Navigácia

Obsah

Poslanci OZ

Obecné zastupiteľstvo: e-mail: obecls@liptsielnica.sk

Ing. Igor Rendek
zástupca starostu, poslanec, 
Liptovská Sielnica č. 51

tel.:0903/807 557
e-mail: igorrendek@alconet.sk

Poverenie zastupovaním starostu obce.pdf

  • Milan Furgaľák - poslanec, Liptovská Sielnica č. 133
  • JUDr. Mgr. Jaroslav Magura - poslanec, Liptovská Sielnica č. 163       
  • Eva Mrázová - poslankyňa, Liptovská Sielnica č. 119                                
  • Peter Rakučák - poslanec, Liptovská Sielnica č. 139                           
  • Ing. Peter Weber - poslanec, Liptovská Sielnica č. 172  
  • Ing. Ján Hrušovský - poslanec, Liptovská Sielnica č. 156                                   

Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca OZ v Liptovskej Sielnici.pdf