Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

Ing. Proč Rudolf  - od 01.05.2017 hlavný kontrolór obce Liptovská Sielnica

r. 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 Stiahnuté: 40x | 13.02.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020 Stiahnuté: 37x | 13.02.2018

r. 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017 Stiahnuté: 38x | 13.02.2018

r. 2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2016 Stiahnuté: 41x | 13.02.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 Stiahnuté: 43x | 13.02.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016 Stiahnuté: 35x | 13.02.2018

r. 2015

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2015 Stiahnuté: 34x | 13.02.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015 Stiahnuté: 36x | 13.02.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015 Stiahnuté: 38x | 13.02.2018

r. 2014

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za 2014 Stiahnuté: 46x | 13.02.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014 Stiahnuté: 43x | 13.02.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014 Stiahnuté: 43x | 13.02.2018

r. 2013

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2013 Stiahnuté: 33x | 13.02.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013 Stiahnuté: 36x | 13.02.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013 Stiahnuté: 39x | 13.02.2018

r. 2012

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2012 Stiahnuté: 37x | 13.02.2018

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce LS za rok 2012 Stiahnuté: 41x | 13.02.2018

Stránka

  • 1