Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

Ing. Proč Rudolf  - od 01.05.2017 hlavný kontrolór obce Liptovská Sielnica

r. 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 Stiahnuté: 72x | 13.02.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020 Stiahnuté: 64x | 13.02.2018

r. 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017 Stiahnuté: 71x | 13.02.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 28x | 30.05.2018

r. 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016 Stiahnuté: 63x | 13.02.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 Stiahnuté: 76x | 13.02.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2016 Stiahnuté: 70x | 13.02.2018

r. 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015 Stiahnuté: 71x | 13.02.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015 Stiahnuté: 64x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2015 Stiahnuté: 67x | 13.02.2018

r. 2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014 Stiahnuté: 80x | 13.02.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014 Stiahnuté: 75x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za 2014 Stiahnuté: 74x | 13.02.2018

r. 2013

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013 Stiahnuté: 65x | 13.02.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013 Stiahnuté: 65x | 13.02.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2013 Stiahnuté: 61x | 13.02.2018

r. 2012

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce LS za rok 2012 Stiahnuté: 63x | 13.02.2018

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce LS za rok 2012 Stiahnuté: 68x | 13.02.2018

Stránka

  • 1