Číslo faktúrySúborObjednávateľDodávateľFakturovaná cenaDátum vystaveniaDátum zverejnenia
2/1/2018 OBEC - spracovanie výpočtov poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v roku 2018 podľa skutočnosti roku 2017 (424 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Irena Hudečková - odborne spôsobilý technik vo výstavbe, ul. Kuznányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40 004 295 70,00 € 31.01.2018 9.02.2018
18006 OU - úradná skúška výťahu vyhodnotením inšpekčným dozorom TUV B. Bystrica (465 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 SEVYT s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 10 471 396,00 € 4.02.2018 7.02.2018
8201998860 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.01.2018 do 31.01.2018 (1.95 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 63,59 € 1.02.2018 7.02.2018
1801850 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 2/2018 (452 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.02.2018 5.02.2018
1802006 OU - ročný poplatok za doménu www.liptsielnica.sk od 16.02.2018 do 15.02.2019 (498 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 2.02.2018 5.02.2018
3012000835 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 1/2018 (354 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 31.01.2018 5.02.2018
01/2018 VO - údržbárske práce na verejnom osvetlení za 4Q/2017 (653 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 FYRO - Jozef Rojček, 032 23 Liptovská Sielnica 68, IČO: 17 875 064 178,00 € 30.01.2018 5.02.2018
18007 OBEC - nákup brikiet (417 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1248,65 € 22.01.2018 30.01.2018
2426431789 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.01.2018 do 12.02.2018 (2.55 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 67,72 € 16.01.2018 26.01.2018
4142102027 VO - prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia za 1/2018 (439 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 111,60 € 15.01.2018 23.01.2018
10171679 OBEC - TKO + odvoz 12/2017 (530 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 350,41 € 12.01.2018 17.01.2018
2018002 KD - výmena + hydroizolácia 3 ks ventilátorov na streche kultúrneho domu (405 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Izolstav, Pod Čerencom 297/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 141 75 924 1317,60 € 11.01.2018 17.01.2018
9180024513 VO - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2017 (dobropis) (4.33 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 -357,12 € 6.01.2018 11.01.2018
9180024202 DS - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2017 (dobropis) (1.69 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 -3,13 € 6.01.2018 11.01.2018
9180023858 MŠ - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2017 (dobropis) (1.7 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 -19,70 € 6.01.2018 11.01.2018
9180024016 OU - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2017 (dobropis) (1.74 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 -14,68 € 6.01.2018 11.01.2018
9180024006 KD - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2017 (dobropis) (1.71 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 -346,62 € 6.01.2018 11.01.2018
9180023996 VO - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2017 - dobropis (1.72 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 -686,53 € 6.01.2018 11.01.2018
9180023848 ZS - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2017 (1.74 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 84,34 € 6.01.2018 11.01.2018
9180024815 TJ - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2017 (670 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 0,39 € 6.01.2018 11.01.2018
3018901957 OU - objednávka 250 ks stravných lístkov v hodnote 3,50 € na obdobie 1-3/2018 (590 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000 881,- € 9.01.2018 11.01.2018
170018813 OU, KD, ZS, MŠ - vyúčtovanie vodného, stočného, zrážkových vôd za obdobie 7 - 12/2017 (842 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 366 72 441 293,02 € 5.01.2018 8.01.2018
170018339 KOMUNIKÁCIA - vyúčtovanie zrážkových vôd za obdobie 7 - 12/2017 (648 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 366 72 441 1268,77 € 5.01.2018 8.01.2018
3012000618 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 12/2017 (372 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 31.12.2017 8.01.2018
8200043719 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.12.2017 do 31.12.2017 (1.27 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 65,62 € 1.01.2018 8.01.2018
2017021957 OBEC - vývoz kontajnerov na sklo (zvony) 12/2017 (456 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 183 636 94,01 € 28.12.2017 4.01.2018
20170019 OU - oprava toalety (krčok) (371 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 EFEKT - Peter Gežík, 032 23 Liptovská Sielnica 106, IČO: 348 44 937 128,97 € 27.12.2017 4.01.2018
1703928336 MŠ - predškolská výchova 3 - 6/2018 (512 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 311 24 7,20 € 8.12.2017 2.01.2018
8112/17 ROZHLAS - dodávka a montáž bezdrôtového rozhlasu (466 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 CSB spol. s r.o., Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 566 138 7738,80 € 14.12.2017 27.12.2017
20170927 ŠJ - zber biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiace 10-12/2017 (411 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča, IČO: 505 20 075 30,00 € 17.12.2017 27.12.2017
4142101968 VO - prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia za 12/2017 (434 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 111,60 € 15.12.2017 27.12.2017
2421992080 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.12.2017 do 12.01.2018 (1.8 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 43,70 € 16.12.2017 20.12.2017
7105977990 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.11.2017 do 14.12.2017 (1.54 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 42,00 € 15.12.2017 20.12.2017
10171514 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za 11/2017 (538 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 356,30 € 13.12.2017 18.12.2017
1767 OBEC - nákup brikiet (443 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 3488,93 € 13.12.2017 18.12.2017
2017102 OU - audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016 (365 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Makroaudit s.r.o., Mlynské Luhy 46, 821 05 Bratislava, IČO: 47 012 021 600,00 € 15.12.2017 18.12.2017
1765 OBEC - nákup brikiet (418 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1658,15 € 8.12.2017 15.12.2017
220170645 TJ - nákup športových súprav pre TJ Liptovská Sielnica (1.74 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Sportika SK s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava, IČO: 46061703 418,73 € 11.12.2017 13.12.2017
3012000403 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 11/2017 (364 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 30.11.2017 12.12.2017
17083 OU - odborná prehliadka výťahu kotolne na obdobie 7-12/2017 (462 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 SEVYT s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 10 471 78,00 € 6.12.2017 12.12.2017
1714381 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 12/2017 (457 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.12.2017 12.12.2017
262/2017 OBEC - periodické meranie emisií znečisťujúcich látok na zdroji znečisťovania ovzdušia (496 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ETS - Enviro Team Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 35 957 239 1368,00 € 1.12.2017 12.12.2017
2017430 DS - odmena za verejné obstarávanie na modernizáciu domu smútku (407 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50 068 849 600,00 € 30.11.2017 12.12.2017
2017429 Ihrisko - odmena za verejné obstarávanie na multifunkčné ihrisko (426 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50 068 849 600,00 € 30.11.2017 12.12.2017
70212656 KD - predplatné ,,My Liptov,, na rok 2018 (470 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 357 90 253 45,00 € 5.12.2017 12.12.2017
3104681030 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.11.2017 do 30.11.2017 (1.2 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 63,59 € 1.12.2017 6.12.2017
2015/023 KD - preprava autobusom na divadelné predstavenie v Prešove (474 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 AŠGE, s.r.o., Komenského 3939, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36776424 485,53 € 28.11.2017 6.12.2017
1701453 OU - výroba mobilnej aplikácie V OBRAZE (web obce) od 01.12.2017 do 30.11.2018 (708 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468, IČO: 471 929 41 780,00 € 1.12.2017 4.12.2017
1701449 OU - výroba systému PROFI (web obce) + licencia od 01.12.2017 do 30.11.2018 (740 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468, IČO: 471 929 41 1542,00 € 1.12.2017 1.12.2017
2017350 DS - odmena za prípravu žiadosti o NFP na modernizáciu domu smútku (393 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50 068 849 1200,00 € 6.11.2017 27.11.2017
2017351 Ihrisko - odmena za prípravu žiadosti o NFP na multifunkčné ihrisko (393 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50 068 849 960,00 € 6.11.2017 27.11.2017
1700019 Ihrisko - projekt multifunkčného ihriska (428 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 VizualDK projekt, s.r.o., M.R.Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47 555 505 1000,00 € 10.11.2017 27.11.2017
1700018 DS - projekt modernizácie domu smútku (431 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 VizualDK projekt, s.r.o., M.R.Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47 555 505 1000,00 € 10.11.2017 27.11.2017
20170034 PO - nákup 5 ks hasičských vychádzkových uniforiem pre DHZ Liptovská Sielnica (521 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Hasmat LM s.r.o., S. B. Hroboňa 271/2, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 150 693 1121,70 € 15.11.2017 22.11.2017
2417550958 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.11.2017 do 12.12.2017 (1.75 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 43,70 € 14.11.2017 22.11.2017
4142101907 VO - prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia za 11/2017 (429 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 111,60 € 15.11.2017 22.11.2017
7104059273 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.10.2017 do 14.11.2017 (1.57 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 43,40 € 15.11.2017 22.11.2017
10171359 OBEC - TKO + odvoz 10/2017 (571 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 336,20 € 13.11.2017 15.11.2017
22171319 OBEC - odvoz TKO 10/2017 (mólo) (431 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 90,53 € 20.10.2017 15.11.2017
2017538 TJ - nakládka a prevoz unimobunky na ihrisko Liptovská Sielnica (681 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ISO&spol. s r.o., Lesnícka 198/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 68 521 142,50 € 20.10.2017 15.11.2017
21724411 MŠ - publikácia ,,Paragrafy v materskej škole 11/2017,, (447 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 39,35 € 10.11.2017 15.11.2017
1713165 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 11/2017 (465 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.11.2017 9.11.2017
3012000171 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 10/2017 (361 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 31.10.2017 9.11.2017
9102794404 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.10.2017 do 31.10.2017 (597 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 63,59 € 1.11.2017 6.11.2017
312710175 ŠJ - aktualizácia programu iKelp Jedáleň od 1.12.2017 do 30.11.2018 (333 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Abiset s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, IČO: 362 89 141 49,00 € 30.10.2017 6.11.2017
2017/378 OBEC - výroba tabule s potlačou (volebná miestnosť) (232 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 IPATEX, s.r.o., J. Janošku 5, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 456 33 118 54,00 € 30.10.2017 6.11.2017
12/2017 VO - údržbárske práce na verejnom osvetlení za 3Q/2017 (284 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 FYRO - Jozef Rojček, 032 23 Liptovská Sielnica 68, IČO: 17 875 064 178,00 € 23.10.2017 27.10.2017
2413116429 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.10.2017 do 12.11.2017 (935 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 45,73 € 16.10.2017 24.10.2017
10171182 OBEC - TKO + odvoz 9/2017 (320 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 266,03 € 23.10.2017 23.10.2017
22171169 OBEC - odvoz TKO 9/2017 (mólo) (642 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 84,43 € 21.09.2017 23.10.2017
4142101857 VO - prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia za 10/2017 (240 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 111,60 € 12.10.2017 23.10.2017
20170790 ŠJ - zber biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiace 7-9/2017 (203 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča, IČO: 505 20 075 20,00 € 1.10.2017 23.10.2017
1102184641 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.09.2017 do 14.10.2017 (755 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 42,00 € 15.10.2017 19.10.2017
2017/04 BJ24 - systémové a odborné poradenské služby v rámci nájomného bývania (207 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Jozef Tlamka, Podtatranského 65, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 369 93 794 700,00 € 21.09.2017 12.10.2017
1701180 OU - doména www.liptovskasielnica.sk na obdobie od 22.10.2017 do 21.10.2018 (225 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 LIPTOV SK, s.r.o., 067 73 Michajlov, IČO: 462 27 806 57,00 € 10.10.2017 12.10.2017
2017103 OU - odborná prehliadka kotolne a kotlov (259 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Vladimír Malíček - revízie plyn. zariadení, J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 342 88 139 196,80 € 4.10.2017 12.10.2017
20170100 OU - licencia na využívanie softvéru Tender (verejné obstarávanie) od 01.10.2017 do 30.09.2018 (206 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, IČO: 501 39 088 150,00 € 9.10.2017 11.10.2017
1711943 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 10/2017 (250 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.10.2017 11.10.2017
1799/0597 OU - spracovanie turistickej mapy Chočské vrchy - Liptovská Mara (221 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 VKÚ Harmanec, s.r.o., 974 01 Kynceľová 54, IČO: 467 47 770 180,- € 2.10.2017 11.10.2017
720704 OBEC - autobusová doprava za mesiac 9/2017 (221 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 30.09.2017 6.10.2017
3100932226 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.09.2017 do 30.09.2017 (592 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 63,59 € 1.10.2017 6.10.2017
3017937746 OU - dodanie 250 ks stravných lístkov v hodnote 3,50 € na obdobie 10-12/2017 (320 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000 881,- € 3.10.2017 6.10.2017
022809/2017 OBEC - nákup stolových kalendárov na rok 2018 (189 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 BRIZ - Alexander Lozovský, Celiny 866, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 108 60 061 262,80 € 28.09.2017 2.10.2017
20170409 ŠJ - nákup materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (231 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Tlačiareň IRIS, s.r.o., Žitavská 14, 821 07 Bratislava, IČO: 480 58 629 39,00 € 19.09.2017 2.10.2017
10171165 OBEC - odvoz TKO 8/2017 (doplatok) (239 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 116,16 € 14.09.2017 2.10.2017
3419702651 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.08.2017 do 14.09.2017 (566 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 42,00 € 15.09.2017 21.09.2017
110170133 OBEC - vyžínačka, traktor - náhradné súčiastky (236 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Merkur Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 15 685 382,58 € 18.09.2017 21.09.2017
20172395 OU - nákup rybárskych lístkov (227 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod 56, IČO: 176 444 29 32,00 € 18.09.2017 21.09.2017
2408677872 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.09.2017 do 12.10.2017 (0.99 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 43,70 € 16.09.2017 21.09.2017
1743 OBEC - nákup brikiet (226 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 3116,45 € 28.08.2017 21.09.2017
4142101800 VO - prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia za 9/2017 (243 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 111,60 € 12.09.2017 21.09.2017
21719092 MŠ - publikácia ,,Paragrafy v materskej škole 9/2017,, (247 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 39,35 € 12.09.2017 20.09.2017
22170998 OBEC - odvoz TKO 8/2017 (mólo) (676 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 159,72 € 31.08.2017 20.09.2017
10171022 OBEC - TKO + odvoz 8/2017 (317 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 633,93 € 13.09.2017 20.09.2017
20170354 Cintorín - ročná licencia na portál www.virtualny cintorín.sk 2017/2018 (276 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 3Wslovakia s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, IČO: 367 46 045 82,80 € 8.09.2017 11.09.2017
720617 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 8/2017 (222 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 31.08.2017 11.09.2017
080/2017 PO - kurz na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pre DHZ (233 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Ľubomír Dubovec - Školiace stredisko, Rybárska 11, 038 53 Turany, IČO: 418 10 856 398,40 € 25.08.2017 11.09.2017
1710713 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 9/2017 (251 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.09.2017 7.09.2017
3799895554 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.08.2017 do 31.08.2017 (568 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 63,59 € 1.09.2017 4.09.2017
2017100 OBEC - nákup palivového dreva (622 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 196, IČO: 379 11 155 810,00 € 25.08.2017 30.08.2017
1701273 MŠ - nákup matracov do spálne (252 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Vendelin Florek Fline, Dubová 493/5, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 10860771 406,40 € 23.08.2017 30.08.2017
20170020 PO - nákup hasičského zariadenia pre DHZ Liptovská Sielnica (282 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Hasmat LM s.r.o., S. B. Hroboňa 271/2, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 150 693 1064,76 € 25.08.2017 30.08.2017
20170794 PO - poplatok za aktualizačnú odbornú prípravu preventivárov PO (238 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3, IČO: 00 177 474 40,00 € 14.08.2017 24.08.2017
2017/59/08 OBEC - zdravotný posudok pre sociálnu odkázanosť (310 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 MUDr. Voštináková Marta, Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš 17,00 € 9.08.2017 22.08.2017
2404251127 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.08.2017 do 12.09.2017 (943 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 43,70 € 16.08.2017 22.08.2017
3418737230 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.07.2017 do 14.08.2017 (491 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 42,00 € 15.08.2017 22.08.2017
22170882 OBEC - odvoz TKO 7/2017 (mólo, obec) (741 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 205,44 € 31.07.2017 16.08.2017
20170874 OBEC - nákup kontajnerov na TKO (268 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Ferex, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra, IČO: 176 82 258 986,40 € 9.08.2017 16.08.2017
10170883 OBEC - TKO + odvoz 7/2017 (293 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 379,96 € 13.08.2017 16.08.2017
9798908989 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.07.2017 do 31.07.2017 (572 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 63,59 € 1.08.2017 11.08.2017
4142101730 VO - prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia za 8/2017 (245 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 111,60 € 2.08.2017 7.08.2017
720542 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 7/2017 (210 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 31.07.2017 7.08.2017
1709478 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 8/2017 (250 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.08.2017 7.08.2017
08/2017 OBEC - vyrovnanie pozemku pri kostole (293 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Gonšenica Bohumír, 032 23 Liptovské Matiašovce 38, IČO: 30 207 347 120,00 € 27.07.2017 7.08.2017
20170499 ŠJ - zber biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiace 4-6/2017 (222 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča, IČO: 505 20 075 30,00 € 16.07.2017 26.07.2017
3417769472 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.06.2017 do 14.07.2017 (547 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 42,00 € 15.07.2017 19.07.2017
2399831458 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.07.2017 do 12.08.2017 (1.03 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 43,70 € 16.07.2017 19.07.2017
22170731 OBEC - odvoz TKO 6/2017 (mólo) (247 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 90,53 € 27.06.2017 19.07.2017
10170720 OBEC - TKO + odvoz 6/2017 (293 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 323,65 € 13.07.2017 19.07.2017
