Navigácia

Obsah

 

Vyhlásenie volieb do samosprávy obcí    Vyhlásenie volieb 

Informácia pre voliča    Informácia pre voliča

Informácia o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb 

                                                                             Informácia o počte obyvateľov

Určenie volebného obvodu pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva a počet poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022   

                                                                              Určenie volebného obvodu a počet poslancov

 

Určenie volebného okrsku, volebnej miestnosti a času konania volieb

                                                                            Určenie volebného okrsku ...