 26.07.2013
5/2013 OU - objednávka renovácie počítača + dátový zdroj na zálohovanie a archivovanie údajov (481 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 300,- € 8.04.2013 9.04.2013
3/2013 OU - objednávka 180 ks stravných lístkov v hodnote 3,- € na obdobie 4 - 6/2013 (511 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 540,- € 26.03.2013 26.03.2013
4/2013 MŠ - objednávame si u vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodného zariadenia a vystavenie správ o OP a OS (508 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Rojček Jozef, 032 23 Liptovská Sielnica 0,00 € 22.03.2013 25.03.2013
M2-2013/11-2013 Matrika - objednávka matričných dokladov (418 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Tlačiareň MV SR, P.O.BOX 11, Sklabinská 1, 830 05 Bratislava 35 0,00 € 6.02.2013 7.02.2013
1/2013 OU - objednávka 180 ks stravných lístkov v hodnote 3,- € na obdobie 1 - 3/2013 (511 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 540,- € 18.01.2013 21.01.2013
4/2012 OU - objednávka 200 ks stravných lístkov v hodnote 3,- € na obdobie 10 - 12/2012 (510 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 600,- € 26.10.2012 5.11.2012
3/2012 Matrika - objednávame si u vás ďalšiu časť príručky matrikára ,, Uzavretie manželstva + vzory,, (148 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie matrikárov SR, Dr. Alexandra 64, 060 01 Kežmarok 15,00 € 20.09.2012 20.09.2012
2/2012 OU - objednávka 300 ks stravných lístkov v hodnote 2,85 € na obdobie 7 - 9/2012 (531 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 855,- € 24.07.2012 1.08.2012
1/2012 OU - objednávame si u vás správu registratúry a vyradenie spisov (867 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Archív Tatry s.r.o., Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 0,00 5.03.2012 15.03.2012