08/2017 VO - údržbárske práce na verejnom osvetlení za 2Q/2017 (277 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 FYRO - Jozef Rojček, 032 23 Liptovská Sielnica 68, IČO: 17 875 064 178,00 € 17.07.2017 19.07.2017
30005417 VO - obnova sústavy verejného osvetlenia obce Liptovská Sielnica (268 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 42 552,- € 3.07.2017 11.07.2017
170006360 KOMUNIKÁCIA - vyúčtovanie zrážkových vôd za obdobie 1 - 6/2017 (320 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 366 72 441 1248,08 € 30.06.2017 11.07.2017
170006936 OU, KD, ZS, MŠ - vyúčtovanie vodného, stočného, zrážkových vôd za obdobie 1 - 6/2017 (407 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 366 72 441 270,12 € 30.06.2017 11.07.2017
4142101677 VO - prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia za 7/2017 (245 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 111,60 € 4.07.2017 11.07.2017
1708222 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 7/2017 (252 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.07.2017 11.07.2017
720430 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 6/2017 (208 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 30.06.2017 6.07.2017
0797923627 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.06.2017 do 30.06.2017 (541 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 63,59 € 1.07.2017 6.07.2017
1703806020 MŠ - predškolská výchova 1 - 2/2017 (285 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 311 24 3,60 € 22.06.2017 6.07.2017
2017020829 OBEC - vývoz skla za 6/2017 (zvony) (555 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 183 636 58,75 € 19.06.2017 23.06.2017
17/2017 OU - vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie nehnuteľností (zelená bytovka) (285 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 AGEOMAR, s.r.o., 032 23 Liptovská Sielnica 183, IČO: 366 83 621 351,00 € 21.06.2017 23.06.2017
2395496188 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.06.2017 do 12.07.2017 (928 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 49,03 € 16.06.2017 21.06.2017
21712583 MŠ - publikácia ,,Paragrafy v materskej škole 6/2017,, (251 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 39,35 € 14.06.2017 21.06.2017
3416799143 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.05.2017 do 14.06.2017 (521 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 42,00 € 15.06.2017 19.06.2017
10170570 OBEC - TKO + odvoz 5/2017 (302 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 338,93 € 12.06.2017 19.06.2017
510170043 OBEC - nákup motorovej píly STIHL MS 231 (220 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Merkur Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 15 685 453,05 € 1.06.2017 5.06.2017
720299 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 5/2017 (209 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 31.05.2017 5.06.2017
1706965 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 6/2017 (252 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.06.2017 5.06.2017
4796940683 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.05.2017 do 31.05.2017 (544 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 63,59 € 1.06.2017 5.06.2017
02/2017 Ihrisko - vypracovanie projektovej dokumentácie (195 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 34 842 675 800,00 € 30.05.2017 5.06.2017
2017/35/05 OBEC - zdravotný posudok pre sociálnu odkázanosť (292 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 MUDr. Voštináková Marta, Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš 17,00 € 26.05.2017 5.06.2017
5021707767 OU - ročný prístup na portál ,,www.verejnasprava.sk,, od 09.06.2017 do 08.06.2018 (253 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 315 92 503 96,00 € 30.05.2017 5.06.2017
20170005 MŠ - výmena vodovodných batérií a oprava bojlera (629 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 EFEKT - Peter Gežík, 032 23 Liptovská Sielnica 106, IČO: 348 44 937 222,77 € 23.05.2017 29.05.2017
3017919772 OU - objednávka 320 ks stravných lístkov v hodnote 3,50 € na obdobie 7-9/2017 (321 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000 1126,- € 23.05.2017 29.05.2017
3415820020 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.04.2017 do 14.05.2017 (514 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 42,00 € 15.05.2017 22.05.2017
17007 OBEC - terénne úpravy závozu zeminy pri kostole v Liptovskej Sielnici (490 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stanislav Lukáč, 034 95 Likavka, IČO: 458 62 281 75,00 € 11.05.2017 22.05.2017
2391130829 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.05.2017 do 12.06.2017 (946 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 43,70 € 16.05.2017 22.05.2017
10170441 OBEC - TKO + odvoz 4/2017 (285 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 439,52 € 12.05.2017 16.05.2017
1728 OBEC - nákup brikiet (232 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 849,83 € 2.05.2017 16.05.2017
22170438 OBEC - odvoz TKO 4/2017 (cintorín) (715 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 53,95 € 14.04.2017 16.05.2017
0795964712 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.05.2017 do 30.04.2017 (579 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 63,59 € 1.05.2017 9.05.2017
720198 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 4/2017 (209 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 30.04.2017 9.05.2017
1705729 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 5/2017 (252 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.05.2017 9.05.2017
1700067 TJ - plech na úpravu 2ks unimobuniek (ihrisko Liptovská Sielnica) (223 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Agronova Liptov, s.r.o., 032 23 Liptovská Sielnica 176, IČO: 364 08 085 421,20 € 25.04.2017 3.05.2017
20171893 OU - systémová podpora URBIS na obdobie od 01.05.2017 do 30.04.2018 (197 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 360 41 688 510,00 € 2.05.2017 3.05.2017
1726 OBEC - nákup brikiet (234 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 3292,13 € 24.04.2017 2.05.2017
21708246 MŠ - publikácia ,,Paragrafy v materskej škole 4/2017,, (256 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 39,35 € 21.04.2017 2.05.2017
2386724347 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.04.2017 do 12.05.2017 (874 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 43,70 € 16.04.2017 25.04.2017
2017023 TJ - hranoly na úpravu 2ks unimobuniek (ihrisko Liptovská Sielnica) (231 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 196, IČO: 379 11 155 333,20 € 7.04.2017 25.04.2017
3414841679 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.03.2017 do 14.04.2017 (604 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 46,20 € 15.04.2017 24.04.2017
10170290 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za 3/2017 (316 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 549,21 € 13.04.2017 19.04.2017
06/2017 VO - údržbárske práce na verejnom osvetlení za 1Q/2017 (276 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 FYRO - Jozef Rojček, 032 23 Liptovská Sielnica 68, IČO: 17 875 064 178,00 € 7.04.2017 19.04.2017
720130 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 3/2017 (207 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 31.03.2017 7.04.2017
1704468 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 4/2017 (246 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.04.2017 7.04.2017
7794988668 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.03.2017 do 31.03.2017 (588 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 63,59 € 1.04.2017 5.04.2017
20170235 ŠJ - zber biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiace 2-3/2017 (218 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča, IČO: 505 20 075 20,00 € 1.03.2017 5.04.2017
2017087 TJ - nakládka a prevoz 2ks unimobuniek na ihrisko Liptovská Sielnica (516 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ISO&spol. s r.o., Lesnícka 198/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 68 521 192,18 € 17.03.2017 4.04.2017
1700182 MŠ - nákup postieľkových súprav do spálne (244 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 TEX-MO, Želmíra Moravčíková, Iľanovská 11/34, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 325 89 361 339,70 € 28.03.2017 29.03.2017
38/17 ZMOL - členský príspevok na rok 2017 (186 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ZMOL - Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 14221419 60,80 € 20.03.2017 28.03.2017
1705742 ROZHLAS - odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu na rok 2017 (258 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava, IČO: 17310598 38,50 € 20.03.2017 27.03.2017
3017911687 OU - dodanie 240 ks stravných lístkov v hodnote 3,50 € na obdobie 4-6/2017 (320 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000 846,00 € 22.03.2017 27.03.2017
2220170062 OBEC - nákup brikiet (283 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 K.O.S. - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o., A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca, prevádzka Liptovská Sielnica, IČO: 316 30 103 1032,12 € 23.03.2017 23.03.2017
2220170061 OBEC - nákup brikiet (288 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 K.O.S. - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o., A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca, prevádzka Liptovská Sielnica, IČO: 316 30 103 1011,17 € 23.03.2017 23.03.2017
2217008648 KNIŽNICA - nákup kníh (381 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 IKAR,a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 006 78 856 63,96 € 16.03.2017 21.03.2017
2382314142 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.03.2017 do 12.04.2017 (922 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 46,86 € 16.03.2017 21.03.2017
07/2017 PZ - vytýčenie hraníc pozemku a vyhotovenie geometrického plánu p.č. 453/13 v k. ú. Liptovská Sielnica (289 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 AGEOMAR, s.r.o., 032 23 Liptovská Sielnica 183, IČO: 366 83 621 315,00 € 20.03.2017 21.03.2017
3413871219 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.02.2017 do 14.03.2017 (567 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 42,00 € 15.03.2017 20.03.2017
2172202131 MŠ - nákup tlačív (295 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 313 31 131 9,80 € 15.03.2017 20.03.2017
1735103615 OU - inzerát ,, MY Liptovské noviny,, na výberové konanie kontrolóra obce (866 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 357 90 253 80,64 € 8.03.2017 13.03.2017
10170140 OBEC - TKO + odvoz 2/2017 (412 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 405,91 € 10.03.2017 13.03.2017
1720 OBEC - nákup brikiet (228 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1597,81 € 3.03.2017 13.03.2017
1794019423 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.02.2017 do 28.02.2017 (296 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 67,49 € 2.03.2017 8.03.2017
1/2016/2017 OBEC - zimná údržba komunikácií za obdobie 2016/2017 (309 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Svitek Ján, 032 23 Liptovská Sielnica 9 674,00 € 1.03.2017 7.03.2017
2171106950 ROZHLAS - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom rozhlasu na rok 2017 (264 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00 178 454 20,40 € 2.03.2017 7.03.2017
720070 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 2/2017 (204 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 28.02.2017 7.03.2017
1703206 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 3/2017 (250 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.03.2017 7.03.2017
8301700031 OU - nákup skartátora (290 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava - pobočka Liptovský Mikuláš, IČO: 357 29 040 188,40 € 2.03.2017 7.03.2017
21702789 MŠ - publikácia ,,Paragrafy v materskej škole 2/2017,, (254 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 41,00 € 14.02.2017 2.03.2017
1702017 OU - ročný poplatok za doménu www.liptsielnica.sk od 16.02.2017 do 15.02.2018 (258 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 16.02.2017 2.03.2017
2377916779 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.02.2017 do 12.03.2017 (915 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 44,42 € 16.02.2017 23.02.2017
1713 OBEC - nákup brikiet (224 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1254,85 € 15.02.2017 23.02.2017
3412911408 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.01.2017 do 14.02.2017 (559 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 42,00 € 15.02.2017 20.02.2017
1712 OBEC - nákup brikiet (231 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1630,09 € 3.02.2017 20.02.2017
22170044 OBEC - vývoz TKO 1/2017 (obec - handry, odpad) (679 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 99,67 € 31.01.2017 16.02.2017
10170023 OBEC - TKO + odvoz 1/2017 (318 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 572,06 € 13.02.2017 16.02.2017
13/2/2017 OBEC - spracovanie výpočtov poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v roku 2017 podľa skutočnosti roku 2016 (223 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Irena Hudečková - odborne spôsobilý technik vo výstavbe, ul. Kuznányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40 004 295 70,00 € 13.02.2017 16.02.2017
6793054666 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.01.2017 do 31.01.2017 (291 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 63,59 € 2.02.2017 6.02.2017
720018 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 1/2017 (207 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 31.01.2017 6.02.2017
1701954 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 2/2017 (238 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.02.2017 6.02.2017
17/0040 BJ24 - anténna sústava na digitálne satelitné prijímače na bytový dom Liptovská Sielnica (859 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DDS - Anténna a Satelitná technika s.r.o., Jamník 188, Liptovský Hrádok, IČO: 503 19 493 4880,20 27.01.2017 6.02.2017
5179104 KD - 100 ks lisovaných zmotkov (drátenky) (262 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Armatury KLAD, spol. s.r.o., KB CZK, Janská 1596/22, 746 01 Opava, IČO: 253 58 553 221,00 € 27.01.2017 6.02.2017
01/2017 VO - údržbárske práce na verejnom osvetlení za 4Q/2016 (263 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 FYRO - Jozef Rojček, 032 23 Liptovská Sielnica 68, IČO: 17 875 064 178,00 € 27.01.2017 30.01.2017
1708 OBEC - nákup brikiet (231 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1660,36 € 23.01.2017 26.01.2017
1735100410 OU - inzerát ,, MY Liptovské noviny,, na výberové konanie kontrolóra obce (262 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 357 90 253 80,64 € 18.01.2017 23.01.2017
1/2017 KD - kúrenárske práce v kultúrnom dome - výmena a oprava radiátorov (546 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stanislav Gežík, 032 23 Liptovská Sielnica 106, IČO: 40 003 299 2326,50 € 20.01.2017 23.01.2017
2373518720 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.01.2017 do 12.02.2017 (871 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 43,70 € 16.01.2017 23.01.2017
17003 OU - odborná prehliadka výťahu kotolne na obdobie 1-6/2017 (573 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 SEVYT s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 10 471 102,00 € 15.01.2017 23.01.2017
9170197709 DS - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2016 - dobropis (1.12 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 -2,72 € 13.01.2017 20.01.2017
9170225438 VO - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2016 - dobropis (1.29 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 -57,12 € 14.01.2017 20.01.2017
9170197720 KD - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2016 (1.13 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 1137,47 € 13.01.2017 20.01.2017
9170188830 TJ - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2016 (1.13 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 0,37 € 13.01.2017 20.01.2017
9170225440 ZS - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2016 - dobropis (1.19 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 -170,93 € 14.01.2017 20.01.2017
9170225442 OU - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2016 (1.29 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 41,74 € 14.01.2017 20.01.2017
9170225444 MŠ - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2016 - dobropis (1.23 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 -163,38 € 14.01.2017 20.01.2017
9170230276 VO - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2016 (1.3 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 54,00 € 14.01.2017 20.01.2017
3411936944 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.12.2016 do 14.01.2017 (325 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 42,00 € 15.01.2017 20.01.2017
1706 OBEC - nákup brikiet (228 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1589,75 € 10.01.2017 20.01.2017
33160061 KOMUNIKÁCIE - zimná údržba miestnych komunikácií 12/2016 (posyp) (237 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Správa ciest ŽSK - závod Liptov, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 42054575 70,21 € 31.12.2016 18.01.2017
10161682 OBEC - TKO + odvoz 12/2016 (406 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 393,46 € 12.01.2017 18.01.2017
1705 OBEC - nákup brikiet (222 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1577,64 € 9.01.2017 16.01.2017
1700640 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 1/2017 (246 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.01.2017 9.01.2017
160018566 OU, KD, ZS, MŠ - vyúčtovanie vodného, stočného, zrážkových vôd za obdobie 7 -12/2016 (466 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 366 72 441 0,00 € 31.12.2016 9.01.2017
160018120 KOMUNIKÁCIE - vyúčtovanie zrážkových vôd za obdobie 7 - 12/2016 (338 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 366 72 441 1209,22 € 31.12.2016 9.01.2017
0792099817 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.12.2016 do 31.12.2016 (278 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 63,59 € 2.01.2017 9.01.2017
3017900490 OU - objednávka 240 ks stravných lístkov v hodnote 3,50 € na obdobie 1-3/2017 (318 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000 846,00 € 3.01.2017 4.01.2017
611957 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 12/2016 (210 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 31.12.2016 2.01.2017
2369137219 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.12.2016 do 12.01.2017 (990 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 45,55 € 14.12.2016 23.12.2016
601274945 MŠ - predškolská výchova 3 - 6/2017 (252 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 311 24 7,20 € 21.11.2016 23.12.2016
60214027 OBEC - My Liptovské noviny - SME 1-12/2017 (258 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 357 90 253 40,00 € 14.12.2016 22.12.2016
21627293 MŠ - publikácia ,,Paragrafy v materskej škole 12/2016,, (254 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 41,00 € 13.12.2016 20.12.2016
7610968739 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.11.2016 do 14.12.2016 (565 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 42,00 € 15.12.2016 19.12.2016
1652 OBEC - nákup brikiet (227 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1791,49 € 9.12.2016 19.12.2016
1653 OBEC - nákup brikiet (228 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1852,01 € 9.12.2016 19.12.2016
10161519 OBEC - odvoz TKO 11/2016 (388 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 337,48 € 13.12.2016 19.12.2016
20160039 VO - verejné obstarávanie (obnova sústavy verejného osvetlenia) (209 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 EuroProSlovensko, n.o., Na kopci 652/3, 010 01 Žilina, IČO: 37 983 598 600,00 € 9.11.2016 14.12.2016
21623665 MŠ - publikácia ,,Svet škôlkara č.4,, (254 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 60,62 € 10.11.2016 14.12.2016
611909 OBEC - autobusová doprava za mesiac 11/2016 (207 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 30.11.2016 12.12.2016
1791155146 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.11.2016 do 30.11.2016 (292 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 63,59 € 2.12.2016 7.12.2016
1614796 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 12/2016 (250 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.12.2016 7.12.2016
20162435 OU - nákup tlačív (244 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod 56, IČO: 176 444 29 17,40 € 25.11.2016 30.11.2016
1649 OBEC - nákup brikiet (230 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1600,80 € 21.11.2016 30.11.2016
2364760883 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.11.2016 do 12.12.2016 (948 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 43,70 € 16.11.2016 28.11.2016
20160006 KD - divadelné predstavenie ,,obec roka,, (202 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZ Divadlo FACTOR, Jakuba Grajchmana 290, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 50 190 547 150,00 € 20.11.2016 21.11.2016
7609997529 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.10.2016 do 14.11.2016 (570 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 42,00 € 15.11.2016 21.11.2016
10161372 OBEC - TKO + odvoz 10/2016 (309 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 452,84 € 11.11.2016 21.11.2016
22161605 OBEC - odvoz TKO 10/2016 (mólo) (677 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 87,67 € 25.10.2016 21.11.2016
6/2016 OU - kúrenárské práce na výmenu čerpadla v kotolni obecného úradu (527 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stanislav Gežík, 032 23 Liptovská Sielnica 106, IČO: 40 003 299 511,50 € 8.11.2016 9.11.2016
611822 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 10/2016 (207 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 31.10.2016 9.11.2016
1613552 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 11/2016 (250 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.11.2016 9.11.2016
05/2016 VO - údržbárske práce na verejnom osvetlení za 3Q/2016 (243 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 FYRO - Jozef Rojček, 032 23 Liptovská Sielnica 68, IČO: 17 875 064 178,00 € 1.11.2016 9.11.2016
3790219672 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.10.2016 do 31.10.2016 (294 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 63,59 € 2.11.2016 8.11.2016
3610156 ŠJ - aktualizácia programu iKelp Jedáleň od 1.12.2016 do 30.11.2017 (328 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Abiset s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, IČO: 362 89 141 49,00 € 27.10.2016 31.10.2016
2360384219 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.10.2016 do 12.11.2016 (902 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 43,70 € 16.10.2016 27.10.2016
20160033 VO - verejné obstarávanie (obnova sústavy verejného osvetlenia) (249 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 EuroProSlovensko, n.o., Na kopci 652/3, 010 01 Žilina, IČO: 37 983 598 390,00 € 18.10.2016 27.10.2016
7609030557 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.09.2016 do 14.10.2016 (577 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 42,00 € 15.10.2016 27.10.2016
21620134 MŠ - publikácia ,,Jazyk a komunikácia - svet škôlkara č. 5,, (253 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 31,06 € 26.09.2016 19.10.2016
22161367 OBEC - odvoz TKO 9/2016 (mólo) (651 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 52,25 € 16.09.2016 18.10.2016
10161206 OBEC - TKO + odvoz 9/2016 (577 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 298,28 € 13.10.2016 18.10.2016
091010/2016 OU - nákup stolových kalendárov ,,Liptov 2017,, (166 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 BRIZ - Alexander Lozovský, Celiny 866, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 108 60 061 262,80 € 10.10.2016 18.10.2016
10160096 MŠ - nákup kancelárskych potrieb (271 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 PP Comp s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit, IČO: 367 82 009 41,50 € 29.09.2016 12.10.2016
611742 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 9/2016 (201 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 30.09.2016 12.10.2016
1612283 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 10/2016 (252 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.10.2016 12.10.2016
2789285821 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.09.2016 do 30.09.2016 (292 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 63,59 € 2.10.2016 10.10.2016
2016115 OU - odborná prehliadka kotolne a kotlov (258 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Vladimír Malíček - revízie plyn. zariadení, J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš 196,80 € 3.10.2016 5.10.2016
21619344 MŠ - publikácia ,,paragrafy v materskej škole 9/2016,, (253 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 40,24 € 20.09.2016 5.10.2016
168000671 OU - oprava čerpadla ústredného kúrenia (246 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Maxtra Control s.r.o., Sereďská 418, 925 52 Šoporňa, IČO: 341 06 171 2032,80 € 26.09.2016 28.09.2016
1632300337 MŠ - nákup koberca do spálne (246 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Rocher Consulting SR, s.r.o., Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 462 72 071 644,36 € 20.09.2016 28.09.2016
7608068760 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.08.2016 do 14.09.2016 (567 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 42,00 € 15.09.2016 22.09.2016
2356011586 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.09.2016 do 12.10.2016 (892 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 43,70 € 16.09.2016 22.09.2016
377/2016 Cintorín - ročná licencia na portál www.virtualny cintorín.sk 2016/2017 (264 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 3Wslovakia s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 82,80 € 1.09.2016 22.09.2016
10161050 OBEC - odvoz TKO 8/2016 (641 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 706,28 € 13.09.2016 22.09.2016
22161226 OBEC - odvoz TKO 8/2016 (mólo) (1.08 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 139,92 € 31.08.2016 22.09.2016
3016930988 OU - odber 240 ks stravných lístkov v hodnote 3,20 € na obdobie 7-9/2016 (322 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000 774,00 € 7.09.2016 22.09.2016
16102046 OU - nákup knihy ,,Liptov z neba,, (267 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 CBS spol. s r.o., 974 01 Kynceľová 54, IČO: 36 754 749 330,00 € 30.08.2016 19.09.2016
1611036 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 9/2016 (248 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.09.2016 19.09.2016
2162208756 MŠ - nákup tlačív (317 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 313 31 131 21,46 € 7.09.2016 19.09.2016
611638 OBEC - autobusová doprava za mesiac 8/2016 (206 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 31.08.2016 5.09.2016
201642237 OU - licencia antivírus NOD32 na obdobie 2016 - 2018 (343 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 313 33 532 83,54 € 2.09.2016 5.09.2016
5788353885 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.08.2016 do 31.08.2016 (277 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 66,59 € 2.09.2016 5.09.2016
201641209 OU - 12 mesačná licencia do Národného informačného portálu (NIP SR) - register nehnuteľností (349 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Národné informačné stredisko SR a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 357 51 291 171,00 € 23.08.2016 5.09.2016
7607100940 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.07.2016 do 14.08.2016 (581 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 31,00 € 15.08.2016 22.08.2016
2351667398 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.08.2016 do 12.09.2016 (0.99 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 43,70 € 16.08.2016 22.08.2016
163111 KNIŽNICA - nákup farieb (322 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Mi-Ka, s.r.o., Rajecká cesta 32, 013 13 Rajecké Teplica, IČO: 442 04 949 112,11 € 8.08.2016 22.08.2016
10160895 OBEC - TKO + odvoz 7/2016 (506 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 398,98 € 13.08.2016 17.08.2016
22161056 OBEC - vývoz TKO za 7/2016 (mólo, Pávová) (1.54 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 279,84 € 31.07.2016 17.08.2016
700160212 OBEC - kosenie hrádze (mulčovanie) (577 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 PD Liptovské hole so sídlom v Kvačanoch, 032 23 Kvačany, IČO: 001 95 588 90,00 € 27.07.2016 10.08.2016
2216016313 KNIŽNICA - nákup kníh (345 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 IKAR,a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava, IČO: 006 78 856 83,33 € 3.08.2016 10.08.2016
160800227 KNIŽNICA - nákup spotrebného materiálu (586 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slavomír Binčík - JUNIOR, Hlavná 266, 900 62 Kostolište, IČO: 343 91 509 163,10 € 27.07.2016 10.08.2016
2216016001 KNIŽNICA - nákup kníh (532 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 IKAR,a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava, IČO: 006 78 856 143,52 € 26.07.2016 10.08.2016
51160770 OU - nákup tepovača (245 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 KRUPA KAJO, s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 363 62 981 770,64 € 5.08.2016 8.08.2016
3787423756 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.07.2016 do 31.07.2016 (275 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 60,59 € 2.08.2016 8.08.2016
2016020 KNIŽNICA - nákup farieb (308 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Juraj Paško - INEP, 034 95 Likavka 1047, IČO: 431 05 149 53,60 € 31.07.2016 8.08.2016
1609782 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 8/2016 (232 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.08.2016 8.08.2016
611539 OBEC - autobusová doprava za mesiac 7/2016 (217 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 31.07.2016 8.08.2016
1629004539 KNIŽNICA - nákup spotrebného materiálu (galantéria) (450 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stoklasa textilní galanterie s.r.o., Záhumenní 453/22, 747 21 Kravaře, IČO: 258 77 666 73,72 € 29.07.2016 2.08.2016
2016021098 OBEC - vývoz kontajnerov na sklo (zvony) (466 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 183 636 43,92 € 26.07.2016 2.08.2016
1600156 KNIŽNICA - nákup regálov, stolov, stoličiek (224 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 MT-nábytek s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, IČO: 049 37 180 1853,- € 7.07.2016 2.08.2016
3120160891 KNIŽNICA - nákup spotrebného materiálu (galantéria) (435 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Jakuš - Slovtega s.r.o., SNP 116, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 463 21 896 246,96 € 28.07.2016 29.07.2016
201665 KNIŽNICA - nákup spotrebného materiálu (kanvica, rádio) (249 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Mikromedia s.r.o., Kamenné pole 4558/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 469 40 138 90,00 € 21.07.2016 29.07.2016
2347324437 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.07.2016 do 12.08.2016 (983 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 43,70 € 16.07.2016 25.07.2016
20160585 KNIŽNICA - nákup farieb (232 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Petrus Group s.r.o., Kpt. Nálepku 1923/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 315 83 555 47,40 € 21.07.2016 25.07.2016
2016071 KNIŽNICA - nákup materiálu na výrobu stolov (208 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 EN Danieli - Ľubica Nemcová, 032 12 Dúbrava 318 75,00 € 18.07.2016 25.07.2016
161161 OBEC - vývoz nádob za 6/2016 (545 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 316 14 531 201,00 € 30.06.2016 25.07.2016
20160035 Čistý Liptov - členský poplatok za 2 Q/2016 (161 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba, IČO: 379 07 522 128,31 € 30.06.2016 15.07.2016
10160737 OBEC - TKO + odvoz 6/2016 (454 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 349,03 € 11.07.2016 15.07.2016
22160939 OBEC - vývoz TKO 6/2016 (mólo) (695 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 67,01 € 16.06.2016 15.07.2016
20160148 KNIŽNICA - nákup materiálu na výrobu stolov (234 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Automatica s.r.o., Vrbická 1883/36, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 445 23 556 40,52 € 12.07.2016 15.07.2016
20160052 MŠ - oprava PC (194 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Fuzia Peter - PC Shop, ul. 1. mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 336 01 844 18,00 € 14.07.2016 15.07.2016
2016018 KNIŽNICA - nákup žalúzií + montáž (254 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Striekané izolácie, s.r.o., Garbiarska 4, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 465 08 236 140,00 € 4.07.2016 15.07.2016
2216014873 KNIŽNICA - nákup kníh (434 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 IKAR,a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava, IČO: 006 78 856 114,49 € 6.07.2016 15.07.2016
611424 OBEC - autobusová doprava za mesiac 6/2016 (208 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 30.06.2016 11.07.2016
1608505 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 7/2016 (236 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.07.2016 11.07.2016
201641160 OU - NIS SR - export údajov z registra nehnuteľností (341 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Národné informačné stredisko SR a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 357 51 291 120,00 € 4.07.2016 11.07.2016
110160079 OBEC - nákup StarjetAJ102/21 HP Vanguard - samojazdný žací stroj (181 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Merkur Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 15 685 4199,00 € 6.07.2016 6.07.2016
21613814 MŠ - publikácia ,,Jazyk a komunikácia - svet škôlkara č. 4,, (244 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 31,06 € 30.06.2016 6.07.2016
8786496026 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.06.2016 do 30.06.2016 (272 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 60,59 € 2.07.2016 6.07.2016
160006276 KOMUNIKÁCIA - vyúčtovanie zrážkových vôd za obdobie 1 - 6/2016 (313 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 366 72 441 1 196,08 € 30.06.2016 6.07.2016
160006814 OU, KD, PZ, ZS, MŠ - vyúčtovanie vodného, stočného, zrážkových vôd za obdobie 1 - 6/2016 (428 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 366 72 441 0,00 € 30.06.2016 6.07.2016
21611075 MŠ - publikácia ,,paragrafy v materskej škole 6/2016,, (245 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 39,25 € 10.06.2016 6.07.2016
1600039 MŠ - rekonštrukcia trapézovej časti strechy (646 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Reproizol s.r.o., Jefremovská 613/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 656 581 15 995,64 € 1.07.2016 6.07.2016
1603508376 MŠ - predškolská výchova 1 - 2/2016 (317 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 311 24 3,60 € 23.06.2016 6.07.2016
161005 OBEC - vývoz nádob za 5/2016 (513 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 316 14 531 237,00 € 31.05.2016 28.06.2016
2342973183 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.06.2016 do 12.07.2016 (996 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 43,70 € 14.06.2016 28.06.2016
7605175550 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.05.2016 do 14.06.2016 (508 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 42,00 € 15.06.2016 20.06.2016
10160576 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za 5/2016 (469 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 343,78 € 10.06.2016 16.06.2016
2016043 OU - audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015 (207 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Makroaudit s.r.o., Mlynské Luhy 46, 821 05 Bratislava, IČO: 47 012 021 500,- € 9.06.2016 16.06.2016
611299 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 5/2016 (214 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 31.05.2016 9.06.2016
1607235 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 6/2016 (242 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.06.2016 7.06.2016
8785562157 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.05.2016 do 31.05.2016 (302 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 58,60 € 2.06.2016 7.06.2016
2016/049 Autobusová zastávka - výmena bezpečnostného bočného skla (214 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 L - DEN Slovakia spol. s r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila, IČO: 446 46 488 158,40 € 1.06.2016 7.06.2016
83/2016 KNIŽNICA - nákup kníh (509 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Život a zdravie - Peter Kováčik, Nálepkova 48, 977 01 Brezno, IČO: 353 10 006 18,50 € 31.05.2016 7.06.2016
160773 OBEC - vývoz nádob za 4/2016 (528 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 316 14 531 330,00 € 30.04.2016 30.05.2016
2338635786 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.05.2016 do 12.06.2016 (1.06 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 43,70 € 16.05.2016 30.05.2016
3016917705 OU - odber stravných lístkov na obdobie 4-6/2016 (310 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000 774,00 € 20.05.2016 30.05.2016
7604213655 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.04.2016 do 14.05.2016 - dobropis (625 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 -95,00 € 15.05.2016 19.05.2016
20162184 OU - nákup tlačív (212 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod 56, IČO: 176 444 29 23,40 € 16.05.2016 19.05.2016
10160440 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za 4/2016 (473 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 321,41 € 13.05.2016 16.05.2016
611201 OBEC - autobusová doprava za mesiac 4/2016 (211 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 30.04.2016 9.05.2016
1606001 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 5/2016 (241 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.05.2016 9.05.2016
7784635835 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.04.2016 do 30.04.2016 (321 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 40,60 € 2.05.2016 9.05.2016
20161741 OU - systémová podpora URBIS na obdobie od 01.05.2016 do 30.04.2017 (179 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 360 41 688 560,00 € 2.05.2016 9.05.2016
1621 OBEC - nákup brikiet (235 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1483,88 € 18.04.2016 26.04.2016
1619 OBEC - nákup brikiet (232 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1509,47 € 15.04.2016 26.04.2016
1635105443 MŠ - MY Liptovské noviny - zverejnenie inzerátu na výberové konanie (848 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o. z., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, IČO: 357 90 253 80,64 € 19.04.2016 26.04.2016
160584 OBEC - vývoz nádob za 3/2016 (506 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 316 14 531 78,00 € 31.03.2016 26.04.2016
10160294 OBEC - TKO + odvoz 3/2016 (612 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 514,51 € 13.04.2016 19.04.2016
2334317443 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.03.2016 do 14.04.2016 (893 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 57,60 € 16.04.2016 19.04.2016
1615 OBEC - nákup brikiet (225 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1648,72 € 23.03.2016 19.04.2016
21606439 MŠ - publikácia ,,Paragrafy v materskej škole 4/2016,, (255 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 41,56 € 14.04.2016 19.04.2016
7603246637 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.03.2016 do 14.04.2016 (dobropis) (616 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 -137,00 € 15.04.2016 19.04.2016
Z07082015025 Zmluva podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (triedený zber) (1.51 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010 0,00 € 7.04.2016 19.04.2016
20160013 Čistý Liptov - členský poplatok za 1Q/2016 (162 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba, IČO: 379 07 522 128,31 € 31.03.2016 18.04.2016
1604701 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 4/2016 (241 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.04.2016 18.04.2016
43/16 ZMOL - členský príspevok na rok 2016 (180 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ZMOL - Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 14221419 60,40 € 29.03.2016 11.04.2016
21605673 MŠ - publikácia ,,Jazyk a komunikácia - svet škôlkara č. 3,, (249 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 31,06 € 31.03.2016 8.04.2016
1605957 ROZHLAS - odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu na rok 2016 (258 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava, IČO: 17310598 38,50 € 5.04.2016 8.04.2016
7783707111 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.03.2016 do 31.03.2016 (438 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 42,61 € 3.04.2016 5.04.2016
160085 ŠJ - kalibrácia váh (650 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 GEVA - Miroslav Gejdoš, J. Hanulu 1075/125, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 142 69 210 148,69 € 22.03.2016 4.04.2016
2742016 OU - publikácia ,,Kompetenčné právo,, (214 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RVC - ZO so sídlom v Štrbe, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO: 31 954 502 16,50 € 21.03.2016 30.03.2016
12/2016 ŠJ - režijné náklady za obedy MŠ Liptovská Sielnica za 3/2016 (236 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Základná škola Kvačany, 032 23 Kvačany 227, IČO: 378 13 455 131,88 € 21.03.2016 24.03.2016
3306336266 OU - aktivácia SIM karty mobilného telefónu (249 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 1,02 € 4.03.2016 23.03.2016
2330005676 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.03.2016 do 12.04.2016 (564 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 30,00 € 16.03.2016 23.03.2016
7602293039 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.02.2016 do 14.03.2016 (563 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 60,50 € 15.03.2016 23.03.2016
160299 OBEC - vývoz nádob za 2/2016 (435 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 316 14 531 192,00 € 29.02.2016 21.03.2016
2161107803 ROZHLAS - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom rozhlasu na rok 2016 (252 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00 178 454 20,40 € 14.03.2016 21.03.2016
10160143 OBEC - odvoz TKO 2/2016 (481 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 406,18 € 14.03.2016 21.03.2016
16/12 OBEC - nákup brikiet (219 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1589,69 € 3.03.2016 21.03.2016
1603380 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 3/2016 (246 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.03.2016 9.03.2016
8782780846 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.02.2016 do 29.02.2016 (278 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 40,57 € 3.03.2016 7.03.2016
611074 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 2/2016 (249 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 29.02.2016 7.03.2016
1602045 OU - doména www.liptsielnica.sk na obdobie od 16.02.2016 do 15.02.2017 (253 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 25.02.2016 2.03.2016
21601482 MŠ - publikácia ,,Jazyk a komunikácia - svet škôlkara,, (241 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 70,55 € 10.02.2016 29.02.2016
21601481 MŠ - publikácia ,,Paragrafy v materskej škole,, (242 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 63,85 € 10.02.2016 29.02.2016
2325726992 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.02.2016 do 12.03.2016 (599 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 30,01 € 16.02.2016 25.02.2016
160161 OBEC - vývoz nádob za 1/2016 (504 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 316 14 531 171,00 € 31.01.2016 25.02.2016
7601334591 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.01.2016 do 14.02.2016 (481 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 24,50 € 15.02.2016 25.02.2016
16/0039 OU - odborná publikácia ,,Susedské spory,, + CD (215 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 SOTAC, s.r.o., Južná trieda 1, 040 01 Košice, IČO: 36 189 855 71,00 € 16.02.2016 25.02.2016
2016027 OBEC - projektový manažment k projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2, aktivita 1 podľa Zmluvy o poskytovaní služieb č. 028/2015 (232 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Support&Consulting s.r.o., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO: 36 335 576 960,00 € 12.02.2016 22.02.2016
16/2/2016 OBEC - spracovanie výpočtov poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v roku 2016 spracovaných podľa skutočnosti roku 2015 (222 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Irena Hudečková - odborne spôsobilý technik vo výstavbe, ul. Kuznányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40 004 295 70,00 € 11.02.2016 22.02.2016
1607 OBEC - nákup brikiet (230 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1629,04 € 9.02.2016 22.02.2016
22160065 OBEC - odvoz TKO 1/2016 (cintorín) (619 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 87,67 € 31.01.2016 22.02.2016
10160024 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za 1/2016 (525 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 398,88 € 10.02.2016 22.02.2016
20160006 KOMUNIKÁCIE - zabezpečenie verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku ,,Rekonštrukcia živičného krytu na miestnej komunikácii,, (223 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 L Promotion s.r.o., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 460 37 284 660,00 € 4.02.2016 15.02.2016
1616029 KOMUNIKÁCIE - spracovanie vyjadrenia k projektu ,,Rekonštrukcia živičného krytu na miestnej komunikácii,, (754 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 366 72 441 28,13 € 4.02.2016 15.02.2016
1602095 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 2/2016 (242 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.02.2016 15.02.2016
611016 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 1/2016 (201 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 31.01.2016 5.02.2016
5781860571 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.01.2016 do 31.01.2016 (315 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 40,57 € 2.02.2016 5.02.2016
10160010 OBEC - vypracovanie PRO 2 časť (program rozvoja obce 2016 - 2023) (245 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Terra Grata, n.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 379 54 989 900,00 € 2.02.2016 5.02.2016
1600194 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 1/2016 (242 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 1.01.2016 1.02.2016
152338 OBEC - vývoz nádob za 12/2015 (508 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 316 14 531 165,00 € 31.12.2015 1.02.2016
3016903521 OU - odber stravných lístkov na obdobie 1-3/2016 (322 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000 966,00 € 27.01.2016 1.02.2016
1602 OBEC - nákup brikiet (240 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1656,58 € 19.01.2016 26.01.2016
7600381150 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.12.2015 do 14.01.2016 (505 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 24,50 € 15.01.2016 26.01.2016
2321428995 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.01.2016 do 12.02.2016 (697 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270 33,30 € 16.01.2016 26.01.2016
2162200411 MŠ - tlačivá (osvedčenia) (296 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 313 31 131 8,60 € 20.01.2016 26.01.2016
3205523031 TJ - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2015 (dobropis) (456 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 -31,32 € 11.01.2016 20.01.2016
3205527028 ZS - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2015 (463 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 52,94 € 11.01.2016 20.01.2016
3205539030 OU - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2015 (460 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 9,66 € 11.01.2016 20.01.2016
3205520030 VO - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2015 (466 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 80,82 € 11.01.2016 20.01.2016
3205542034 MŠ - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2015 (468 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 131,64 € 11.01.2016 20.01.2016
3205512030 DS - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2015 (465 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 17,26 € 11.01.2016 20.01.2016
3205521033 KD - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2015 (466 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 294,26 € 11.01.2016 20.01.2016
3307083021 VO - vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2015 (469 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 134,62 11.01.2016 20.01.2016
2015021857 OBEC - vývoz skla (zvony) (410 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 183 636 23,90 € 14.01.2016 20.01.2016
10151462 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za 12/2015 (616 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 363 80 415 497,34 € 14.01.2016 20.01.2016
20150079 Čistý Liptov - členský poplatok za 4 Q/2015 (165 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba, IČO: 379 07 522 128,31 € 31.12.2015 20.01.2016
20162018 KNIŽNICA - nákup preukazov, evidenčných listov (220 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod 56, IČO: 176 444 29 36,75 € 14.01.2016 18.01.2016
15062 OBEC - nákup brikiet (232 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1684,13 € 21.12.2015 12.01.2016
150017825 KOMUNIKÁCIA - vyúčtovanie zrážkových vôd za obdobie 7 - 12/2015 (317 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 366 72 441 1346,44 € 31.12.2015 11.01.2016
150018302 OU, KD, PZ, ZS, MŠ - vyúčtovanie vodného, stočného, zrážkových vôd za obdobie 7 - 12/2015 (456 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 366 72 441 44,50 € 31.12.2015 11.01.2016
1512334 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 12/2015 (248 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75, IČO:00 315 419 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 364 19 702 33,19 € 31.12.2015 11.01.2016
8780944732 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.12.2015 do 31.12.2015 (330 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 40,57 € 2.01.2016 11.01.2016
511906 OBEC - príspevok na dopravné služby (autobusová doprava) za mesiac 12/2015 (208 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 403 431 63,73 € 31.12.2015 7.01.2016
7510992828 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.11.2015 do 14.12.2015 (467 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 24,50 € 15.12.2015 28.12.2015
20150019 KD - montáž prietokového ohrievača vody (627 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 EFEKT - Peter Gežík, 032 23 Liptovská Sielnica 106 197,75 € 21.12.2015 28.12.2015
2317139551 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.12.2015 do 12.01.2016 (607 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 30,00 € 16.12.2015 28.12.2015
152129 OBEC - vývoz nádob za 11/2015 (689 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 204,- € 30.11.2015 28.12.2015
15056 OBEC - nákup brikiet (233 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 305 20 924 1546,40 € 3.12.2015 18.12.2015
3020150045 KD - stavebné práce (1.54 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stavoindustria Liptovský Mikuláš a.s., E.Š.Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš, IČO: 315 60 750 838,66 € 16.12.2015 18.12.2015
3020150044 KD - stavebné práce (3.6 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stavoindustria Liptovský Mikuláš a.s., E.Š.Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš, IČO: 315 60 750 13 852,63 € 14.12.2015 18.12.2015
10151321 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za 11/2015 (394 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 342,97 € 11.12.2015 18.12.2015
1510218 OU - doména www.liptovskasielnica.sk na obdobie 1-12/2016 (229 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 3W, s.r.o., Michajlov 51, 067 73 Ubľa, IČO: 365 11 439 57,00 € 8.12.2015 18.12.2015
01429/2015 OU - reklamné predmety, štátny znak (265 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Jozef Smrhola - OLYMP, Madarovska 145, 935 87 Santovka 258,26 € 8.12.2015 14.12.2015
50213584 Knižnica - MY Liptovské noviny na rok 2016 (260 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35,00 € 7.12.2015 14.12.2015
10150260 OBEC - vypracovanie PRO 1 časť (program rozvoja obce 2016 - 2023) (245 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Terra Grata, n.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica 900,00 € 10.12.2015 11.12.2015
1500685 MŠ - nákup učebných pomôcok do materskej školy (254 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zábavné učení s.r.o., Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod 103,60 € 9.12.2015 11.12.2015
2015/027 OBEC - preprava autobusom Liptovská Sielnica - Zvolen a späť na kultúrne podujatie (253 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 AŠGE, s.r.o., Komenského 3939, 031 01 Liptovský Mikuláš 293,16 € 4.12.2015 11.12.2015
3780031901 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.11.2015 do 30.11.2015 (305 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 40,57 € 2.12.2015 7.12.2015
511852 OBEC - autobusová doprava za mesiac 11/2015 (202 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 30.11.2015 7.12.2015
1511179 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 11/2015 (249 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.11.2015 7.12.2015
1500098 OBEC - nákup brikiet (255 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Allo, s.r.o., Štiavnická 5508/12, 034 01 Ružomberok 1449,62 € 26.11.2015 1.12.2015
39/2015 OBEC - vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku (ihrisko pri KD) (275 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 AGEOMAR, s.r.o., 032 23 Liptovská Sielnica 183 315,00 € 11.11.2015 1.12.2015
151945 OBEC - vývoz nádob za 10/2015 (556 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 213,00 € 31.10.2015 1.12.2015
7510031474 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.10.2015 do 14.11.2015 (537 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 24,50 € 15.11.2015 1.12.2015
4141206906 VO - oprava vedenia verejného osvetlenia (679 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 157,44 € 19.11.2015 1.12.2015
3059038988 OU - odber stravných lístkov na obdobie 10-12/2015 (316 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 774,00 € 19.11.2015 1.12.2015
22151444 OBEC - odvoz TKO 10/2015 (mólo) (854 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 90,62 € 22.10.2015 23.11.2015
10151191 OBEC - poplatok za TKO + odvoz 10/2015 (661 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 492,79 € 12.11.2015 23.11.2015
16/2015 MŠ - nákup detského nábytku do materskej školy (197 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Rastislav Littva, Tehliarska 715/15, 031 05 Liptovský Mikuláš 203,00 € 11.11.2015 23.11.2015
2312861361 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.11.2015 do 12.12.2015 (261 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 30,00 € 16.11.2015 23.11.2015
3511085 ŠJ - servis programu iKelp Jedáleň (302 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Abiset s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky 18,00 € 13.11.2015 18.11.2015
20150936 OBEC - realizácia VO podlimitnej zákazky na stavebné práce (kamerový systém) - dobropis (263 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ultima Ratio, s.r.o., ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš -2040,- € 10.09.2015 18.11.2015
1510178 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 10/2015 (248 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.10.2015 9.11.2015
511795 OBEC - príspevok na dopravné služby (autobusová doprava) za mesiac 10/2015 (202 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 30.10.2015 9.11.2015
4779123252 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.10.2015 do 31.10.2015 (312 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 40,57 € 3.11.2015 9.11.2015
3510133 ŠJ - aktualizácia programu iKelp Jedáleň od 1.12.2015 do 30.11.2016 (315 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Abiset s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky 39,00 € 28.10.2015 3.11.2015
7509064977 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.09.2015 do 14.10.2015 (498 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 24,50 € 15.10.2015 28.10.2015
20150012 MŠ - výmena a oprava toaliet (456 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 EFEKT - Peter Gežík, 032 23 Liptovská Sielnica 106 149,60 € 19.10.2015 22.10.2015
151736 OBEC - vývoz nádob za 9/2015 (502 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 222,00 € 30.09.2015 22.10.2015
172110/2015 OU - nákup stolových kalendárov ,,Liptov 2016,, (236 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 BRIZ - Alexander Lozovský, Celiny 866, 033 01 Liptovský Hrádok 184,80 € 21.10.2015 22.10.2015
2308598761 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.10.2015 do 12.11.2015 (626 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 30,00 € 16.10.2015 20.10.2015
1900039193 ŠJ - nákup sklokeramického sporáku, mikrovlnnej rúry SG-MWO (286 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OKAY Slovakia, s.r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava 588,90 € 16.10.2015 20.10.2015
10151095 OBEC - poplatok za TKO + odvoz 9/2015 (506 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 496,97 € 14.10.2015 16.10.2015
22151186 OBEC - odvoz TKO 9/2015 (mólo, obec) (278 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 333,86 € 30.09.2015 16.10.2015
2015119 OBEC - nákup palivového dreva (564 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 PS urbariátu Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 196 474,30 € 16.09.2015 9.10.2015
1778142062 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.09.2015 do 30.09.2015 (287 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 40,57 € 3.10.2015 6.10.2015
1509310 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 9/2015 (271 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.09.2015 6.10.2015
511694 OBEC - príspevok na dopravné služby (autobusová doprava) za mesiac 9/2015 (214 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 30.09.2015 6.10.2015
2015105 OU - odborná prehliadka kotolne a kotlov (260 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Vladimír malíček - revízie plyn. zariadení, J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš 142,80 € 29.09.2015 6.10.2015
1560001916 Matrika - matričné doklady (275 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 830 05 Bratislava 35 34,93 € 21.09.2015 28.09.2015
22151104 OBEC - odvoz TKO 8/2015 (mólo) (1.1 MB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 165,01 € 31.08.2015 23.09.2015
151540 OBEC - vývoz nádob za 8/2015 (533 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 255,00 € 31.08.2015 23.09.2015
10150913 OBEC - odvoz TKO 8/2015 (281 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 428,07 € 14.09.2015 23.09.2015
7508100966 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.08.2015 do 14.09.2015 (472 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 24,50 € 15.09.2015 23.09.2015
2304345283 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.09.2015 do 12.10.2015 (580 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 30,00 € 16.09.2015 23.09.2015
99756471 OU - predplatné mesačníka Verejná správa na rok 2016 (267 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 78,00 € 19.09.2015 23.09.2015
299/2015 Cintorín - ročná licencia na portál www.virtualny cintorín.sk (280 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 3Wslovakia s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 82,80 € 1.09.2015 21.09.2015
2015064 OU - audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 (243 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Makroaudit s.r.o., Mlynské Luhy 46, 821 05 Bratislava 500,- € 14.09.2015 16.09.2015
9777196073 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.08.2015 do 31.08.2015 (290 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 40,57 € 2.09.2015 11.09.2015
201521275 OU - licencia NIS - sekcia: register nehnuteľností na 1 rok (256 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Národné informačné stredisko SR a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava 171,00 € 27.08.2015 11.09.2015
1508182 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 8/2015 (270 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.08.2015 7.09.2015
511616 OBEC - príspevok na dopravné služby (autobusová doprava) za mesiac 8/2015 (206 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 31.08.2015 7.09.2015
201537360 OU - licencia ESET NOD32 antivirus na 1 rok (341 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 30,72 € 31.08.2015 2.09.2015
151325 OBEC - vývoz nádob za 7/2015 (520 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 213,00 € 31.07.2015 2.09.2015
2300108838 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.08.2015 do 12.09.2015 (563 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 30,00 € 16.08.2015 2.09.2015
22150883 OBEC - odvoz TKO 7/2015 (mólo) (742 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 99,48 € 31.07.2015 24.08.2015
10150776 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za 7/2015 (478 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 370,25 € 14.08.2015 24.08.2015
7507138330 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.07.2015 do 14.08.2015 (463 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 24,50 € 15.08.2015 24.08.2015
20152376 OU - nákup rybárskych lístkov (208 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod 56 32,00 € 18.08.2015 24.08.2015
20150552 OU - kvalifikovaný systémový certifikát na HSM (DEUS) (225 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 103,20 13.08.2015 21.08.2015
15038 OBEC - nákup brikiet (234 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1542,47 € 11.08.2015 17.08.2015
15035 OBEC - nákup brikiet (229 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1656,58 € 31.07.2015 17.08.2015
15034 OBEC - nákup brikiet (230 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1617,23 € 31.07.2015 17.08.2015
8776244934 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.07.2015 do 31.07.2015 (292 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 40,57 € 2.08.2015 10.08.2015
20150720 OBEC - realizácia VO podlimitnej zákazky na stavebné práce (kamerový systém) (259 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ultima Ratio, s.r.o., ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš 2040,00 € 30.07.2015 5.08.2015
1507176 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 7/2015 (264 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.07.2015 5.08.2015
511524 OBEC - príspevok na dopravné služby (autobusová doprava) za mesiac 7/2015 (207 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 31.07.2015 5.08.2015
75201520 Cintorín - vyhotovenie aktualizácie Informačnej tabule hrobových miest pre cintorín Liptovská Sielnica (225 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Dataz s.r.o., SNP 313/21, 919 04 Smolenice 388,- € 30.07.2015 5.08.2015
2015/032/07 OU - vypracovanie zdravotného posudku na sociálnu odkázanosť (308 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 MUDr. Voštináková Marta, Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš 17,00 € 20.07.2015 27.07.2015
151103 OBEC - vývoz nádob za 6/2015 (549 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 252,00 € 30.06.2015 27.07.2015
10150648 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za 6/2015 (585 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 392,63 € 15.07.2015 27.07.2015
2295878292 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.07.2015 do 12.08.2015 (549 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 30,00 € 16.07.2015 27.07.2015
7506171840 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.06.2015 do 14.07.2015 (462 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 24,50 € 15.07.2015 27.07.2015
2152203510 MŠ - knihy, tlačivá (308 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 11,10 € 10.07.2015 27.07.2015
518/2015 OU - reklamné služby obce v Centrálnom vestníku organizácií s.r.o. (359 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Centrálny vestník organizácií s.r.o., Dvorská 4/12, 945 01 Komárno 240,00 € 15.07.2015 27.07.2015
15031 OBEC - nákup koksu (233 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1416,48 € 13.07.2015 20.07.2015
22150805 OBEC - odvoz TKO 6/2015 (mólo) (668 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 69,96 € 30.06.2015 20.07.2015
3059024299 OU - odber stravných lístkov na obdobie 7-9/2015 (312 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 774,00 € 14.07.2015 20.07.2015
150006798 OU, KD, PZ, ZS, MŠ - vyúčtovanie vodného, stočného, zrážkových vôd za obdobie 1 - 6/2015 (460 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš -93,73 € 30.06.2015 13.07.2015
150006197 KOMUNIKÁCIA - vyúčtovanie zrážkových vôd za obdobie 1 - 6/2015 (325 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 1324,49 € 30.06.2015 13.07.2015
720/2015 OU - propagačný materiál obce (284 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Olymp - Jozef Smrhola, Madarovska 145, 935 87 Santovka 268,03 € 6.07.2015 13.07.2015
6775291825 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.06.2015 do 30.06.2015 (300 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 42,06 € 3.07.2015 7.07.2015
511456 OBEC - autobusová doprava za mesiac 6/2015 (210 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 29.06.2015 3.07.2015
20150035 Čistý Liptov - členský poplatok za 2 Q/2015 (165 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 128,31 € 30.06.2015 3.07.2015
150916 OBEC - vývoz nádob za 5/2015 (529 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 198,00 € 31.05.2015 29.06.2015
7505174839 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.05.2015 do 14.06.2015 (494 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 5,70 € 15.06.2015 23.06.2015
2291656601 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.06.2015 do 12.07.2015 (660 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 30,36 € 16.06.2015 22.06.2015
10150512 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 5/2015 (486 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 321,18 € 10.06.2015 15.06.2015
22150560 OBEC - odvoz TKO 5/2015 (664 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 31,00 € 17.05.2015 15.06.2015
1505180 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 5/2015 (274 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 8.06.2015 9.06.2015
9774341199 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.05.2015 do 31.05.2015 (353 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 40,57 € 8.06.2015 9.06.2015
2015033 OU - audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014 (231 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Makroaudit s.r.o., Mlynské Luhy 46, 821 05 Bratislava 500,- € 5.06.2015 9.06.2015
511309 OBEC - príspevok na dopravné služby (autobusová doprava) za mesiac 5/2015 (210 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 28.05.2015 5.06.2015
157/2015 OU - vypracovanie internej dokumentácie v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. (252 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 CUBS plus s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice 66,00 € 29.05.2015 5.06.2015
5021508307 OU - ročný prístup na www.verejnaspravasr.sk od 09.06.2015 do 08.06.2016 (259 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 84,00 | 3.06.2015 5.06.2015
7504221020 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.04.2015 do 14.05.2015 (dobropis) (390 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava -18,80 € 15.05.2015 26.05.2015
150722 OBEC - vývoz nádob za 4/2015 (513 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 87,00 € 30.04.2015 26.05.2015
2287455428 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.05.2015 do 12.06.2015 (584 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35,12 € 16.05.2015 22.05.2015
2015/027/05 OU - vypracovanie zdravotného posudku na sociálnu odkázanosť (297 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ambulancia MV spol. s r.o., MUDr. Marta Voštináková, Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš 17,00 € 18.05.2015 22.05.2015
2015/025/05 OU - vypracovanie zdravotného posudku na sociálnu odkázanosť (305 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ambulancia MV spol. s r.o., MUDr. Marta Voštináková, Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš 34,00 € 15.05.2015 22.05.2015
10150381 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 4/2015 (918 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 612,21 € 12.05.2015 20.05.2015
2015/05 KOMUNIKÁCIE - spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu živičného krytu na miestnej komunikácii o dĺžke 546 m v obci Liptovská Sielnica (210 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Designcraft s.r.o., Vrbická 1948, 031 01 Liptovská Sielnica 874,00 € 11.05.2015 13.05.2015
511223 OBEC - príspevok na autobusovú dopravu za mesiac 4/2015 (217 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 30.04.2015 13.05.2015
3773388692 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.04.2015 do 30.04.2015 (290 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 40,57 € 4.05.2015 13.05.2015
1504197 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 4/2015 (272 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.04.2015 13.05.2015
20151425 OU - systémová podpora URBIS na obdobie od 01.05.2015 do 30.04.2016 (183 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 560,00 € 4.05.2015 4.05.2015
20150013 Čistý Liptov - členský poplatok za 1Q/2015 (160 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 128,31 € 31.03.2015 4.05.2015
3059013687 OU - odber stravných lístkov na obdobie 4-6/2015 (317 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 774,00 € 16.04.2015 28.04.2015
2283311720 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.04.2015 do 12.05.2015 (569 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 38,00 16.04.2015 24.04.2015
7503249934 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.03.2015 do 15.04.2015 (463 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 29,49 € 15.04.2015 24.04.2015
2015221 PO - poplatok za školenie členov DHZ (206 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kuzmányho 36, 036 01 Martin 60,00 € 20.04.2015 22.04.2015
150536 OBEC - vývoz nádob za 3/2015 (491 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 216,00 € 31.03.2015 22.04.2015
16/2015 OBEC - vypracovanie ,,Polohopisného a výškopisného zamerania miestnej komunikácie,, (257 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Geodetické práce - Vrlík s.r.o., Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok 800,00 € 10.04.2015 20.04.2015
10150250 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za 3/2015 (488 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 396,47 € 10.04.2015 20.04.2015
04/2015 VO - údržbárske práce na verejnom osvetlení za 1Q/2015 (323 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 FYRO - Jozef Rojček, 032 23 Liptovská Sielnica 68 178,00 € 15.04.2015 20.04.2015
20150007 MŠ - výmena nádržiek WC (458 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 EFEKT - Peter Gežík, 032 23 Liptovská Sielnica 106 354,84 € 13.04.2015 20.04.2015
511146 OBEC - autobusová doprava za mesiac 3/2015 (211 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 31.03.2015 8.04.2015
1503312 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 3/2015 (276 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.03.2015 8.04.2015
5772408595 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.03.2015 do 31.03.2015 (284 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 40,85 € 3.04.2015 7.04.2015
39/15 ZMOL - členský príspevok na rok 2015 (187 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 ZMOL - Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 60,40 € 27.03.2015 7.04.2015
0050/15 PO - kurz prvej pomoci pre DHZ (197 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovenský červený kríž, UzS Liptov, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš 38,00 26.03.2015 2.04.2015
15012 OBEC - nákup brikiet (226 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1630,62 € 18.03.2015 30.03.2015
15011 OBEC - nákup brikiet (230 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1592,06 € 18.03.2015 30.03.2015
2279288337 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.03.2015 do 12.04.2015 (563 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 30,00 € 16.03.2015 26.03.2015
150345 OBEC - vývoz nádob za 2/2015 (233 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 129,00 € 28.02.2015 26.03.2015
7502281975 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.02.2015 do 14.03.2015 (525 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 49,29 € 15.03.2015 26.03.2015
2151108463 Obecný rozhlas - autorská odmena za hudbu reprodukovanú prostredníctvom rozhlasu za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 (262 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 20,40 € 17.03.2015 24.03.2015
10150134 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 2/2015 (480 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 356,81 € 10.03.2015 24.03.2015
19150088 MŠ - prečistenie odpadového potrubia v budove Materskej školy Liptovská Sielnica č. 78 (722 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 70,60 € 3.03.2015 10.03.2015
1502203 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 2/2015 (270 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 27.02.2015 10.03.2015
1771453617 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za obdobie od 01.02.2015 do 28.02.2015 (300 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 40,64 € 3.03.2015 10.03.2015
15011 OBEC - nákup brikiet (223 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Predaj palív - Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1812,58 € 3.03.2015 10.03.2015
11150469 OU - Almanach obce - info o obci pre rok 2015 (236 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Datatrade s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce 28,60 € 9.03.2015 10.03.2015
511080 OBEC - prímestská autobusová doprava za obdobie 2/2015 (215 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 26.02.2015 10.03.2015
15100308 OBEC - prezentácia obce v maľovanej mape Liptov (215 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 CBS spol. s r.o., 974 01 Kynceľová 54 240,00 € 9.03.2015 10.03.2015
2015020277 OBEC - odvoz skla (zvonové kontajnery) (448 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 47,81 € 20.02.2015 26.02.2015
2275192481 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 13.02.2015 do 12.03.2015 (554 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 30,00 € 16.02.2015 26.02.2015
7501319437 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.01.2015 do 14.02.2015 (505 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 29,49 € 15.02.2015 26.02.2015
150146 OBEC - vývoz nádob za 1/2015 (236 kB) OBEC Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 66,00 € 31.01.2015 26.02.2015
10150023 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 1/2015 (1.7 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 472,31 € 10.02.2015 18.02.2015
22150064 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 1/2015 (cintorín) (1.92 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 52,25 € 31.01.2015 18.02.2015
2770479347 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 1/2015 (290 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 40,57 € 3.02.2015 11.02.2015
9/2/2015 OBEC - spracovanie výpočtov poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v roku 2015 spracovaných podľa skutočnosti roku 2014 (209 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ing. Arch. Emil Hudeček, Ateliér architektúry a ekológie, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš 70,- € 10.02.2015 11.02.2015
1501244 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 1/2015 (248 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.01.2015 6.02.2015
511018 Obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 1/2015 (190 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 29.01.2015 6.02.2015
15003 OBEC - brikety (203 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1791,30 € 3.02.2015 4.02.2015
2015014 OBEC - oprava reklamnej tabule obce na základe Objednávky č. 2/2015 (384 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 ISO & spol. s.r.o., Lesnícka 10, 031 Liptovský Mikuláš 39,90 € 2.02.2015 4.02.2015
7500344012 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.12.2014 do 14.01.2015 (315 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 24,50 € 15.01.2015 30.01.2015
1503069222 MŠ - predškolská výchova č. 3 - 6/2015 (248 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 7,20 € 20.01.2015 30.01.2015
2271115968 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 16.12.2014 do 12.01.2015 (474 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 39,84 € 16.01.2015 26.01.2015
151200369 OU - dodatočný informačný riadok o uverejnení firmy do Zlatých stránok (245 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Mediatel spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava 60,- € 8.01.2015 26.01.2015
15001 OBEC - brikety (226 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1159,70 € 9.01.2015 22.01.2015
15005 OU - odborná prehliadka výťahu v kotolni na I. polrok 2015, revízia podľa zákona č.124/2006 Z.z. (565 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SEVYT s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš 78,31 € 15.01.2015 22.01.2015
3059002914 OU - odber stravných lístkov na obdobie 1- 3/2015 (330 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 582,00 € 19.01.2015 22.01.2015
10141396 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 12/2014 (533 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 406,21 € 13.01.2015 22.01.2015
20140082 OBEC - vývoz nádob 12/2014 (233 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 156,00 € 31.12.2014 22.01.2015
20140082 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 10-12/2014 (155 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 128,31 € 31.12.2014 22.01.2015
3205520029 VO - vyúčtovanie spotreby EE za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 (440 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 154,52 € 13.01.2015 20.01.2015
3205542033 MŠ - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 (443 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina -158,07 € 13.01.2015 20.01.2015
3205539029 OU - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 (473 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina -91,68 € 13.01.2015 20.01.2015
3205527027 ZS - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 (484 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 22,88 € 13.01.2015 20.01.2015
3205523030 TJ - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 (478 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 29,13 € 13.01.2015 20.01.2015
3205521032 KD - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 (477 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina -243,67 € 13.01.2015 20.01.2015
3307083020 VO - vyúčtovanie spotreby EE za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 (496 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 104,26 € 13.01.2015 20.01.2015
3205512029 DS - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 (461 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina -8,61 € 13.01.2015 20.01.2015
411845 Obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 12/2014 (199 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 29.12.2014 9.01.2015
1412308 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 12/2014 (264 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.12.2014 9.01.2015
0769525022 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 12/2014 (291 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 40,57 € 3.01.2015 9.01.2015
140017672 OBEC - zrážkové vody - vyúčtovanie za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014 (komunikácie) (292 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 1334,39 € 31.12.2014 9.01.2015
140018161 OBEC - vodné, stočné, zrážkové vody - vyúčtovanie za obdobie od 20.06.2014 do 31.12.2014 (OcÚ, MŠ, ZS, PZ) (503 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 59,75 € 31.12.2014 9.01.2015
2014072 OBEC - brikety (211 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1634,12 € 23.12.2014 9.01.2015
140017534 BYTOVKA - vodné, stočné, zrážkové vody - vyúčtovanie za obdobie od 20.06.2014 do 31.10.2014 (316 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 161,05 € 12.12.2014 29.12.2014
7411479861 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.11.2014 do 14.12.2014 (460 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 1,36 € 15.12.2014 29.12.2014
99602472 OU - predplatné mesačníka ,,Verejná správa,, na rok 2015 (267 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 60,- € 21.12.2014 29.12.2014
141663 OBEC - poplatok za vývoz nádob 11/2014 (220 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 123,- € 30.11.2014 19.12.2014
2014065 OBEC - brikety (218 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1666,56 € 8.12.2014 18.12.2014
10141276 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 11/2014 (505 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 403,00 € 12.12.2014 18.12.2014
40213491 KNIŽNICA - predplatné týždenníka ,,My Liptovské noviny,, na rok 2015 (256 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 PETIT PRESS a.s., Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 34,30 € 9.12.2014 17.12.2014
411787 Obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 11/2014 (207 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 28.11.2014 12.12.2014
2013033 Autobusová zastávka (rázcestie) - rekonštrukcia zastávky (preprava, osadenie, oplechovanie) (520 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 UNITECHNA - Marek Považský, 032 23 Kvačany 101 797,04 € 25.11.2014 12.12.2014
4768576621 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 11/2014 (295 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 40,57 € 3.12.2014 12.12.2014
1411176 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 11/2014 (265 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 1.12.2014 5.12.2014
2013030 Autobusová zastávka (rázcestie) - rekonštrukcia zastávky (konštrukcia) (665 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 UNITECHNA - Marek Považský, 032 23 Kvačany 101 935,24 € 10.11.2014 5.12.2014
1/2014 ÚPN-O - zmluvná odmena pri zabezpečovaní územnoplánovacej dokumentácie (211 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Hrachovišnie a.s. ,,v likvidácii,,, Námestie Osloboditeľov 24, 031 01 Liptovský Mikuláš 1659,70 € 28.11.2014 4.12.2014
7410513050 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.10.2014 do 14.11.2014 (452 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 56,35 € 15.11.2014 26.11.2014
141537 OBEC - vývoz nádob 10/2014 (223 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 189,00 € 31.10.2014 26.11.2014
22141450 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 10/2014 (cintorín, mólo) (1.06 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 108,34 € 29.10.2014 19.11.2014
10141147 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 10/2014 (525 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 599,84 € 11.11.2014 19.11.2014
251400209 Autobusová zastávka (rázcestie) - rekonštrukcia zastávky (362 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Blachotrapez s.r.o., Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín 508,55 € 13.11.2014 18.11.2014
20140104 OU - nákup nábytku (pult pracovný, polica závesná) (170 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Favaz s.r.o., 032 04 Beňadiková 104 860,00 € 13.11.2014 18.11.2014
306/2014 Cintorín - ročná licencia na portál ,,www.virtualnycintorin.sk na obdobie od 12/2014 do 12/2015 (262 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 3W, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 82,80 € 1.11.2014 13.11.2014
1410174 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 10/2014 (257 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.10.2014 13.11.2014
411721 Obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 10/2014 (187 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 30.10.2014 13.11.2014
2767627212 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 10/2014 (295 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 40,57 € 3.11.2014 7.11.2014
272/2014 Cintorín - softwareová služba: zverejňovanie nájomných zmlúv na hroboch (289 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 3W, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 4,74 € 17.09.2014 5.11.2014
3410141 ŠJ - aktualizácia programu ,,iKelp jedáleň,, na rok 2015 (320 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Abiset s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky 35,82 € 31.10.2014 3.11.2014
21421828 MŠ - pracovný zošit pre predškolákov ,,Zvedavček,, (235 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 8,40 € 20.10.2014 30.10.2014
3049032996 OU - odber stravných lístkov na obdobie 10 - 12/2014 (323 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 426,00 € 27.10.2014 30.10.2014
7409548118 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.09.2014 do 14.10.2014 (393 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 49,49 € 15.10.2014 24.10.2014
10141010 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 9/2014 (510 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 464,56 € 10.10.2014 22.10.2014
3142014 OU - publikácia ,,Komentár k zákonu o obecnom zriadení,, (190 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 RVC - združenie obcí, hlavná 188/67, 059 38 Štrba 106,00 € 20.10.2014 22.10.2014
271710/2014 OU - nákup stolových kalendárov (143 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 BRIZ - Alexander Lozovský, Celiny 866, 033 01 Liptovský Hrádok 178,80 € 17.10.2014 22.10.2014
22141373 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 9/2014 (mólo) (580 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 61,10 € 30.09.2014 22.10.2014
0214009 VO - nákup IND svetelný zdroj (Indukčné výbojky) (245 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 BJS s.r.o., 013 22 Rosina 874 393,60 € 15.10.2014 22.10.2014
3766682295 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 9/2014 (295 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 40,57 € 3.10.2014 13.10.2014
411631 obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 9/2014 (192 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 29.09.2014 8.10.2014
1409304 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 9/2014 (242 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.09.2014 8.10.2014
20140060 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 7-9/2014 (134 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 128,31 € 30.09.2014 8.10.2014
2014135 OU - odborná prehliadka kotolne na pevné palivo v zmysle Vyhlášky č. 25/1984 Zb. (254 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Vladimír Malíček - revízie plynových zariadení, J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš 90,00 € 30.09.2014 3.10.2014
7408580069 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.08.2014 do 14.09.2014 (420 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 49,49 € 15.09.2014 24.09.2014
201421324 OU - licencia do NIP SR - sekcia register nehnuteľnosti na obdobie 8/2014 - 9/2015 (261 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Národné informačné stredisko SR a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava 132,- € 18.09.2014 24.09.2014
10140887 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 8/2014 (469 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 489,25 € 11.09.2014 22.09.2014
37/2014 MŠ - odobratá strava (obedy) v MŠ Kvačany za mesiac 7/2014 podľa Dodatku č. 1 k VZN obce Kvačany č. 3/2013 (416 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Obec Kvačany, 032 23 Kvačany 100 28,49 € 5.09.2014 17.09.2014
14064 OU - odborná prehliadka výťahu v kotolni na II. polrok 2014, revízia podľa zákona č.124/2006 Z.z. (504 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SEVYT s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš 55,27 € 28.08.2014 9.09.2014
411541 Obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 8/2014 (186 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 28.08.2014 9.09.2014
7765738689 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 8/2014 (273 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 40,57 € 3.09.2014 9.09.2014
1408185 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 8/2014 (252 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.08.2014 8.09.2014
10140754 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 7/2014 (556 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 441,72 € 11.08.2014 25.08.2014
22140919 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 7/2014 (mólo) (1.07 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 131,06 € 31.07.2014 25.08.2014
7407610464 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.07.2014 do 14.08.2014 (397 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 49,49 € 15.08.2014 25.08.2014
2014108 OBEC - palivové drevo (484 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Pozemkové spoločenstvo urbariátu, 032 23 Liptovská Sielnica 196 245,52 € 1.08.2014 25.08.2014
0764762419 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 7/2014 (427 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 46,49 € 3.08.2014 11.08.2014
2014433 MŠ - dodanie farieb pre materskú školu podľa vlastného výberu (276 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš 320,35 € 24.07.2014 11.08.2014
1407189 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 7/2014 (250 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.07.2014 11.08.2014
411462 Obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 7/2014 (181 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 30.07.2014 11.08.2014
21501669 MŠ - nákup stolov (276 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice 67,90 € 22.07.2014 5.08.2014
6/2014 MŠ - vodárenské práce na objekte materskej školy (526 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stanislav Gežík, 032 23 Liptovská Sielnica 106 472,55 € 15.07.2014 29.07.2014
7406637899 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.06.2014 do 14.07.2014 (383 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 49,49 € 15.07.2014 29.07.2014
3049022686 OU - odber stravných lístkov na obdobie 7- 9/2014 (307 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 726,00 € 21.07.2014 29.07.2014
20140038 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 4-6/2014 (122 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 128,31 € 30.06.2014 15.07.2014
10140618 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 6/2014 (545 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 413,94 € 10.07.2014 15.07.2014
140006733 OBEC - vodné, stočné, zrážkové vody - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2014 do 19.06.2014 (534 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 1400,62 € 30.06.2014 15.07.2014
411380 Obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 6/2014 (168 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 30.06.2014 9.07.2014
4763616160 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 6/2014 (290 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35,89 € 3.07.2014 9.07.2014
110140081 OBEC - nákup rotačnej kosačky AG Panter FD2H s hydrostatickým pohonom (155 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Merkur Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 1429,- € 30.06.2014 4.07.2014
1406278 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 6/2014 (246 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.06.2014 4.07.2014
2014029 OBEC - brikety (198 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1449,43 € 10.06.2014 4.07.2014
2014200170 OBEC - cestná nákladná doprava (žeriav na preloženie panelov) (403 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 426/3 78,0- € 13.06.2014 27.06.2014
7405659857 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.05.2014 do 14.06.2014 (388 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 50,45 € 15.06.2014 24.06.2014
140776 OBEC - vypracovanie ,,Programu odpadového hospodárstva,, - dobropis (190 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš - 48,- € 31.05.2014 24.06.2014
22140598 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 5/2014 (mólo) (786 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 64,94 € 15.05.2014 19.06.2014
10140500 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 5/2013 (533 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 374,59 € 10.06.2014 19.06.2014
4701405080 OBEC - odber opotrebovaných pneumatík (226 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 V.O.D.S. a.s., Jarmočná 2, 040 01 Košice 54,- € 4.06.2014 17.06.2014
411264 Obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 5/2013 (216 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 29.05.2014 17.06.2014
1762605481 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 5/2014 (320 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35,20 € 3.06.2014 10.06.2014
1405201 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 5/2014 (248 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.05.2014 10.06.2014
5914021587 OU - ročný prístup na verejnú správu SR (211 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 76,00 28.05.2014 10.06.2014
1514 DS - ozvučovací systém (162 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Duo RH s.r.o., Námestie Osloboditeľov 86/22, 031 01 Liptovský Mikuláš 315,60 € 4.06.2014 10.06.2014
1414 DS - ozvučovací systém (188 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Duo RH s.r.o., Námestie Osloboditeľov 86/22, 031 01 Liptovský Mikuláš 313,50 € 2.06.2014 10.06.2014
2014026 OBEC - brikety (219 kB) Obec Liptovská Sielnica Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 2929,49 € 13.05.2014 4.06.2014
140585 OBEC - vypracovanie ,,Programu odpadového hospodárstva,, (211 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 96,00 € 30.04.2014 26.05.2014
7404681218 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.04.2014 do 14.05.2014 (367 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 49,49 € 15.05.2014 26.05.2014
1405140 OU - nákup Fujitsu Lifebook A512 (notebok) (255 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 483,- € 20.05.2014 26.05.2014
2014131 OBEC - kontrola hasiacich prístrojov, oprava (1.2 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 BOZP&OPP - Ing. Michal Malíček, 032 23 Liptovská Sielnica 148 371,40 € 7.05.2014 21.05.2014
10140379 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 4/2014 (488 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 590,96 € 8.05.2014 15.05.2014
22140519 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 4/2014 (environmentálny deň) (653 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 81,77 € 30.04.2014 15.05.2014
411197 obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 4/2014 (195 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 29.04.2014 14.05.2014
20141312 OU - systémová podpora programu Urbis 1.5.2014 - 30.4.2015 (152 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Made spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 560,- € 9.05.2014 14.05.2014
1761598977 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 4/2014 (333 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 31,24 € 3.05.2014 9.05.2014
1404181 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 4/2014 (250 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.04.2014 9.05.2014
21401971 MŠ - nákup stoličiek, stolov (295 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice 265,40 € 22.04.2014 30.04.2014
3205525028 PZ - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2014 do 10.04.2014 (690 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 105,17 € 17.04.2014 25.04.2014
7403688620 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.03.2014 do 14.04.2014 (413 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 59,96 € 15.04.2014 25.04.2014
10140249 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 3/2014 (491 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 393,09 € 11.04.2014 22.04.2014
3049012431 OU - odber stravných lístkov na obdobie 4 - 6/2014 (320 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 726,00 € 16.04.2014 22.04.2014
2014016 Autobusová zastávka - zastávka s lavičkou, infotabuľami (472 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 L - DEN Slovakia s.r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila 2037,60 € 8.04.2014 15.04.2014
614083 Autobusová zastávka - rekonštrukcia podkladu pod zastávku (809 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovkorekt s.r.o., Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 1099,70€ 9.04.2014 14.04.2014
140089 ŠJ - kalibrácia váh, teplomerov (212 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 GEVA - Miroslav Gejdoš, J. Hanulu 1075/125, 034 84 Liptovské Sliače 233,10 € 4.04.2014 14.04.2014
2014/106 OBEC - reklama (samolepka) (181 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Arcus reklama s.r.o., Medená 3, 974 05 Banská Bystrica 42,00 2.04.2014 14.04.2014
2014018 OBEC - brikety (200 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1507,62 € 4.04.2014 14.04.2014
2014091 OU, MŠ - školenie zamestnancov o BOZP, OPP (208 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 BOZP&OPP - Ing. Michal Malíček, 032 23 Liptovská Sielnica 148 180,00 € 7.04.2014 14.04.2014
1760598435 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 3/2014 (333 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35,88 € 3.04.2014 8.04.2014
140290 OBEC - dovoz kontajnerov 1100 l na sklo (198 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 666,00 € 28.03.2014 8.04.2014
20140016 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 1-3/2014 (120 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 128,31 € 31.03.2014 8.04.2014
1400003 OU - výmena tonera do kopírovacie stroja, záručný servis (255 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 PM - Servis, Peter Mokoš, Priehrada 9/3, 034 05 Ružomberok 85,50 € 1.04.2014 8.04.2014
1430700195 MŠ - nákup kobercov (231 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Rocher Consulting SR s.r.o., Benice 107, 033 01 Liptovský Mikuláš 982,88 € 3.04.2014 7.04.2014
1403300 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 3/2014 (264 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.03.2014 7.04.2014
1614092 OBEC - vyjadrenie k projektu ,,Rekonštrukcia autobusovej zastávky,, (vytýčenie trasy vodovodu) (824 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 7,03 € 2.04.2014 7.04.2014
411128 Obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 3/2014 (190 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 28.03.2014 7.04.2014
2141109037 ROZHLAS - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel ( hudba reprodukovaná prostredníctvom obecného rozhlasu) na rok 2014 (240 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 20,40 € 21.03.2014 30.03.2014
1403891 ROZHLAS - odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia (obecný rozhlas) za rok 2014 (231 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovgram, Jakubovovo námestie 14, 813 48 Bratislava 33,50 € 21.03.2014 25.03.2014
10140139 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 2/2014 (484 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 395,17 € 11.03.2014 25.03.2014
19/14 ZMOL - členský príspevok na rok 2014 (159 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 60,40 € 14.03.2014 25.03.2014
7402691893 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.02.2014 do 14.03.2014 (338 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 54,06 € 15.03.2014 25.03.2014
2014014 OBEC - brikety (198 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1613,49 € 6.03.2014 20.03.2014
1759604880 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 2/2014 (314 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 33,01 € 3.03.2014 11.03.2014
1402182 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 2/2014 (249 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 28.02.2014 11.03.2014
411074 obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 2/2014 (192 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 27.02.2014 6.03.2014
7401623963 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.01.2014 do 14.02.2014 (395 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 55,03 € 15.02.2014 27.02.2014
23/2/2014 OBEC - spracovanie výpočtov poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v roku 2014 (197 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ing. Arch. Emil Hudeček, Ateliér architektúry a ekológie, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš 70,- € 14.02.2014 24.02.2014
10140017 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 1/2014 (447 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 610,42 € 10.02.2014 18.02.2014
2014007 OBEC - koks (202 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1655,51 € 5.02.2014 18.02.2014
140000111 KOMUNIKÁCIE - vyúčtovanie za zrážkové vody za obdobie 01.01.2013 do 31.12.2013 (283 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 2678,90 € 31.01.2014 18.02.2014
1400013 OBEC - hnedé uhlie Kocka Svetec (216 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Allo s.r.o., Štiavnická 5508/12, 034 01 Ružomberok 1351,86 € 11.02.2014 12.02.2014
411019 Obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 1/2014 (182 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 30.01.2014 12.02.2014
2758614100 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 1/2014 (308 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 36,53 € 3.02.2014 7.02.2014
1401229 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 1/2014 (248 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.01.2014 7.02.2014
3049004004 OU - odber stravných lístkov na obdobie 1- 3/2014 (306 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 546,- € 31.01.2014 7.02.2014
7400462386 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.12.2013 do 14.01.2014 (364 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 59,08 € 15.01.2014 24.01.2014
1400001 OBEC - hnedé uhlie Kocka (218 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Allo s.r.o., Štiavnická 5508/12, 034 01 Ružomberok 1230,98 € 8.01.2014 24.01.2014
3307083019 VO - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 - dobropis (660 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina -252,80 € 13.01.2014 22.01.2014
3205542032 MŠ - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 - dobropis (684 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina -73,65 € 13.01.2014 22.01.2014
3205539028 OU - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 (660 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 127,31 € 13.01.2014 22.01.2014
3205527026 ZS - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 - dobropis (701 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina -6,08 € 13.01.2014 22.01.2014
3205525027 PZ - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 (674 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 3,16 € 13.01.2014 22.01.2014
3205523029 TJ - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 (709 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 2,17 € 13.01.2014 22.01.2014
3205521031 KD - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 (719 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 100,24 € 13.01.2014 22.01.2014
3205520028 VO - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 - dobropis (721 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina -197,91 13.01.2014 22.01.2014
3205512028 DS - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 (703 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 0,20 13.01.2014 22.01.2014
1402715904 MŠ - predškolská výchova 3 - 6/2014 (261 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 7,20 € 8.01.2014 22.01.2014
1312290 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 12/2013 (238 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.12.2013 15.01.2014
10131335 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 12/2013 (406 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 491,57 € 10.01.2014 15.01.2014
20130170 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 10-12/2013 (126 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 128,31 € 2.01.2014 15.01.2014
311845 Obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 12/2013 (179 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 30.12.2013 7.01.2014
130017937 OBEC - vodné, stočné - vyúčtovanie za obdobie od 25.06.2013 do 17.12.2013 - dobropis (554 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš -926,88 € 31.12.2013 7.01.2014
2013083 OBEC - hnedé uhlie (210 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1349,90 € 20.12.2013 7.01.2014
4757632978 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 12/2013 (329 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 29,36 € 3.01.2014 7.01.2014
7313205120 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.11.2013 do 14.12.2013 (378 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 39,34 € 15.12.2013 23.12.2013
22131734 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 11/2013 (cintorín, mólo) (238 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 125,16 € 30.11.2013 17.12.2013
10131200 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 11/2013 (454 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 633,04 € 11.12.2013 17.12.2013
2013/27 OU - výmena okien (232 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Drevis - Milan Gažo, Okoličianska 669, 031 01 Liptovský Mikuláš 1175,00 € 5.12.2013 17.12.2013
15613 OU - odborná prehliadka výťahu v kotolni, revízia podľa zákona č.124/2006 Z.z. (242 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SEVYT s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš 68,71 € 3.12.2013 17.12.2013
1311174 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 11/2013 (240 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.11.2013 17.12.2013
20130469 OBEC - dovoz kontajnerov na TKO (274 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ferex s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra 966,24 € 12.12.2013 17.12.2013
30209797 KNIŹNICA - predplatné týždenníka ,,My Liptovské noviny,, na rok 2014 (245 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 PETIT PRESS a.s., Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 35,00 € 6.12.2013 17.12.2013
5756654918 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 11/2013 (312 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 29,77 € 3.12.2013 9.12.2013
201325 MŠ - výmena okien (zostava Gealan komplet s príslušenstvom) (609 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Drevis - Milan Gažo, Okoličianska 669, 031 01 Liptovský Mikuláš 2751,35 € 25.11.2013 5.12.2013
311786 Obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 11/2013 (187 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 27.11.2013 3.12.2013
7311989394 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.10.2013 do 14.11.2013 (378 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 46,21 € 15.11.2013 21.11.2013
10131072 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 10/2013 (436 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 709,07 € 10.11.2013 19.11.2013
22131697 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 10/2013 (cintorín) (173 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 56,09 € 14.10.2013 19.11.2013
2013241 OBEC - prenájom pracovnej plošiny (241 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Jozef Urban - Uni servis, 032 14 Ľubeľa 378 144,48 € 13.11.2013 19.11.2013
19130657 ZS - prečistenie kanalizačného potrubia v zdravotnom stredisku (262 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 93,13 € 7.11.2013 15.11.2013
320/2013 OU - ročná licencia na portál www.virtualnycintorin.sk na rok 2014 (250 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 3W, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 60,- € 1.11.2013 13.11.2013
311726 obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 10/2013 (182 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 30.10.2013 13.11.2013
8755680894 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 10/2013 (326 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 31,24 € 3.11.2013 13.11.2013
310965 ŠJ - aktualizácia programu ,,iKelp jedáleň,, na rok 2014 (320 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Abiset s.r.o., 1 mája 46/5470, 901 01 Malacky 35,82 € 31.10.2013 8.11.2013
062/2013 OBEC - vyspravenie miestnych komunikácií v obci (372 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 JK - Rezostav s.r.o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín 2182,32 € 25.10.2013 5.11.2013
1310167 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 10/2013 (237 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.10.2013 5.11.2013
130809 MŠ - materiál na výstavbu altánku (329 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OROL s.r.o., Kpt. Nálepku 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš 380,65 € 10.10.2013 5.11.2013
3039031088 OU - odber stravných lístkov na obdobie 10 - 12/2013 (332 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 546,- € 23.10.2013 25.10.2013
7310785204 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.09.2013 do 14.10.2013 (292 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 40,39 € 15.10.2013 22.10.2013
10130947 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 9/2013 (388 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 486,20 € 11.10.2013 16.10.2013
0754696409 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 9/2013 (323 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 31,52 € 5.10.2013 14.10.2013
20130148 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 7-9/2013 (131 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 128,31 € 1.10.2013 14.10.2013
44/2013 OU - poplatok za školenie (179 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Obec Kvačany, 032 23 Kvačany 100 7,- € 2.10.2013 8.10.2013
1309304 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 9/2013 (234 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.09.2013 8.10.2013
311641 obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 9/2013 (189 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 30.09.2013 8.10.2013
2013059 OBEC - koks (215 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 3608,42 € 25.09.2013 3.10.2013
201335737 OU - 2 ročná licencia ESET NOD32 Antivirus (299 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 ESET spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 60,02 € 30.09.2013 3.10.2013
7309588797 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.08.2013 do 14.09.2013 (478 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 41,93 € 15.09.2013 30.09.2013
201321362 OU - NIS - register nehnuteľnosti - export údajov (233 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Národné informačné stredisko SR a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava 120,00 € 25.09.2013 30.09.2013
2013035 OU - oprava dymovodov (523 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 UNITECHNA - Marek Považský, 032 23 Kvačany 101 572,78 5.09.2013 24.09.2013
2135254 MŠ - nákup stoličiek, stolov (300 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice 135,30 € 12.09.2013 24.09.2013
22131402 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 8/2013 (mólo) (180 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 64,06 € 28.08.2013 17.09.2013
10130829 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 8/2013 (1.08 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 635,07 € 10.09.2013 17.09.2013
2132208528 MŠ - kancelárske potreby (320 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 12,24 € 30.08.2013 16.09.2013
2132208528 MŠ - kancelárske potreby (320 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 12,24 € 30.08.2013 16.09.2013
1308155 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 8/2013 (239 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.08.2013 11.09.2013
130635 OU - nákup materiálu (oprava kotolne) (283 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OROL s.r.o., Kpt. Nálepku 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš 100,84 € 31.08.2013 11.09.2013
6753740295 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 8/2013 (318 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 32,17 € 3.09.2013 9.09.2013
311568 OBEC - prímestská autobusová doprava za obdobie 8/2013 (188 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 30.08.2013 5.09.2013
201321301 OU - licencia do NIP SR - sekcia register nehnuteľnosti na obdobie 9/2013 - 8/2014 (241 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Národné informačné stredisko SR a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava 132,- € 28.08.2013 3.09.2013
22131253 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 7/2013 (mólo, Hotel Bobrovník) (179 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 254,16 € 31.07.2013 27.08.2013
7308408225 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.07.2013 do 14.08.2013 (507 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 49,63 € 15.08.2013 27.08.2013
10130710 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 7/2013 (502 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 589,31 12.08.2013 20.08.2013
311480 OBEC - prímestská autobusová doprava za obdobie 7/2013 (172 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 29.07.2013 12.08.2013
1307165 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 7/2013 (212 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.07.2013 12.08.2013
6752782728 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 7/2013 (310 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 29,36 € 3.08.2013 12.08.2013
2013045 OBEC - hnedé uhlie (198 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1297,26 € 11.07.2013 30.07.2013
2013046 OBEC - hnedé uhlie (196 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1270,58 € 12.07.2013 30.07.2013
2013047 OBEC - hnedé uhlie (200 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1287,27 € 16.07.2013 30.07.2013
3039022233 OU - odber stravných lístkov na obdobie 7- 9/2013 (274 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 546,- € 26.07.2013 30.07.2013
7307241437 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.06.2013 do 14.07.2013 (463 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 48,48 € 15.07.2013 26.07.2013
130866 OBEC - dovoz nádob (separovaný zber) (202 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 57,60 € 30.06.2013 22.07.2013
2013482 OBEC - struna do kosačky a krovinorezu (166 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Viktória - Hámor s.r.o., Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev 87,00 € 16.07.2013 22.07.2013
10130580 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 6/2013 (497 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 438,98 € 10.07.2013 22.07.2013
20132318 OU - nákup rybárskych lístkov (187 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Connect - Ing. Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Bros 56 31,00 € 10.07.2013 15.07.2013
20120126 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 6/2013 (131 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 8.07.2013 11.07.2013
130006876 OU - vodné, stočné - vyúčtovanie za obdobie od 21.12.2012 do 24.06.2013 - dobropis (674 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš -686,46 € 30.06.2013 10.07.2013
1751803225 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 6/2013 (318 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 32,36 € 3.07.2013 10.07.2013
2013444 Klaster Liptov - členský poplatok za obdobie 7-12/2013 (167 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Klaster Liptov - ZCR, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 439,95 € 1.07.2013 10.07.2013
1306283 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 6/2013 (218 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.06.2013 10.07.2013
1302528285 MŠ - predškolská výchova 1 - 2/2013 (211 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 3,60 € 1.07.2013 10.07.2013
311409 OBEC - prímestská autobusová doprava za obdobie 6/2013 (168 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 21.06.2013 27.06.2013
7306076256 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.05.2013 do 14.06.2013 (505 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 32,18 € 15.06.2013 24.06.2013
22130959 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 5/2013 (mólo) (145 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 81,77 € 14.05.2013 18.06.2013
10130462 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 5/2013 (440 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 585,15 € 11.06.2013 18.06.2013
20130104 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 5/2013 (246 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 3.06.2013 10.06.2013
311319 OBEC - prímestská autobusová doprava za obdobie 5/2013 (456 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 30.05.2013 7.06.2013
71/2013 MŠ - dodanie kníh pre predškolákov ,,Abeceda,, (1.21 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Život a zdravie - Ing. Kováčik Peter, Nálepkova 48, 977 01 Brezno 33,- € 5.06.2013 7.06.2013
1305162 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 5/2013 (536 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.05.2013 7.06.2013
9750855908 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 5/2013 (698 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 37,64 € 3.06.2013 7.06.2013
7304935903 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.04.2013 do 14.05.2013 (1.2 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 37,33 € 15.05.2013 27.05.2013
2013141 Klaster Liptov - členský poplatok za obdobie 1-6/2013 (1.4 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Klaster Liptov - ZCR, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 439,95 € 25.04.2013 27.05.2013
31/13 OBEC - ZMOL - členský príspevok na rok 2013 (425 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 62,30 € 12.05.2013 21.05.2013
10130339 OBEC - dobropis za poplatok TKO + odvoz za mesiac 1 - 3/2013 (579 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš -168,12 € 10.05.2013 21.05.2013
10130335 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 4/2013 (1.06 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 896,52 10.05.2013 21.05.2013
27/3/2013 OBEC - spracovanie výpočtov poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v roku 2013 (514 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ing. Arch. Emil Hudeček, Ateliér architektúry a ekológie, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš 70,- € 11.03.2013 21.05.2013
20130523 PZ - nákup požiarnej striekačy, hadice a savice pre DHZ (581 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Florian s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin 536,36 € 10.05.2013 17.05.2013
311226 Obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 4/2013 (457 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 29.04.2013 10.05.2013
20130082 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 4/2013 (241 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 2.05.2013 9.05.2013
10/2013 MŠ - dodávka a montáž deliacich priečok vo WC (885 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DEKOR - Jaroslav Kuska, 032 14 Gôtovany 187 231,- € 6.05.2013 9.05.2013
4131300323 OBEC - vytýčenie podzemného elektrického vedenia káblov na cintoríne (1.97 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 42,68 € 23.04.2013 7.05.2013
4131300323 OBEC - vytýčenie podzemného elektrického vedenia káblov na cintoríne (1.97 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 42,68 € 23.04.2013 7.05.2013
20131108 OU - systémová podpora programu Urbis na odbobie od 1.5.2013 do 30.4.2014 (418 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Made spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 339,- € 2.05.2013 7.05.2013
1304177 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 4/2013 (539 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.04.2013 7.05.2013
1305105 OU - Fujitsu Nas Celvin server (dátový zálohový server) (574 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 362,00 € 2.05.2013 7.05.2013
1304181 OU - PC Siemens Esprimo E 3510 (565 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 270,00 € 30.04.2013 7.05.2013
5749892512 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 4/2013 (735 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 29,89 € 3.05.2013 7.05.2013
1306051 OU - odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia (obecný rohlas) za rok 2013 (566 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovgram, Jakubovov námestie 14, 813 48 Bratislava 33,50 € 19.04.2013 29.04.2013
2013042 OBEC - hnedé uhlie (494 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1303,63 € 15.04.2013 29.04.2013
7303793638 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.03.2013 do 14.04.2013 (1.24 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 31,52 € 15.04.2013 22.04.2013
10130212 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 3/2013 (956 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 646,30 € 10.04.2013 22.04.2013
311170 Obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 3/2013 (453 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 28.03.2013 11.04.2013
2013034 OBEC - hnedé uhlie (496 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1116,25 € 27.03.2013 11.04.2013
04613 OU - odborná prehliadka výťahu v kotolni, revízia podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. + oprava (1.58 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SEVYT s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš 103,33 € 3.04.2013 10.04.2013
20130060 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 3/2013 (235 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 2.04.2013 10.04.2013
1303294 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 3/2013 (547 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.03.2013 5.04.2013
8748905548 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 3/2013 (733 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 33,71 € 3.04.2013 5.04.2013
3039009870 OU - odber stravných lístkov na obdobie 4- 6/2013 (621 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 546,- € 27.03.2013 3.04.2013
7302673094 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.2.2013 do 14.03.2013 (678 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 33,76 € 15.03.2013 26.03.2013
4/2013 ZS - dodávka vodoinštalačného materiálu (miestnosť DHZ) (1.19 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stanislav Gežík, 032 23 Liptovská Sielnica 106 107,50 € 18.03.2013 19.03.2013
2013026 OBEC - hnedé uhlie (511 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1269,69 € 6.03.2013 19.03.2013
10130119 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 2/2013 (0.98 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 677,67 € 11.03.2013 19.03.2013
20130038 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 2/2013 (242 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 4.03.2013 13.03.2013
2131108521 Obec - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na rok 2013 (obecný rozhlas) (577 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 20,40 € 6.03.2013 13.03.2013
1302182 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 2/2013 (553 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 28.02.2013 8.03.2013
311085 obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 2/2013 (457 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 28.02.2013 8.03.2013
20130505 MŠ - nákup stoličiek, stolov (696 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice 72,20 € 4.02.2013 7.03.2013
2130504 MŠ - nákup stoličiek (659 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice 23,70 € 4.02.2013 7.03.2013
2/2013 PZ - dodávka vodoinštalačného materiálu (1.16 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stanislav Gežík, 032 23 Liptovská Sielnica 106 295,03 € 5.03.2013 7.03.2013
1747925447 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 2/2013 (728 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 33,01 € 3.03.2013 7.03.2013
20130016 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 1/2013 (240 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 10.02.2013 26.02.2013
2013018 OBEC - hnedé uhlie (500 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1039,17 € 11.02.2013 26.02.2013
2013022 OBEC - hnedé uhlie (516 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1935,61 € 14.02.2013 26.02.2013
7301544141 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.01.2013 do 14.02.2013 (1.11 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 28,26 € 15.02.2013 21.02.2013
1460000100 Matrika - matričné tlačivá ,,úmrtný list,, (557 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 15,42 € 18.02.2013 20.02.2013
1460000098 Matrika - matričné tlačivá ,,sobášny list,, (578 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 9,82 € 15.02.2013 20.02.2013
10130016 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 1/2013 (1.97 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 719,62 € 12.02.2013 20.02.2013
1301249 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 1/2013 (559 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.01.2013 8.02.2013
311015 obec - prímestská autobusová doprava za obdobie 1/2013 (464 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SAD Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63,73 € 31.01.2013 8.02.2013
13510091 OU - ročný poplatok za doménu www.liptsielnica.sk za obdobie od 16.2.2013 do 15.2.2014 (internet) (572 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 5.02.2013 8.02.2013
1310035 OU - správa obecnej stránky www.liptovskasielnica.sk na obdobie od 1 - 12/2013 (478 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 3W, s.r.o., Michajlov 51, 067 73 Ubľa 68,40 € 24.01.2013 6.02.2013
2746942523 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 1/2013 (759 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 34,37 € 3.02.2013 5.02.2013
2013004 OU - za používanie portálu www.obecnyportal.sk na obdobie od 01.01.2013 do 28.2.2013 (522 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 RVC - združenie obcí, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba 15,00 € 24.01.2013 4.02.2013
2013011 OBEC - hnedé uhlie (470 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1137,21 € 28.01.2013 4.02.2013
2013009 OBEC - hnedé uhlie (471 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1142,84 € 28.01.2013 4.02.2013
7300420303 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.12.2012 do 14.01.2013 (1.1 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 30,02 € 15.01.2013 28.01.2013
3039003184 OU - odber stravných lístkov na obdobie 1- 3/2013 (593 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 546,- € 24.01.2013 28.01.2013
2013003 OBEC - hnedé uhlie (478 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 962,69 € 4.01.2013 22.01.2013
2013002 OBEC - hnedé uhlie (481 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 945,80 € 3.01.2013 21.01.2013
2013001 OBEC - hnedé uhlie (469 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 965,50 € 2.01.2013 21.01.2013
120017753 OBEC - vodné, stočné, zrážkové vody - vyúčtovanie za obdobie 7 - 12/2012 (1.18 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 1050,80 € 8.01.2013 21.01.2013
10121300 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 12/2012 (2.08 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 1035,02 € 11.01.2013 21.01.2013
3205520027 VO - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 20.07.2012 do 31.12.2012 - dobropis (614 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 859,62 € 7.01.2013 15.01.2013
3205521030 KD - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 20.07.2012 do 31.12.2012 - dobropis (609 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 125,34 € 7.01.2013 15.01.2013
3205539027 OU - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 20.07.2012 do 31.12.2012 - dobropis (601 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 171,40 € 7.01.2013 15.01.2013
3205542031 MŠ - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 20.07.2012 do 31.12.2012 - dobropis (614 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 247,03 € 7.01.2013 15.01.2013
3307083018 VO - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 20.07.2012 do 31.12.2012 - dobropis (613 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 122,59 € 7.01.2013 15.01.2013
3205527025 ZS - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 20.07.2012 do 31.12.2012 (614 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 25,02 € 7.01.2013 15.01.2013
3205525026 PZ - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 20.07.2012 do 31.12.2012 (608 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 69,15 € 7.01.2013 15.01.2013
3205523028 TJ - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 20.07.2012 do 31.12.2012 (599 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 4,49 € 7.01.2013 15.01.2013
3205512027 DS - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 20.07.2012 do 31.12.2012 (601 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 1,90 € 7.01.2013 15.01.2013
20120259 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 12/2012 (227 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 2.01.2013 15.01.2013
120017064 OBEC - zrážkové vody - vyúčtovanie za obdobie 1 - 6/2012 (633 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 309,22 € 19.12.2012 9.01.2013
120006230 OBEC - vodné, stočné, zrážkové vody - vyúčtovanie za obdobie 1 - 6/2012 (1.99 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 2297,44 € 19.12.2012 9.01.2013
32/3/2013 OBEC - spracovanie výpočtov poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v roku 2012 (502 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Ing. Arch. Emil Hudeček, Ateliér architektúry a ekológie, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš 70,- € 21.11.2012 9.01.2013
1212270 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 12/2012 (541 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.12.2012 9.01.2013
363/2012 OU - ročná licencia na portál www.virtualnycintorin.sk na rok 2013 (614 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 3W, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 60,- € 1.11.2012 7.01.2013
9745964354 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 12/2012 (735 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 30,49 3.01.2013 7.01.2013
7212790559 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.11.2012 do 14.12.2012 (1.1 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 27,83 € 15.12.2012 31.12.2012
20206170 KNIŹNICA - predplatné týždenníka ,,My Liptovské noviny,, na rok 2013 (567 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 PETIT PRESS a.s. divízia týždenníkov o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 17,50 € 17.12.2012 31.12.2012
22121441 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 11/2012 (311 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 64,06 € 3.12.2012 17.12.2012
10121189 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 11/2012 (1.96 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 957,32 € 11.12.2012 17.12.2012
20120237 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 11/2012 (218 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 3.12.2012 17.12.2012
1211163 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 11/2012 (536 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.11.2012 14.12.2012
1236601306 OU - zverejnenie inzerátu TP2313248/001 - 3.12.2012 v týždenníku Liptovské noviny (561 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 PETIT PRESS a.s. divízia týždenníkov o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 53,76 € 3.12.2012 12.12.2012
4744985913 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 11/2012 (728 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 31,66 € 3.12.2012 12.12.2012
7211701996 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.10.2012 do 14.11.2012 (1.24 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 33,49 € 15.11.2012 26.11.2012
20120215 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 10/2012 (216 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 10.11.2012 26.11.2012
20120162 MŠ - ročenka ,,Predprimárne vzdelávanie 2012 - 2013,, (581 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SEducoS s.r.o., Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 16,20 € 12.11.2012 26.11.2012
2241008977 ŠJ - aktualizácia programu ,,iKelp jedáleň,, na obdobie od 11/2012 do 10/2013 (588 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Abiset s.r.o., 1 mája 46/5470, 901 01 Malacky 35,82 € 25.10.2012 19.11.2012
10121070 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 10/2012 (2.96 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 1519,56 € 12.11.2012 19.11.2012
22121335 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 10/2012 (439 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 64,06 € 15.10.2012 19.11.2012
2012164 OBEC - prenájom hnuteľného majetku (traktor na odvoz konárov, haluziny) (0.99 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Pozemkové spoločenstvo urbariátu, 032 23 Liptovská Sielnica 196 16,02 € 2.11.2012 9.11.2012
192012 MŠ - záloha za vypracovanie projektovej dokumentácie ,,stavebné úpravy - MŠ - zlepšenie energetickej hospodárnosti,, (519 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OK Projekcia - Ing. Oto Kovalčík, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín 700,- € 25.10.2012 9.11.2012
1210172 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 10/2012 (531 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.10.2012 9.11.2012
130122061 MŠ - posúdenie projektovej dokumentácie ,,zlepšenie energetickej hospodárnosti budov,, (832 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 49,20 € 25.10.2012 5.11.2012
4743984733 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 10/2012 (732 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 27,73 € 3.11.2012 5.11.2012
3029032470 OU - odber stravných lístkov na obdobie 10 - 12/2012 (594 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 606,00 € 31.10.2012 5.11.2012
20120074 OBEC - hnedé uhlie (482 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1114,69 18.10.2012 26.10.2012
7210627065 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.09.2012 do 14.10.2012 (1.2 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 28,97 € 15.10.2012 26.10.2012
10120950 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 9/2012 (2.43 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 1004,82 € 10.10.2012 17.10.2012
22121168 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 9/2012 (389 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 197,48 € 1.10.2012 17.10.2012
20120193 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 9/2012 (228 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 10.10.2012 17.10.2012
201238394 OU - ročná licencia ESET NOD32 Antivirus (801 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 ESET spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31,92 € 4.10.2012 8.10.2012
6742996548 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 9/2012 (688 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 44,04 € 3.10.2012 8.10.2012
1209272 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 9/2012 (565 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.09.2012 8.10.2012
20120086 Matrika - príručka matrikára ,, Uzavretie manželstva + vzory,, (492 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie matrikárov SR, Dr. Alexandra 64, 060 01 Kežmarok 15,00 € 26.09.2012 2.10.2012
7209648941 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.08.2012 do 14.09.2012 (1.33 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 30,65 € 15.09.2012 26.09.2012
2012210361 OU - ročná licencia do NIP SR sekcia: register nehnuteľností (551 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Národné informačné stredisko SR a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava 120,00 € 20.09.2012 26.09.2012
1210175 OU - doprogramovanie záložky ,,obecné noviny,, (495 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 3W, s.r.o., Michajlov 51, 067 73 Ubľa 38,40 € 10.08.2012 20.09.2012
2012011 DS - zemné a planírovacie práce (436 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 MIBA - Miroslav Batiz, Gaštanova 511/2, 031 04 Liptovský Mikuláš 200,00 € 10.09.2012 19.09.2012
10120829 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 8/2012 (2.1 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 1153,13 € 11.09.2012 19.09.2012
22121033 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 8/2012 (455 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 65,53 € 16.08.2012 19.09.2012
20120389 Klaster Liptov - členský poplatok za obdobie 7-12/2012 (277 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Klaster Liptov - ZCR, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 411,10 € 30.08.2012 7.09.2012
20120171 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 8/2012 (226 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 3.09.2012 7.09.2012
1208147 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 8/2012 (545 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.08.2012 7.09.2012
9742009078 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 8/2012 (781 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 40,52 € 3.09.2012 7.09.2012
120671 KD, MŠ, ZS - oprava zvodov - dobropis (549 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OROL spol. s.r.o., Kpt. Nálepku 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš - 59,72 € 31.08.2012 3.09.2012
120376 KD, MŠ, ZS - oprava zvodov (581 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OROL spol. s.r.o., Kpt. Nálepku 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš 122,00 € 15.06.2012 3.09.2012
1812447 PZ - oprava vodovodnej prípojky (1.19 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 22,04 € 22.08.2012 3.09.2012
7208506042 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.07.2012 do 14.08.2012 (1.32 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 28,86 € 15.08.2012 23.08.2012
22120896 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 7/2012 (635 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 52,25 € 27.07.2012 21.08.2012
10120717 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 7/2012 (2.28 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 986,24 € 10.08.2012 21.08.2012
20120148 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 7/2012 (227 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 1.08.2012 13.08.2012
1207160 OU - mesačný poplatok za internetové služby za obdobie 7/2012 (555 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.07.2012 6.08.2012
8741019008 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 7/2012 (792 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 44,86 € 3.08.2012 6.08.2012
2012006 ZS - oprava budovy po zatečení (504 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 PEKUS-COM, Kuska Peter, 032 23 Liptovská Sielnica 43 1126,51 € 25.06.2012 1.08.2012
2012005 ZS - oprava strechy (537 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 PEKUS-COM, Kuska Peter, 032 23 Liptovská Sielnica 43 4136,33 € 18.06.2012 1.08.2012
10120597 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 6/2012 (2.4 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 1068,97 € 10.07.2012 1.08.2012
22120761 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 6/2012 (371 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 185,68 € 2.07.2012 1.08.2012
3029022545 OU - stravné lístky na obdobie 7 - 9/2012 (599 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 861,- € 26.07.2012 1.08.2012
7207437214 OU - poplatok za služby mobilnej siete za obdobie od 15.06.2012 do 14.07.2012 (695 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 29,82 € 15.07.2012 24.07.2012
3205527024 ZS - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 16.07.2011 do 19.07.2012 (594 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 115,86 € 23.07.2012 24.07.2012
3205525025 PZ - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 16.07.2011 do 19.07.2012 (596 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 156,14 € 23.07.2012 24.07.2012
3205523027 TJ - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 16.07.2011 do 19.07.2012 (593 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 16,77 € 23.07.2012 24.07.2012
3205521029 KD - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 16.07.2011 do 19.07.2012 - dobropis (597 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina - 885,24 € 23.07.2012 24.07.2012
3205520026 VO - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 16.07.2011 do 19.07.2012 - dobropis (599 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina - 2050,34 € 23.07.2012 24.07.2012
3205512026 DS - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 16.07.2011 do 19.07.2012 (587 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 10,93 € 23.07.2012 24.07.2012
3307083017 VO - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 16.07.2011 do 19.07.2012 - dobropis (598 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina - 305,87 € 20.07.2012 24.07.2012
3205542030 MŠ - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 16.07.2011 do 19.07.2012 - dobropis (599 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina - 379,67 € 20.07.2012 24.07.2012
3205539026 OU - vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie od 16.07.2011 do 19.07.2012 - dobropis (600 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina - 337,19 € 20.07.2012 24.07.2012
12/009 OU - údržba kopírovacieho stroja, výmena toneru (609 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 PM - Servis, Peter Mokoš, Priehrada 9/3, 034 05 Ružomberok 188,76 € 17.07.2012 24.07.2012
1206258 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 6/2012 (530 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.06.2012 13.07.2012
1202182689 MŠ - predškolská výchova 1 - 2/2012 (595 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 3,60 € 4.07.2012 13.07.2012
20120126 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 6/2012 (232 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 2.07.2012 11.07.2012
8740022780 OU, MŠ - poplatok za služby pevnej siete za mesiac 6/2012 (779 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 47,48 € 4.07.2012 11.07.2012
10120578 OBEC - doúčtovanie TKO za mesiac 5/2012 (1.26 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 2,39 € 10.06.2012 6.07.2012
3205521028 KD - montáž odberného zariadenia NN (536 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 42,85 € 15.06.2012 6.07.2012
20120052 OBEC - hnedé uhlie (494 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 2186,60 25.06.2012 2.07.2012
20120051 OBEC - hnedé uhlie (504 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 2236,56 € 25.06.2012 2.07.2012
7206373390 OU - služby mobilnej siete za obdobie od 15.05.2012 do 14.06.2012 (644 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 31,99 € 15.06.2012 2.07.2012
10120475 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 5/2012 (2.85 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 1474,06 € 11.06.2012 25.06.2012
20120103 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 5/2012 (252 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 11.06.2012 19.06.2012
5739028217 OU, MŠ - telefónny poplatok za mesiac 5/2012 (702 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 43,52 € 3.06.2012 7.06.2012
1205143 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 5/2012 (543 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 31.05.2012 1.06.2012
20120082 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 4/2012 (263 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 15.05.2012 1.06.2012
7205188629 OU - služby mobilnej siete za obdobie od 15.04.2012 do 14.05.2012 (1.17 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 37,63 € 15.05.2012 25.05.2012
10120353 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 4/2012 (2.21 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 1086,48 10.05.2012 23.05.2012
10120355 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 4/2012 (521 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 129,71 € 10.05.2012 23.05.2012
22120468 OBEC - poplatok za odvoz odpadu 4/2012 (443 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 123,68 € 30.04.2012 23.05.2012
2012052 OBEC - výmena hydrant. hadice C52 a prúdnice T52 na verejnom hydrante (497 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 BOZP&OPP - Ing. Michal Malíček, 032 23 Liptovská Sielnica 148 61,00 € 20.05.2012 23.05.2012
2012047 OBEC - školenie BOZP a OPP na rok 2012; kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov (615 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 BOZP&OPP - Ing. Michal Malíček, 032 23 Liptovská Sielnica 148 252,50 € 1.05.2012 18.05.2012
49/2012 KD - odpredaj klampiarskych výrobkov (odpojenie odkvapových žľabov od kanalizácie) (574 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOLLIS - Stanislav Lisý, Ondrašovecká 1, 031 05 Liptovský Mikuláš 92,82 € 18.04.2012 11.05.2012
1204160 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 4/2012 (541 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.04.2012 11.05.2012
99740715 OU - predplatné mesačníka ,,verejná správa,, na rok 2012 (669 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 69,60 € 7.05.2012 7.05.2012
20120672 OU - poplatok za systémovú podporu programu URBIS na rok 2012 (426 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Made spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 312,02 € 2.05.2012 7.05.2012
0738035244 OU, MŠ - telefónny poplatok za mesiac 4/2012 (724 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 41,42 € 3.05.2012 4.05.2012
1205529 OU - odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia (obecný rohlas) za rok 2012 (560 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovgram, Jakubovov námestie 14, 813 48 Bratislava 33,50 € 24.04.2012 3.05.2012
10120223 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 3/2012 (2.49 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 1009,73 € 10.04.2012 25.04.2012
7203952759 OU - služby mobilnej siete za obdobie od 15.03.2012 do 14.04.2012 (1.14 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 32,15 € 15.04.2012 25.04.2012
12/15 KD - vypracovanie projektovej dokumentácie NN prípojky a bodu merania elektrickej energie (512 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 ELPRO - Ján Zvolenský, Bellova 7, 031 01 Liptovský Mikuláš 70,- € 23.04.2012 25.04.2012
2736046635 OU, MŠ - telefónny poplatok za mesiac 2/2012 (638 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 42,68 € 3.03.2012 25.04.2012
3029012863 OU - stravné lístky na obdobie 4 - 6/2012 (615 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 519,00 € 24.04.2012 25.04.2012
20120060 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 3/2012 (256 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 14.04.2012 24.04.2012
110120024 MŠ - nákup kosačky (262 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Merkur Slovakia s.r.o., Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 184,00 € 19.04.2012 24.04.2012
20120041 OBEC - hnedé uhlie (508 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 899,06 € 12.04.2012 20.04.2012
1737040655 OU, MŠ - telefónny poplatok za mesiac 3/2012 (653 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 43,53 € 3.04.2012 16.04.2012
1203260 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 3/2012 (547 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 30.03.2012 16.04.2012
2102012 OU - príručka ,,Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012,, (511 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 RVC - združenie obcí, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba 21,00 € 19.03.2012 4.04.2012
20120038 OBEC - hnedé uhlie (473 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 982,31 € 23.03.2012 4.04.2012
20120049 OU - Klaster Liptov - členský poplatok na rok 2012 (295 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Klaster Liptov - ZCR, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 411,10 € 19.03.2012 28.03.2012
7202986384 OU - služby mobilnej siete za obdobie od 15.02.2012 do 14.03.2012 (1.07 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 37,00 € 15.03.2012 23.03.2012
10120117 OBEC - poplatok za TKO + odvoz za mesiac 2/2012 (2.37 MB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 1010,76 12.03.2012 22.03.2012
20120034 OBEC - hnedé uhlie (285 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 979,54 9.03.2012 22.03.2012
31/12 ZMOL - členský príspevok na rok 2012 (285 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 62,30 € 12.03.2012 22.03.2012
20120038 Čistý Liptov - členský poplatok za obdobie 2/2012 (254 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba 42,77 € 8.03.2012 22.03.2012
1207 OU - správa registratúry písomností a vyraďovacie konanie písomností (630 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Archív Tatry s.r.o., Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 1403,55 € 19.03.2012 21.03.2012
2121109157 OU - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na obdobie 1 - 12/2012 (hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu) (579 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 20,40 € 5.03.2012 15.03.2012
20120030 OBEC - hnedé uhlie (473 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Zaťková - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 971,21 € 29.02.2012 15.03.2012
20120091 OU - nákup rybárskych lístkov (571 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Norami s.r.o., Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš 28,80 € 5.03.2012 15.03.2012
1202168 OU - mesačný poplatok za internetové služby za mesiac 2/2012 (555 kB) Obec Liptovská Sielnica, 032 23 Liptovská Sielnica 75 Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 33,19 € 29.02.2012 15.03.2012